Anabilim Dalları

Matematik Eğitimi Anabilim Dalı

Kuruluş Yılı:
2002/2003 Eğitim Öğretim Yılı
Amacı: Ortaöğretim kurumlarına yönelik olarak,  Milli Eğitim temel ilkelerini benimsemiş, öğretmenlik mesleğine uygun donanım ve birikime sahip,  insan kaynaklarını ülke ihtiyaçlarına uygun değerlendiren çağdaş ve Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı  öğretmen adayları ve yüksek öğretim kurumlarına akademisyenler yetiştirmek.
Misyon: Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Matematik Anabilim dalının misyonu ülkemizin geleceği olan gençleri yetiştirecek olan ortaöğretim matematik öğretmenlerini yetiştirmektir. Bu bağlamda OFMA bölümü Matematik Anabilim dalının temel hedefi; araştırma yapmayı, araştırma sonuçlarını yorumlamayı, problem çözmeyi, öğretim teknolojilerini en etkili bir şekilde kullanmayı bilen, öğretmenliğin gerektirdiği genel kültür, pedagojik formasyon ve gerekli alan bilgisine sahip, nitelikli, yapıcı, yaratıcı, bilimsel ve eleştirisel düşünebilen öğretmenler yetiştirmektir.

Eğitim Fakültesi Matematik Öğretmenliği ve Fen Fakültesi Matematik Bölümü mezunlarına yüksek lisans ve doktora programı ile hem kendi üniversitemizin hem de diğer üniversitelerin ve kurumların gereksinimlerine yönelik nitelikli öğretim elemanı ve araştırmacı yetiştirmektir.

Fen Fakültesi Matematik Bölümü mezunu öğrencilere tezsiz yüksek lisans programı ile de öğretmenlik nosyonu kazandırarak Milli Eğitime bağlı Ortaöğretim kurumlarına öğretmen adayları yetiştirmektir.

Vizyon: Çağdaş eğitim ve öğretim metotlarını bilen, bireyi merkeze alan, insan, çevre ve sosyal değerlere duyarlı, mesleğini seven çağdaş öğretmen profiline sahip olmak.
Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Gabil ADİLOV

gabil@akdeniz.edu.tr

0 (242) 310 6624

Anabilim Dalı Sekreteri:
Toplam Öğrenci Sayısı: 239 (Lisans)
Mezunların İş Olanakları: Yüksek öğretim kurumlarında akademisyenlik.
Milli Eğitime bağlı ortaöğretim kurumlarında öğretmenlik.
Kamu ve özel sektörde eğitmenlik.

Matematik Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Elemanları

Prof. Dr. Gabil ADİLOV gabil@akdeniz.edu.tr 0 (242) 310 6624
Doç.Dr. Sinem SEZER sinemsezer@akdeniz.edu.tr 0 (242) 310 6662
Doç. Dr. Ramazan KARATAŞ rckaratas@yahoo.com 0 (242) 227 4624
Dr. Öğr. Üyesi Ali ÖZKAYA aliozkaya@akdeniz.edu.tr 0 (242) 310 4643
Dr. Öğr. Üyesi Gözdegül ARIK KARAMIK gozdearik@gmail.com 0 (242) 227 4602
Dr. Öğr. Üyesi Sevda SEZER BARUT sevdasezer@akdeniz.edu.tr 0 (242) 227 4626
Dr. Öğr. Üyesi Şerife Koza ÇİFTÇİ kozaciftci@hotmail.com 0 (242) 310 4620
Dr. Öğr. Üyesi Zeynep EKEN zeynepeken@akdeniz.edu.tr 0 (242) 310 6081 
Öğr. Gör. Dr.  Burak KURT burakkurt@akdeniz.edu.tr 0 (242) 227 4638

Fizik Eğitimi Anabilim Dalı

Kuruluş Yılı:
2002/2003 Eğitim Öğretim Yılı
Amacı: Ortaöğretim kurumlarına yönelik olarak,  Milli Eğitim temel ilkelerini benimsemiş, öğretmenlik mesleğine uygun donanım ve birikime sahip,  insan kaynaklarını ülke ihtiyaçlarına uygun değerlendiren çağdaş ve Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı  öğretmen adayları ve yüksek öğretim kurumlarına akademisyenler yetiştirmek.
Misyon: Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Fizik Anabilim dalının misyonu ülkemizin geleceği olan gençleri yetiştirecek olan ortaöğretim Fizik öğretmenlerini yetiştirmektir. Bu bağlamda OFMA bölümü Fizik Anabilim dalının temel hedefi; araştırma yapmayı, araştırma sonuçlarını yorumlamayı, problem çözmeyi, öğretim teknolojilerini en etkili bir şekilde kullanmayı bilen, öğretmenliğin gerektirdiği genel kültür, pedagojik formasyon ve gerekli alan bilgisine sahip, nitelikli, yapıcı, yaratıcı, bilimsel ve eleştirisel düşünebilen öğretmenler yetiştirmektir.

Eğitim Fakültesi Fizik Öğretmenliği ve Fen Fakültesi Fizik Bölümü mezunlarına yüksek lisans ve doktora programı ile hem kendi üniversitemizin hem de diğer üniversitelerin ve kurumların gereksinimlerine yönelik nitelikli öğretim elemanı ve araştırmacı yetiştirmektir.

Fen Fakültesi Fizik Bölümü mezunu öğrencilere tezsiz yüksek lisans programı ile de öğretmenlik nosyonu kazandırarak Milli Eğitime bağlı Ortaöğretim kurumlarına öğretmen adayları yetiştirmektir.

Vizyon: Çağdaş eğitim ve öğretim metotlarını bilen, bireyi merkeze alan, insan, çevre ve sosyal değerlere duyarlı, mesleğini seven çağdaş öğretmen profiline sahip olmak.
Anabilim Dalı Başkanı: Prof.Dr. Mustafa HOŞTUT 

mhostut@akdeniz.edu.tr

0 (242) 310 6075

Anabilim Dalı Sekreteri:
Toplam Öğrenci Sayısı: Lisans Programı: yok
Yüksek Lisans Programı: yok
Doktora Programı: yok
Mezunların İş Olanakları: Yüksek öğretim kurumlarında akademisyenlik.
Milli Eğitime bağlı ortaöğretim kurumlarında öğretmenlik.
Kamu ve özel sektörde eğitmenlik.

Fizik Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Elemanları

Prof. Dr. Mustafa HOŞTUT mhostut@akdeniz.edu.tr 0 (242) 310 6075
Doç. Dr. Fatma GÖK gok@akdeniz.edu.tr  0 (242) 310 2074
Öğr. Gör. Dr. Canel EKE ceke@akdeniz.edu.tr 0 (242) 227 4400/ Dahili: 4617

Kimya Eğitimi Anabilim Dalı

Kuruluş Yılı:
2002/2003 Eğitim Öğretim Yılı
Amacı: Ortaöğretim kurumlarına yönelik olarak,  Milli Eğitim temel ilkelerini benimsemiş, öğretmenlik mesleğine uygun donanım ve birikime sahip,  insan kaynaklarını ülke ihtiyaçlarına uygun değerlendiren çağdaş ve Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı  öğretmen adayları ve yüksek öğretim kurumlarına akademisyenler yetiştirmek.
Misyon: Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Kimya Anabilim dalının misyonu ülkemizin geleceği olan gençleri yetiştirecek olan ortaöğretim kimya öğretmenlerini yetiştirmektir. Bu bağlamda OFMA bölümü Kimya Anabilim dalının temel hedefi; araştırma yapmayı, araştırma sonuçlarını yorumlamayı, problem çözmeyi, öğretim teknolojilerini en etkili bir şekilde kullanmayı bilen, öğretmenliğin gerektirdiği genel kültür, pedagojik formasyon ve gerekli alan bilgisine sahip, nitelikli, yapıcı, yaratıcı, bilimsel ve eleştirisel düşünebilen öğretmenler yetiştirmektir.

Eğitim Fakültesi Kimya Öğretmenliği ve Fen Fakültesi Kimya Bölümü mezunlarına yüksek lisans ve doktora programı ile hem kendi üniversitemizin hem de diğer üniversitelerin ve kurumların gereksinimlerine yönelik nitelikli öğretim elemanı ve araştırmacı yetiştirmektir.

Fen Fakültesi Kimya Bölümü mezunu öğrencilere tezsiz yüksek lisans programı ile de öğretmenlik nosyonu kazandırarak Milli Eğitime bağlı Ortaöğretim kurumlarına öğretmen adayları yetiştirmektir.

Vizyon: Çağdaş eğitim ve öğretim metotlarını bilen, bireyi merkeze alan, insan, çevre ve sosyal değerlere duyarlı, mesleğini seven çağdaş öğretmen profiline sahip olmak.
Anabilim Dalı Başkanı: Doç.Dr.Memduh Sami TANER 

mstaner@akdeniz.edu.tr

0 (242) 310 6938

Anabilim Dalı Sekreteri:
Toplam Öğrenci Sayısı: Lisans Programı: yok
Yüksek Lisans Programı: yok
Doktora Programı: yok
Mezunların İş Olanakları: Yüksek öğretim kurumlarında akademisyenlik.
Milli Eğitime bağlı ortaöğretim kurumlarında öğretmenlik.
Kamu ve özel sektörde eğitmenlik.

Kimya Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Elemanları

Doç. Dr. Memduh Sami TANER mstaner@gmail.com 0 (242) 310 6938

Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı

Kuruluş Yılı:
2002/2003 Eğitim Öğretim Yılı
Amacı: Ortaöğretim kurumlarına yönelik olarak,  Milli Eğitim temel ilkelerini benimsemiş, öğretmenlik mesleğine uygun donanım ve birikime sahip,  insan kaynaklarını ülke ihtiyaçlarına uygun değerlendiren, çağdaş ve Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı  öğretmen adayları ve yüksek öğretim kurumlarına akademisyenler yetiştirmek.
Misyon: Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Biyoloji Anabilim dalının misyonu ülkemizin geleceği olan gençleri yetiştirecek olan ortaöğretim Biyoloji öğretmenlerini yetiştirmektir. Bu bağlamda OFMA bölümü Biyoloji Anabilim dalının temel hedefi; araştırma yapmayı, araştırma sonuçlarını yorumlamayı, problem çözmeyi, öğretim teknolojilerini en etkili bir şekilde kullanmayı bilen, öğretmenliğin gerektirdiği genel kültür, pedagojik formasyon ve gerekli alan bilgisine sahip, nitelikli, yapıcı, yaratıcı, bilimsel ve eleştirisel düşünebilen öğretmenler yetiştirmektir.

Eğitim Fakültesi Biyoloji Öğretmenliği ve Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü mezunlarına yüksek lisans ve doktora programı ile hem kendi üniversitemizin hem de diğer üniversitelerin ve kurumların gereksinimlerine yönelik nitelikli öğretim elemanı ve araştırmacı yetiştirmektir.

Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü mezunu öğrencilere tezsiz yüksek lisans programı ile de öğretmenlik nosyonu kazandırarak Milli Eğitime bağlı Ortaöğretim kurumlarına öğretmen adayları yetiştirmektir.

Vizyon: Çağdaş eğitim ve öğretim metotlarını bilen, bireyi merkeze alan, insan, çevre ve sosyal değerlere duyarlı, mesleğini seven çağdaş öğretmen profiline sahip olmak.
Anabilim Dalı Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Nilüfer İMİR 

ngimir@akdeniz.edu.tr

Tel: 0 (242) 310 6940

Anabilim Dalı Sekreteri:
Toplam Öğrenci Sayısı: Lisans Programı: yok
Yüksek Lisans Programı: yok
Doktora Programı: yok
Mezunların İş Olanakları: Yüksek öğretim kurumlarında akademisyenlik.
Milli Eğitime bağlı ortaöğretim kurumlarında öğretmenlik.
Kamu ve özel sektörde eğitmenlik.

Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Elemanları

Doç. Dr. İ.Gökhan DENİZ gdeniz@akdeniz.edu.tr 0 (242) 310 6670
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Gül NASIRCILAR nasircilar@akdeniz.edu.tr 0 (242) 310 6940
Dr. Öğr. Üyesi Nilüfer İMİR  ngimir@akdeniz.edu.tr 0 (242) 310 6935

 

Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı

 

Kuruluş Yılı:
2009/2010 Eğitim Öğretim Yılı
Amacı: Bu lisans programının amacı, ülkemizin zamanın gereklerine uyum sağlayarak bilim ve teknolojide önder bir ülke olabilmesi için gereksinim duyduğu fen öğretmenlerini yetiştirmede Türkiye’nin en iyi kurumu olmaktır. Bu amaç doğrultusunda Ana Bilim Dalı’mız; öğretim elemanı kadrosunu güçlendirmeye, diğer disiplinlerin öğretimini yürüten öğretim elemanlarıyla işbirliğini arttırmaya, lisans ve lisansüstü düzeyde yürütülen derslerin ve tez çalışmalarının ulusal ve uluslararası literatürdeki gelişmelerle uyum içinde olmasına, ulusal ve uluslararası düzeydeki proje, makale ve araştırma çalışmalarına katılımın artarak sürekliliğin sağlanmasına ve yansıtıcı, eleştirel, analiz sürecini sürekli hâle getirmeye nitelikli bir gelişimin sağlanması için çaba gösterir.
Misyon: Fen Bilgisi Eğitimi Ana Bilim Dalı problem çözme yeteneğine sahip, proje üretebilen, Atatürk İlke ve İnkılâplarına sahip çıkan, kamu yararını her zaman önde tutan, diğer bilimlerle disiplinler arası çalışmalar yürütebilen, evrensel değerleri savunan, sorgulayan, ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunan öğrenciler yetiştirmeyi ve bilimsel üretkenliği kendisine görev edinmiştir.
Vizyon: Fen Bilgisi Eğitimi alanında öğretim elemanlarının ülkemizde ve dünya çapında bilimsel çalışmalar yürütülebilmesi ve Ana Bilim Dalı mezunlarını yeterli mesleki bilgilerle donatılmış, entelektüel, uluslar arası düzeyde bilgilere sahip öğretmenler yetiştirmektir.
Anabilim Dalı Başkanı: Doç. Dr. Sait BULUT

saitbulut@akdeniz.edu.tr

Tel: 0 (242) 310 6663

Anabilim Dalı Sekreteri: Abdullah DÖNÜŞ Telefon: 0 (242) 310 6966
Toplam Öğrenci Sayısı: 331 (Lisans)
Mezunların İş Olanakları: Anabilim Dalımız 4 yıllık lisans eğitiminin yanı sıra Yüksek Lisans eğitimi de vermektedir. Mezunlarımız MEB kadrolarının yanı sıra özel eğitim kurumlarında ve akademisyen olarak iş bulma olanaklarına sahiptirler. Anabilim Dalımızın eğitim dili Türkçedir.

Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Elemanları

 

Prof.Dr. Hakan SERT hsert@akdeniz.edu.tr 0 (242) 310 6671
Doç.Dr. Erol EROĞLU eeroglu@akdeniz.edu.tr 0 (242) 310 6078
Doç.Dr. Esme HACIEMİNOĞLU ehacieminoglu@gmail.com 0 (242) 310 2075
Doç.Dr. Fatma GÖK (13b) gok@akdeniz.edu.tr 0 (242) 310 2074 – 6084
Doç. Dr. Sait BULUT  saitbulut@akdeniz.edu.tr 0 (242) 310 6663
Doç.Dr. Mustafa DOĞRU mustafadogru@akdeniz.edu.tr 0 (242) 310 2103
Dr. Öğr. Üyesi Fatih Serdar YILDIRIM 0 (242) 310 4400
Dr. Öğr. Üyesi Furkan ÖZEN furkanozen@akdeniz.edu.tr 0 (242) 310 4400/ Dahili: 4674
Dr. Öğr. Üyesi Nesrin EMRE nesrinemre@akdeniz.edu.tr 0 (242) 310 4677
Arş.Gör. Adem KOÇ  ademkoc@akdeniz.edu.tr 0 (242) 227 4400/ Dahili: 4699
Arş.Gör. Alper ÇORAPÇIGİL  acorapcigil@akdeniz.edu.tr 0 (242) 227 4400/ Dahili: 4694

Misyon

Bugünün ve geleceğin öğretmenlerini; bugünün olduğu kadar geleceğin dünyasının da başarı koşullarını kavramış bireyler olarak yetiştirmek, bunun için gerekli olan yöntemleri aramak, uygulamak ve sürekli olarak yenilemektir.

Vizyon

Fakültemizin hedefi, öğretmenlik davranışlarını kavramış, uygun öğretme yaklaşımını seçebilen, öğrencileri öğrenmeye güdüleyebilen, öğrenme kuramlarının bilincinde olan ve eğitim etkinliklerinde öğrenciyi merkeze alan, kaynak arayan, güçlükleri, sorunları görebilen, disiplinlerarası bağlantılar kuran mesleki uygulamalar ve bireysel uğraşılar üzerinde danışmanlık yapar; çevredeki özel konuları inceleyip öğretebilen, mesleğe hazırlıkta öğrencilere yardımcı olan; geleceğe yönelik süreçlerde yorumlar yapabilen ve eldeki temel bilgilerden yararlanabilen günümüzün ve geleceğin öğretmenlerini yetiştirmektir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dekanlığı Dumlupınar Bulvarı,Kampus 07058/ANTALYA
Tel:
Tel: 02422261953 - fax