Leadership Interaction in Sustainable Partnerships to Enhance Continuous Improvement of Vocational Teacher Education

Leadership Interaction in Sustainable Partnerships to Enhance Continuous Improvement of Vocational Teacher Education

Coordinator

Norges Teknisknaturvitenskapelige Universitet, Norway

Partners

Akdeniz University, Turkey

Haaga-Helia Ammattikorkeakoulu Oy, Finland

Friedrich-Alexanderuniversität Erlangen-Nürnberg, Germany

Charlottenlund Upper Secondary School, Norway

The objective of Leadership Interaction in Sustainable Partnerships to Enhance Continuous Improvement of Vocational Teacher Education (LeadVET) is to improve vocational teacher education and vocational education by developing sustainable university-school partnerships with leadership and networking skills. In this way, it is aimed to associate education with professional practices in vocational education, to ensure to be followed the changes in both education and vocational practices and to cooperate with various vocational education institutions and companies.
LeadVET includes four fundamental stages. In the first stage, creating a leadership model will provide cooperation and partnership in the vocational teacher education; In the second stage, vocational schools and companies jointly provide in-service training on the recruitment and training of vocational teachers; the third stage is to provide mentoring to vocational education students through the cooperation of vocational teacher education institutions so that they can relate theory and practice, and the fourth stage is to prepare bite-sized learning videos for leaders of vocational education and key staff.

The expected results of the project are

Creating networks and roles between vocational teacher education and leaders of vocational education and facilitating the recruitment of vocational education teachers.

To create a model for in-service training in vocational teacher education.

Filling the theory-practice gap in university-school partnerships or related networks.

Creating training videos for leaders of vocational education and key staff.

Mesleki Öğretmen Eğitiminin Sürekli Gelişimini İyileştirmek için Sürdürülebilir Ortaklıklarda Liderlik Etkileşimi

Koordinatör

Norges Teknisknaturvitenskapelige Universitet, Norveç

Ortaklar

Akdeniz Üniversitesi, Türkiye
Haaga-Helia Ammattikorkeakoulu Oy, Finlandiya
Friedrich-Alexanderuniversität Erlangen-Nürnberg, Almanya
Charlottenlund Upper Secondary School, Norveç

Leadership Interaction in Sustainable Partnerships to
Enhance Continuous Improvement of Vocational Teacher Education (LeadVET)’in amacı, liderlik ve ağ oluşturma becerileri ile birlikte sürdürülebilir üniversite-okul ortaklıkları geliştirerek mesleki öğretmen eğitimi ve mesleki eğitim ve öğretimi geliştirmektir. Bu sayede mesleki eğitimde eğitim ve mesleki uygulamaların ilişkilendirilmesi, hem eğitim hem de meslek uygulamalarındaki değişimlerin takip edilmesinin sağlanması ve çeşitli mesleki eğitim kurumlarıyla şirketlerin işbirliği yapmaları hedeflenmektedir.

LeadVET dört temel aşamayı içermektedir. Birinci aşama mesleki öğretmen eğitiminde işbirliği ve ortaklık sağlayacak bir liderlik modeli oluşturma; ikinci aşama meslek öğretmenlerinin işe alımları ve eğitimleri konusunda meslek okulları ve şirketlerin birlikte hizmet içi eğitim sağlamaları; üçüncü aşama kuram ve uygulamayı ilişkilendirebilmeleri için mesleki öğretmen eğitimi öğrencilerine mesleki öğretmen yetiştiren kurumların işbirliği vasıtasıyla mentörlük sağlama ve dördüncü aşama mesleki eğitim kurumu liderleri ve kilit personelleri için tek lokmalık öğrenme (bite-sized learning) videolar hazırlamaktır.

Projenin öngörülen sonuçları

Mesleki öğretmen eğitimi ve mesleki eğitim liderleri arasında ağlar ve roller oluşturmak ve meslek öğretmenlerin işe alımlarını kolaylaştırmak.

Mesleki öğretmen eğitiminde hizmet içi eğitim için bir model oluşturmak.

Üniversite-okul ortaklıklarındaki veya bunlarla ilgili ağlardaki teori-uygulama boşluğunu doldurmak.

Mesleki eğitim liderleri ve kilit personel için eğitim videoları oluşturmaktır.

Misyon

Bugünün ve geleceğin öğretmenlerini; bugünün olduğu kadar geleceğin dünyasının da başarı koşullarını kavramış, toplumsal hayatın aktif üyesi, yenilikçi, özgüven sahibi, milli ve manevi değerlerin bilincinde bireyler olarak yetiştirmek, bunun için gerekli olan yöntemleri aramak, uygulamak, en nitelikli öğrenme materyalleri ve metotları ile hayat boyu öğrenmeyi toplumda sürekli kılmak ve sürekli olarak yenilenmektir.   

Vizyon

Öğretmenlik davranışlarını kavramış, uygun öğretme yaklaşımını seçebilen, öğrencileri öğrenmeye güdüleyebilen, öğrenme kuramlarının bilincinde olan ve eğitim etkinliklerinde öğrenciyi merkeze alan, kaynak arayan, güçlükleri, sorunları görebilen, disiplinler arası bağlantılar kuran mesleki uygulamalar ve bireysel uğraşılar üzerinde danışmanlık yapan, mesleğe hazırlıkta öğrencilere yardımcı olan, geleceğe yönelik süreçlerde yorumlar yapabilen ve eldeki temel bilgilerden yararlanabilen güçlü yarınlar için; okuyan, düşünen, sorgulayan, kendini ifade edebilen, sporu, sanatı ve bilimi yaşam tarzı hâline dönüştüren, gelişmelere açık, farklılıklara saygılı, yenilikçi, etik değerlere bağlı; karar süreçlerine katılan, kaynakları etkili değerlendiren, çevreye duyarlı, öz güveni yüksek, mutlu, sağlıklı, güçlü günümüzün ve geleceğin öğretmenlerini yetiştirmektir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dekanlığı Dumlupınar Bulvarı,Kampus 07058/ANTALYA
Tel:
Tel: