Materyal Tasarım Ödülü

Materyal Tasarım Ödülü

Akdeniz Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından düzenlenen ‘V. Alan Eğitiminde Materyal Tasarımı Sergisi´nden ödüllerle döndü.

İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde gerçekleştirilen ‘V. Alan Eğitiminde Materyal Tasarım, Sergi Yarışması’na (ALEMTAYS-V) ve sonrasında düzenlenen Uluslararası Alan Eğitiminde Materyal Sempozyumu’na (IFEMS 2018) Akdeniz Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nden Doç. Dr. Ayhan Akış’ın danışmanlığını yaptığı yüksek lisans öğrencileri Nihal Çetinkaya, Nezire Dikmenli ve Sadık Şanlı 2 materyal ile katıldı.

‘V. Alan Eğitiminde Materyal Tasarım, Sergi Yarışması’na Akdeniz Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nden katılan Öğrenciler  GAP ( Güneydoğu Anadolu Projesi) materyalleri ile sosyal bilgiler programında birinci, Akdeniz Bitki Formasyonu Projeleri ile de kendi alanlarında üçüncü olarak ”ALEMTAYS V” düzenleme kurulu tarafından ödüllendirildi.

Eğitim Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Mehmet Canbulat, öğrencilerimizi makamında kabul ederek başarılarından dolayı tebrik etti.

0

Misyon

Bugünün ve geleceğin öğretmenlerini; bugünün olduğu kadar geleceğin dünyasının da başarı koşullarını kavramış, toplumsal hayatın aktif üyesi, yenilikçi, özgüven sahibi, milli ve manevi değerlerin bilincinde bireyler olarak yetiştirmek, bunun için gerekli olan yöntemleri aramak, uygulamak, en nitelikli öğrenme materyalleri ve metotları ile hayat boyu öğrenmeyi toplumda sürekli kılmak ve sürekli olarak yenilenmektir.   

Vizyon

Öğretmenlik davranışlarını kavramış, uygun öğretme yaklaşımını seçebilen, öğrencileri öğrenmeye güdüleyebilen, öğrenme kuramlarının bilincinde olan ve eğitim etkinliklerinde öğrenciyi merkeze alan, kaynak arayan, güçlükleri, sorunları görebilen, disiplinler arası bağlantılar kuran mesleki uygulamalar ve bireysel uğraşılar üzerinde danışmanlık yapan, mesleğe hazırlıkta öğrencilere yardımcı olan, geleceğe yönelik süreçlerde yorumlar yapabilen ve eldeki temel bilgilerden yararlanabilen güçlü yarınlar için; okuyan, düşünen, sorgulayan, kendini ifade edebilen, sporu, sanatı ve bilimi yaşam tarzı hâline dönüştüren, gelişmelere açık, farklılıklara saygılı, yenilikçi, etik değerlere bağlı; karar süreçlerine katılan, kaynakları etkili değerlendiren, çevreye duyarlı, öz güveni yüksek, mutlu, sağlıklı, güçlü günümüzün ve geleceğin öğretmenlerini yetiştirmektir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dekanlığı Dumlupınar Bulvarı,Kampus 07058/ANTALYA
Tel:
Tel: