O.Ö. Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü
Kuruluş Yılı: 2002-2003 Eğitim-Öğretim Yılı  
Amacı: Ortaöğretim Sosyal Alanlar Bölümünün temel amacı, prpgramda yer alan derslerin öğretimi ile ilgili uygulamalar, ilke ve yöntemler, sınırlılıklar, problemler üzerine çalışmak ve uzmanlaşmak; herhangi bir konunun nasıl öğretilmesi gerektiği meselesi üzerinde durmak; bu konuda çalışmış bilim uzmanları yetiştirmektir.
Programlar: Türk Dili Ve Edebiyatı Öğretmenliği Anabilim Dalı
Misyon: Sosyal bilimler alanında bilimsel araştırma ve analitik düşünme yetenek ve becerisine sahip, teknolojik,sosyal ve kültürel değişimleri anlayıp yorumlayabilen ve karşılaşılan sorunlara çözüm üretebilecek nitelikte öğretmenler ve öğretim elemanları yetiştirerek bilimsel gelişmeye katkı sağlamak ve iş hayatının çeşitli alanlarında yetenekli insan gücüne katkıda bulunmak.
Vizyon: Araştırma niceliği ve niteliği ile Türkiye ve dünyada tanınmış, ilk sıralarda tercihe dilen, takım çalışmasını teşvik eden, katılımcı ve paylaşımcı bir yönetime sahip, sorunları çözmeye yönelik çalışmalar yapan, üniversite toplum işbirliğini sağlamada öncü, evrensel değerlere saygılı, sürekli gelişen bir bölüm olmaktır.
Bölüm Başkanı: Prof.Dr. Tülin ARSEVEN

arseven@akdeniz.edu.tr

0 (242) 310 6939

Bölüm Başkan Yardımcısı:  

Yrd.Doç.Dr. Adile YILMAZ 

Bölüm Sekreteri:
Yürütülen Lisans Programları:
Yürütülen Y.Lisans ve Doktora Programları: Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Tezli Yüksek Lisans Programı

::. Anabilim Dalları


::. Koordinatörlükler


::. Öğretim Elemanları


::. İletişim

Misyon

Bugünün ve geleceğin öğretmenlerini; bugünün olduğu kadar geleceğin dünyasının da başarı koşullarını kavramış, toplumsal hayatın aktif üyesi, yenilikçi, özgüven sahibi, milli ve manevi değerlerin bilincinde bireyler olarak yetiştirmek, bunun için gerekli olan yöntemleri aramak, uygulamak, en nitelikli öğrenme materyalleri ve metotları ile hayat boyu öğrenmeyi toplumda sürekli kılmak ve sürekli olarak yenilenmektir.   

Vizyon

Öğretmenlik davranışlarını kavramış, uygun öğretme yaklaşımını seçebilen, öğrencileri öğrenmeye güdüleyebilen, öğrenme kuramlarının bilincinde olan ve eğitim etkinliklerinde öğrenciyi merkeze alan, kaynak arayan, güçlükleri, sorunları görebilen, disiplinler arası bağlantılar kuran mesleki uygulamalar ve bireysel uğraşılar üzerinde danışmanlık yapan, mesleğe hazırlıkta öğrencilere yardımcı olan, geleceğe yönelik süreçlerde yorumlar yapabilen ve eldeki temel bilgilerden yararlanabilen güçlü yarınlar için; okuyan, düşünen, sorgulayan, kendini ifade edebilen, sporu, sanatı ve bilimi yaşam tarzı hâline dönüştüren, gelişmelere açık, farklılıklara saygılı, yenilikçi, etik değerlere bağlı; karar süreçlerine katılan, kaynakları etkili değerlendiren, çevreye duyarlı, öz güveni yüksek, mutlu, sağlıklı, güçlü günümüzün ve geleceğin öğretmenlerini yetiştirmektir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dekanlığı Dumlupınar Bulvarı,Kampus 07058/ANTALYA
Tel:
Tel: