COMMITTEES

COMMITTEES

Honorary Member of Organisation

Prof. Dr. Özlenen ÖZKAN

Conference Chair

Prof. Dr. Mehmet CANBULAT

Organisation Secreteriat

Res. Asst. Betül KOPARAN

Res. Asst. Bilal ŞİMŞEK

Res. Asst. Burak ASMA

Res. Asst. Gizem BERBER

Res. Asst. Saim TURAN

Res. Asst. Serdar AKBULUT

Organising Committee

Prof. Dr. Agostino PORTERA, Italy

Prof. Dr. Bayram BIÇAK, Turkey

Prof. Dr. Hilmi DEMİRKAYA, Turkey

Prof. Dr. John CAREY, Italy

Prof. Dr. Inger Dagrun LANGSETH, Norway

Assoc. Prof. Dr. Bekir DİREKCİ, Turkey

Assoc. Prof. Dr. Even EINUM, Norway

Assoc. Prof. Dr. Georgios NEOKLEOUS, Norway

Assoc. Prof. Dr. Rabia VEZNE, Turkey

Asst. Prof. Dr. Katrine Dalbu ALTERHAUG, Norway

Asst. Prof. Dr. Marta MILANI, Italy

Dr. Anabela MESQUITA, Portugal

Dr. Antoine GAMBIN, Malta

Dr. Jan WISNIEWSKI, Poland

Dr. Joanna KOMOREK, Poland

Dr. Patrick CREHAN, Malta

Dr. Paulino SILVA, Portugal

Misyon

Bugünün ve geleceğin öğretmenlerini; bugünün olduğu kadar geleceğin dünyasının da başarı koşullarını kavramış, toplumsal hayatın aktif üyesi, yenilikçi, özgüven sahibi, milli ve manevi değerlerin bilincinde bireyler olarak yetiştirmek, bunun için gerekli olan yöntemleri aramak, uygulamak, en nitelikli öğrenme materyalleri ve metotları ile hayat boyu öğrenmeyi toplumda sürekli kılmak ve sürekli olarak yenilenmektir.   

Vizyon

Öğretmenlik davranışlarını kavramış, uygun öğretme yaklaşımını seçebilen, öğrencileri öğrenmeye güdüleyebilen, öğrenme kuramlarının bilincinde olan ve eğitim etkinliklerinde öğrenciyi merkeze alan, kaynak arayan, güçlükleri, sorunları görebilen, disiplinler arası bağlantılar kuran mesleki uygulamalar ve bireysel uğraşılar üzerinde danışmanlık yapan, mesleğe hazırlıkta öğrencilere yardımcı olan, geleceğe yönelik süreçlerde yorumlar yapabilen ve eldeki temel bilgilerden yararlanabilen güçlü yarınlar için; okuyan, düşünen, sorgulayan, kendini ifade edebilen, sporu, sanatı ve bilimi yaşam tarzı hâline dönüştüren, gelişmelere açık, farklılıklara saygılı, yenilikçi, etik değerlere bağlı; karar süreçlerine katılan, kaynakları etkili değerlendiren, çevreye duyarlı, öz güveni yüksek, mutlu, sağlıklı, güçlü günümüzün ve geleceğin öğretmenlerini yetiştirmektir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dekanlığı Dumlupınar Bulvarı,Kampus 07058/ANTALYA
Tel:
Tel: