Öğretim Elemanları

Öğretim Elemanı

E-posta

İletişim

Anabilim Dalı

Prof. Dr. Gabil ADİLOV gabil@akdeniz.edu.tr 0 (242) 310 6624 Matematik Eğitimi A.B.D.
Prof. Dr. Hakan SERT hsert@akdeniz.edu.tr  0 (242) 310 6671 Fen Bilgisi Eğitimi A.B.D.
Prof. Dr. Mustafa HOŞTUT mhostut@akdeniz.edu.tr 0 (242) 310 6075
Fizik Eğitimi A.B.D.
Doç. Dr. Erol EROĞLU eeroglu@akdeniz.edu.tr  0 (242) 310 6078 Fen Bilgisi Eğitimi A.B.D.
Doç. Dr. Esme HACIEMİNOĞLU ehacieminoglu@gmail.com  0 (242) 310 2075 Fen Bilgisi Eğitimi A.B.D.
Doç. Dr. Fatma GÖK gok@akdeniz.edu.tr  0 (242) 310 2074 Fizik Eğitimi A.B.D.
Doç. Dr. İsmail Gökhan DENİZ gdeniz@akdeniz.edu.tr 0 (242) 310 6670 Biyoloji Eğitimi A.B.D.
Doç. Dr. Memduh Sami TANER mstaner@gmail.com 0 (242) 310 6938 Kimya Eğitimi A.B.D.
Doç. Dr. Mustafa DOĞRU mustafadogru@yahoo.com 0 (242) 310 2103 Fen Bilgisi Eğitimi A.B.D.
Doç. Dr. Ramazan KARATAŞ rkaratas@akdeniz.edu.tr 0 (242) 227 4624 Matematik Eğitimi A.B.D.
Doç. Dr. Sait BULUT saitbulut@akdeniz.edu.tr  0 (242) 310 6663 Fen Bilgisi Eğitimi A.B.D.
Doç. Dr. Sinem Sezer EVCAN sinemsezer@akdeniz.edu.tr  0 (242) 310 6662 Matematik Eğitimi A.B.D.
Yrd. Doç. Dr. Ali ÖZKAYA aliozkaya@akdeniz.edu.tr 0 (242) 310 4643 Matematik Eğitimi A.B.D.
Yrd. Doç. Dr. Ayşe Gül NASIRCILAR nasircilar@akdeniz.edu.tr 0 (242) 310 6940
Biyoloji Eğitimi A.B.D.
Yrd.Doç. Dr. Furkan ÖZEN furkanozen@akdeniz.edu.tr/a> 0 (242) 310 4400 Fen Bilgisi Eğitimi A.B.D.
Yrd. Doç. Dr. Gözdegül ARIK KARAMIK gozdearik@gmail.com 0 (242) 310 4602 Matematik Eğitimi A.B.D.
Yrd.Doç. Dr. Nesrin EMRE nesrinemre@akdeniz.edu.tr/a> 0 (242) 310 4677 Fen Bilgisi Eğitimi A.B.D.
Yrd. Doç. Dr. Nilüfer İMİR ngimir@akdeniz.edu.tr 0 (242) 310 6935 Biyoloji Eğitimi A.B.D.
Yrd. Doç. Dr. Sevda BARUT sevdasezer@akdeniz.edu.tr 0 (242) 227 4626 Matematik Eğitimi A.B.D.
Yrd. Doç. Dr. Şerife Koza ÇİFTÇİ serifekoza@akdeniz.edu.tr 0 (242) 310 4620 Matematik Eğitimi A.B.D.
Yrd. Doç. Dr. Sevda SEZER BARUT sevdasezer@akdeniz.edu.tr 0 (242) 227 4626 Matematik Eğitimi A.B.D.
Yrd. Doç. Dr. Zeynep EKEN zeynepeken@akdeniz.edu.tr 0 (242) 310 6081 Matematik Eğitimi A.B.D.
Uzm.Dr. Burak KURT burakkurt@akdeniz.edu.tr 0 (242) 227 4638 Matematik Eğitimi A.B.D.
Öğr. Gör. Dr.Canel EKE ceke@akdeniz.edu.tr 0 (242) 310 4617
Fizik Eğitimi A.B.D.
Arş.Gör. Alper ÇORAKÇIGİL 0 (242) 227 4400
Fen Bilgisi Eğitimi A.B.D.

Misyon

Bugünün ve geleceğin öğretmenlerini; bugünün olduğu kadar geleceğin dünyasının da başarı koşullarını kavramış bireyler olarak yetiştirmek, bunun için gerekli olan yöntemleri aramak, uygulamak ve sürekli olarak yenilemektir.

Vizyon

Fakültemizin hedefi, öğretmenlik davranışlarını kavramış, uygun öğretme yaklaşımını seçebilen, öğrencileri öğrenmeye güdüleyebilen, öğrenme kuramlarının bilincinde olan ve eğitim etkinliklerinde öğrenciyi merkeze alan, kaynak arayan, güçlükleri, sorunları görebilen, disiplinlerarası bağlantılar kuran mesleki uygulamalar ve bireysel uğraşılar üzerinde danışmanlık yapar; çevredeki özel konuları inceleyip öğretebilen, mesleğe hazırlıkta öğrencilere yardımcı olan; geleceğe yönelik süreçlerde yorumlar yapabilen ve eldeki temel bilgilerden yararlanabilen günümüzün ve geleceğin öğretmenlerini yetiştirmektir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dekanlığı Dumlupınar Bulvarı,Kampus 07058/ANTALYA
Tel:
Tel: 02422261953 - fax