Proje Ekibi/Project Team

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ/UNIVERSITY

“ÖĞRETMEN EĞİTİMİNİN HARİTALANMASI”  STRATEJİK ORTAKLIK PROJESİ

“MAPPING TEACHER EDUCATION” STRATEGIC PARTNERSHIP PROJECT

PROJE EKİBİ/PROJECT TEAM

 

Prof.Dr. Mehmet Canbulat
mcanbulat@akdeniz.edu.tr
0(242) 310 2115
Prof.Dr. Bayram Bıçak
bayrambicak@akdeniz.edu.tr
0(242) 310 6084
Doç.Dr. Bekir Direkci
bdirekci@akdeniz.edu.tr
0(242) 310 6076
Dr.Öğr.Üyesi Rabia Vezne
rabiavezne@akdeniz.edu.tr
0(242) 310 6492
Arş.Gör. Bilal Şimşek
bilalsimsek@akdeniz.edu.tr
0(242) 227 4400/ Dahili:4627
Arş.Gör.Betül Koparan
betulkoparan@akdeniz.edu.tr
0(242) 227 4400/ Dahili:4695
Arş.Gör.Burak ASMA
burakasma@akdeniz.edu.tr
0(242) 227 4400/ Dahili:4621
Arş.Gör.Serdar Akbulut
serdarakbulut@akdeniz.edu.tr
0(242) 227 4400/ Dahili:4650

 

 

Misyon

Bugünün ve geleceğin öğretmenlerini; bugünün olduğu kadar geleceğin dünyasının da başarı koşullarını kavramış, toplumsal hayatın aktif üyesi, yenilikçi, özgüven sahibi, milli ve manevi değerlerin bilincinde bireyler olarak yetiştirmek, bunun için gerekli olan yöntemleri aramak, uygulamak, en nitelikli öğrenme materyalleri ve metotları ile hayat boyu öğrenmeyi toplumda sürekli kılmak ve sürekli olarak yenilenmektir.   

Vizyon

Öğretmenlik davranışlarını kavramış, uygun öğretme yaklaşımını seçebilen, öğrencileri öğrenmeye güdüleyebilen, öğrenme kuramlarının bilincinde olan ve eğitim etkinliklerinde öğrenciyi merkeze alan, kaynak arayan, güçlükleri, sorunları görebilen, disiplinler arası bağlantılar kuran mesleki uygulamalar ve bireysel uğraşılar üzerinde danışmanlık yapan, mesleğe hazırlıkta öğrencilere yardımcı olan, geleceğe yönelik süreçlerde yorumlar yapabilen ve eldeki temel bilgilerden yararlanabilen güçlü yarınlar için; okuyan, düşünen, sorgulayan, kendini ifade edebilen, sporu, sanatı ve bilimi yaşam tarzı hâline dönüştüren, gelişmelere açık, farklılıklara saygılı, yenilikçi, etik değerlere bağlı; karar süreçlerine katılan, kaynakları etkili değerlendiren, çevreye duyarlı, öz güveni yüksek, mutlu, sağlıklı, güçlü günümüzün ve geleceğin öğretmenlerini yetiştirmektir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dekanlığı Dumlupınar Bulvarı,Kampus 07058/ANTALYA
Tel:
Tel: