O.Ö.F.M. Alanları Eğitimi Bölümü
Kuruluş Yılı 2002/2003 Eğitim Öğretim Yılı  
Amacı Dünyadaki ve ülkemizdeki ihtiyaçlara ve gelişmelere uygun eğitim ve araştırma imkanları sunarak, analitik düşünen, mesleki ve bireysel gelişimini ön planda tutan, sorun çözücü, yenilikçi, katılımcı, amaçlarına adanmış, inisiyatif, vizyon ve sistemik görüş sahibi bireyler yetiştirmek.
Programlar Matematik Eğitimi  Ana Bilim Dalı
Fizik  Eğitimi Ana Bilim Dalı
Kimya  Eğitimi  Ana Bilim Dalı
Biyoloji Eğitimi Ana Bilim Dalı
Misyon Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Anabilim dalının misyonu- ülkemizin geleceği olan gençleri yetiştirecek olan ortaöğretim matematik, fizik, kimya ve biyoloji öğretmenlerini yetiştirmektir. Bu bağlamda OFMA bölümünün temel hedefi; araştırma yapmayı, araştırma sonuçlarını yorumlamayı, problem çözmeyi, öğretim teknolojilerini en etkili bir şekilde kullanmayı bilen, öğretmenliğin gerektirdiği genel kültür, pedagojik formasyon ve gerekli alan bilgisine sahip, nitelikli, yapıcı, yaratıcı, bilimsel ve eleştirisel düşünebilen öğretmenler yetiştirmektir.
Eğitim Fakültesi ve Fen Fakültesi  mezunlarına yüksek lisans ve doktora programı ile hem kendi üniversitemizin hem de diğer üniversitelerin ve kurumların gereksinimlerine yönelik nitelikli öğretim elemanı ve araştırmacı yetiştirmektir.
Fen Fakültesi mezunu öğrencilere tezsiz yüksek lisans programı ile de öğretmenlik nosyonu kazandırarak Milli Eğitime bağlı Ortaöğretim kurumlarına öğretmen adayları yetiştirmektir.
Vizyon Çağdaş eğitim ve öğretim metotlarını bilen, bireyi merkeze alan, çevre ve sosyal değerlere duyarlı, mesleğini seven akademisyen,  öğretmen ve eğitmen  profili yaratmak.
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Gabil ADİLOV

gabil@akdeniz.edu.tr 

0 (242) 310 6624

Bölüm Başkan Yardımcısı:
Bölüm Sekreteri:

Yürütülen Lisans Programları Lisans Programı: Yok
Yürütülen Y.Lisans ve Doktora Programları Yüksek Lisans: Yok

Doktora : Yok


::. Anabilim Dalları


::. Koordinatörlükler


::. Öğretim Elemanları


::. İletişim

Misyon

Bugünün ve geleceğin öğretmenlerini; bugünün olduğu kadar geleceğin dünyasının da başarı koşullarını kavramış, toplumsal hayatın aktif üyesi, yenilikçi, özgüven sahibi, milli ve manevi değerlerin bilincinde bireyler olarak yetiştirmek, bunun için gerekli olan yöntemleri aramak, uygulamak, en nitelikli öğrenme materyalleri ve metotları ile hayat boyu öğrenmeyi toplumda sürekli kılmak ve sürekli olarak yenilenmektir.   

Vizyon

Öğretmenlik davranışlarını kavramış, uygun öğretme yaklaşımını seçebilen, öğrencileri öğrenmeye güdüleyebilen, öğrenme kuramlarının bilincinde olan ve eğitim etkinliklerinde öğrenciyi merkeze alan, kaynak arayan, güçlükleri, sorunları görebilen, disiplinler arası bağlantılar kuran mesleki uygulamalar ve bireysel uğraşılar üzerinde danışmanlık yapan, mesleğe hazırlıkta öğrencilere yardımcı olan, geleceğe yönelik süreçlerde yorumlar yapabilen ve eldeki temel bilgilerden yararlanabilen güçlü yarınlar için; okuyan, düşünen, sorgulayan, kendini ifade edebilen, sporu, sanatı ve bilimi yaşam tarzı hâline dönüştüren, gelişmelere açık, farklılıklara saygılı, yenilikçi, etik değerlere bağlı; karar süreçlerine katılan, kaynakları etkili değerlendiren, çevreye duyarlı, öz güveni yüksek, mutlu, sağlıklı, güçlü günümüzün ve geleceğin öğretmenlerini yetiştirmektir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dekanlığı Dumlupınar Bulvarı,Kampus 07058/ANTALYA
Tel:
Tel: