Öğrenci Temsilcileri
Türkçe Eğitimi Ad-Soyad E-posta Adresi Şube
Bölüm Temsilcisi Bilal ÇELİK bilalcelik340@gmail.com
Bölüm Temsilci Yardımcısı Ahmet ÖZTÜRK  ahmet9653@gmail.com                        
    
Temel Eğitim Ad-Soyad E-posta Adresi Şube
Bölüm Temsilcisi Gökçe ULU gokceulu97@gmail.com 2. sınıf
Bölüm Temsilci Yardımcısı Ahmet Aygün BAĞCI aygunaab@gmail.com 4. sınıf                 
    
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ad-Soyad E-posta Adresi Şube
Bölüm Temsilcisi Burak Can TAŞKIN bcantaskin@gmail.com 2. sınıf
Bölüm Temsilci Yardımcısı Tarık AKSOY trkaksoy@yandex.com 3. sınıf                 
    
Matematik ve Fen Bilimleri Ad-Soyad E-posta Adresi Şube
Bölüm Temsilcisi Süleyman BAHÇE sbahcegs@gmail.com 3. sınıf
Bölüm Temsilci Yardımcısı Ayşegül KARATAŞ Aysegulkaratas96@gmail.com 2. sınıf                 
    
Yabancı Diller Eğitimi Ad-Soyad E-posta Adresi Şube
Bölüm Temsilcisi Kadir ÖZÇELİK kadirozcelik713@gmail.com 3. sınıf
Bölüm Temsilci Yardımcısı Lien Seher IŞILOK lien-seher@outlook.com 2. sınıf                 
    

Misyon

Bugünün ve geleceğin öğretmenlerini; bugünün olduğu kadar geleceğin dünyasının da başarı koşullarını kavramış bireyler olarak yetiştirmek, bunun için gerekli olan yöntemleri aramak, uygulamak ve sürekli olarak yenilemektir.

Vizyon

Fakültemizin hedefi, öğretmenlik davranışlarını kavramış, uygun öğretme yaklaşımını seçebilen, öğrencileri öğrenmeye güdüleyebilen, öğrenme kuramlarının bilincinde olan ve eğitim etkinliklerinde öğrenciyi merkeze alan, kaynak arayan, güçlükleri, sorunları görebilen, disiplinlerarası bağlantılar kuran mesleki uygulamalar ve bireysel uğraşılar üzerinde danışmanlık yapar; çevredeki özel konuları inceleyip öğretebilen, mesleğe hazırlıkta öğrencilere yardımcı olan; geleceğe yönelik süreçlerde yorumlar yapabilen ve eldeki temel bilgilerden yararlanabilen günümüzün ve geleceğin öğretmenlerini yetiştirmektir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dekanlığı Dumlupınar Bulvarı,Kampus 07058/ANTALYA
Tel:
Tel: 02422261953 - fax