KÜLTÜREL MİRASIN İZİNDE BİREYSEL GELİŞİM VE FARKINDALIK

BASIN BİLDİRİSİ (7-8.03. 2022)

BASIN BİLDİRİSİ (23.12.2021)

PRESS RELEASE (7-8.03. 2022)

PRESS RELEASE (23.12.2021)

Kültürel Mirasın İzinde Bireysel Gelişim ve Farkındalık projesi İzmir Olgunlaşma Enstitüsü’nün koordinatörlüğünde, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Uşak Üniversitesi ve Akdeniz Üniversitesi yer aldığı 5 ortaklı bir projedir.  Proje 01/05/2020 tarihinde başlamış olup 30/12/2021 tarihinde bitecektir.

Proje Hedefleri;

 • Gençlerin üniversitelerden kültürel miras ve milli değerlere yönelik bireysel gelişimleri konusunda beklentilerinin belirlenmesi.
 • UNESCO tarafından belirlenmiş somut olmayan kültürel mirasımızı ve öz kültürümüze ait değerleri gençlere hatırlatmak, tanıtmak ve korunmasını sağlamak.
 • Gençleri kültürel mirası keşfetmeye ve yaşamımızdaki yeri hakkında düşünmeye teşvik etmek.
 • Gençlik politikalarının belirlenmesinde kullanılabilir sonuçlar üretmek.
 • Gençlerin karar alma mekanizmalarına aktif katılımlarını sağlamak.
 • Gençlerin kültürel mirası yaşatması ve davranışsal farkındalık konusunda akademik süreçte uygulanabilir eğitim programları geliştirmesini teşvik etmek.

Proje amaçları doğrultusunda belirlenen faaliyetler üniversite iş birlikleri ile gerçekleştirilecek ve gençlerin aktif katılımı sağlanacaktır. Proje amaçları ve proje faaliyetlerinde gençlerin etkin rol alması Gençlik diyaloğunun amaç ve ilkeleri ile bire bir örtüşmektedir. Bu amacı gerçekleştirebilmek için Gençlik, Kültür, Kültürel Miras ve Bireysel gelişim genelinde; çalıştay, konferanslar vb. gibi faaliyetleri düzenlenmesi planlanmaktadır; Düzenlenecek bu etkinlikler gençler, gençlik çalışmalarında aktif kişiler, gençlik kuruluşları ile gençlik alanında karar alıcı olan ve gençlik politikalarından sorumlu kişilerinin katılımlarıyla gerçekleştirilecektir.

INDIVIDUAL DEVELOPMENT AND AWARENESS IN THE WAY OF CULTURAL HERITAGE

The Individual Development and Awareness in the Footsteps of Cultural Heritage project is a project with 5 partners, under the coordination of Izmir Institute of Maturation, including Isparta University of Applied Sciences, Süleyman Demirel University, Usak University and Akdeniz University. The project started on 01/05/2020 and will end on 30/12/2021.

Project Objectives;

 • Determining the expectations of young people from universities regarding their individual development towards cultural heritage and national values.
 • To remind young people of our intangible cultural heritage and the values of our own culture, as determined by UNESCO, and to ensure that they are protected.
 • To encourage young people to explore cultural heritage and think about its place in our lives.
 • To produce results that can be used in the determination of youth policies.
 • To ensure the active participation of young people in decision-making mechanisms.
 • To encourage young people to keep their cultural heritage alive and to develop training programs applicable in the academic process on behavioral awareness.

The activities determined in line with the project objectives will be carried out with university collaborations and active participation of young people will be ensured in the activities to be carried out. The project objectives and active participation of young people in the project activities fully coincide with the aims and principles of the Youth Dialogue. In order to achieve this aim, in the context of Youth, Culture, Cultural Heritage and Individual development; we aim to organize activities such as workshops and conferences; These events will be held with the participation of young people, active people in youth work, youth organizations and people who are decision makers in the field of youth and responsible for youth policies.

Misyon

Bugünün ve geleceğin öğretmenlerini; bugünün olduğu kadar geleceğin dünyasının da başarı koşullarını kavramış, toplumsal hayatın aktif üyesi, yenilikçi, özgüven sahibi, milli ve manevi değerlerin bilincinde bireyler olarak yetiştirmek, bunun için gerekli olan yöntemleri aramak, uygulamak, en nitelikli öğrenme materyalleri ve metotları ile hayat boyu öğrenmeyi toplumda sürekli kılmak ve sürekli olarak yenilenmektir.   

Vizyon

Öğretmenlik davranışlarını kavramış, uygun öğretme yaklaşımını seçebilen, öğrencileri öğrenmeye güdüleyebilen, öğrenme kuramlarının bilincinde olan ve eğitim etkinliklerinde öğrenciyi merkeze alan, kaynak arayan, güçlükleri, sorunları görebilen, disiplinler arası bağlantılar kuran mesleki uygulamalar ve bireysel uğraşılar üzerinde danışmanlık yapan, mesleğe hazırlıkta öğrencilere yardımcı olan, geleceğe yönelik süreçlerde yorumlar yapabilen ve eldeki temel bilgilerden yararlanabilen güçlü yarınlar için; okuyan, düşünen, sorgulayan, kendini ifade edebilen, sporu, sanatı ve bilimi yaşam tarzı hâline dönüştüren, gelişmelere açık, farklılıklara saygılı, yenilikçi, etik değerlere bağlı; karar süreçlerine katılan, kaynakları etkili değerlendiren, çevreye duyarlı, öz güveni yüksek, mutlu, sağlıklı, güçlü günümüzün ve geleceğin öğretmenlerini yetiştirmektir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dekanlığı Dumlupınar Bulvarı,Kampus 07058/ANTALYA
Tel:
Tel: