Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Öğretim Elemanları

Öğretim Elemanı

İletişim

Ana Bilim Dalı

Prof. Dr. Erol EROĞLU 0 (242) 310 6078 Fen Bilgisi Eğitimi A.B.D.
Prof. Dr. Gabil ADİLOV 0 (242) 310 6624 İlköğretim Matematik Eğitimi A.B.D.
Prof. Dr. Hakan SERT 0 (242) 310 6671 Fen Bilgisi Eğitimi A.B.D.
Prof. Dr. Memduh Sami TANER 0 (242) 310 6938 Fizik Eğitimi A.B.D.
Prof. Dr. Mustafa HOŞTUT 0 (242) 310 6075
Fizik Eğitimi A.B.D.
Prof. Dr. Sait BULUT 0 (242) 310 6663 Fen Bilgisi Eğitimi A.B.D.
Doç. Dr. Burak KURT 0 (242) 227 4400/ Dahili: 4638 İlköğretim Matematik Eğitimi A.B.D.
Doç. Dr. Canel EKE 0 (242) 227 4400/ Dahili: 4617
Fizik Eğitimi A.B.D.
Doç. Dr. Esme HACIEMİNOĞLU 0 (242) 310 2075 Fen Bilgisi Eğitimi A.B.D.
Doç. Dr. Fatih Serdar YILDIRIM 0 (242) 310 4400/ Dahili: 2134 Fen Bilgisi Eğitimi A.B.D.
Doç. Dr. Fatma GÖK 0 (242) 310 2074 Fizik Eğitimi A.B.D.
Doç. Dr. İsmail Gökhan DENİZ 0 (242) 310 6670 Biyoloji Eğitimi A.B.D.
Doç.Dr. Nilüfer İMİR 0 (242) 310 6935 Biyoloji Eğitimi A.B.D.
Doç. Dr. Mustafa DOĞRU 0 (242) 310 2103 Fen Bilgisi Eğitimi A.B.D.
Doç. Dr. Ramazan KARATAŞ 0 (242) 227 4400/ Dahili: 4624 İlköğretim Matematik Eğitimi A.B.D.
Doç. Dr. Sinem Sezer EVCAN 0 (242) 310 6662 İlköğretim Matematik Eğitimi A.B.D.
Doç.Dr. Şerife Koza ÇİFTÇİ KARADAĞ 0 (242) 227 4400/ Dahili: 4620 İlköğretim Matematik Eğitimi A.B.D.
Dr. Öğr. Üyesi Ali ÖZKAYA 0 (242) 227 4400/ Dahili: 4643 İlköğretim Matematik Eğitimi A.B.D.
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Gül NASIRCILAR 0 (242) 310 6940
Biyoloji Eğitimi A.B.D.
Dr. Öğr. Üyesi Furkan ÖZEN 0 (242) 310 4400/ Dahili: 4674 Fen Bilgisi Eğitimi A.B.D.
Dr. Öğr. Üyesi Gözdegül ARIK KARAMIK 0 (242) 227 4400/ Dahili: 4602 İlköğretim Matematik Eğitimi A.B.D.
Dr. Öğr. Üyesi Nesrin EMRE 0 (242) 227 4400/ Dahili: 4677 Fen Bilgisi Eğitimi A.B.D.
Dr. Öğr. Üyesi Sevda SEZER BARUT 0 (242) 227 4400/ Dahili: 4626 İlköğretim Matematik Eğitimi A.B.D.
Dr. Öğr. Üyesi Zeynep EKEN 0 (242) 310 6081 İlköğretim Matematik Eğitimi A.B.D.
Öğr. Gör. Sevinç TURGUT 0 (242) 227 4400 Dahili: İlköğretim Matematik Eğitimi A.B.D.

Misyon

Bugünün ve geleceğin öğretmenlerini; bugünün olduğu kadar geleceğin dünyasının da başarı koşullarını kavramış, toplumsal hayatın aktif üyesi, yenilikçi, özgüven sahibi, milli ve manevi değerlerin bilincinde bireyler olarak yetiştirmek, bunun için gerekli olan yöntemleri aramak, uygulamak, en nitelikli öğrenme materyalleri ve metotları ile hayat boyu öğrenmeyi toplumda sürekli kılmak ve sürekli olarak yenilenmektir.   

Vizyon

Öğretmenlik davranışlarını kavramış, uygun öğretme yaklaşımını seçebilen, öğrencileri öğrenmeye güdüleyebilen, öğrenme kuramlarının bilincinde olan ve eğitim etkinliklerinde öğrenciyi merkeze alan, kaynak arayan, güçlükleri, sorunları görebilen, disiplinler arası bağlantılar kuran mesleki uygulamalar ve bireysel uğraşılar üzerinde danışmanlık yapan, mesleğe hazırlıkta öğrencilere yardımcı olan, geleceğe yönelik süreçlerde yorumlar yapabilen ve eldeki temel bilgilerden yararlanabilen güçlü yarınlar için; okuyan, düşünen, sorgulayan, kendini ifade edebilen, sporu, sanatı ve bilimi yaşam tarzı hâline dönüştüren, gelişmelere açık, farklılıklara saygılı, yenilikçi, etik değerlere bağlı; karar süreçlerine katılan, kaynakları etkili değerlendiren, çevreye duyarlı, öz güveni yüksek, mutlu, sağlıklı, güçlü günümüzün ve geleceğin öğretmenlerini yetiştirmektir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dekanlığı Dumlupınar Bulvarı,Kampus 07058/ANTALYA
Tel:
Tel: