ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE:UZAKTAN EĞİTİM BİLGİLENDİRME

UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMİ


SIK SORULAN SORULAR
 

 

Değerli Öğrencilerimiz,
İçinde bulunduğumuz pandemi döneminde YÖK’ün almış olduğu karara bağlı olarak geçilen uzaktan eğitim sürecini başlatmış bulunmaktayız. Üniversitemiz sahip olduğu güçlü altyapısı, kadrosu ve çalışma enerjisiyle öğrencilerini bu süreçte etkili bir şekilde desteklemek için çaba göstermektedir. Bu sürece üniversitemizdeki ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerimiz dahildir. Çözüm odaklı bir anlayışla süreci yürütmeye çalıştığımız bu dönemde öğrencilerimizin desteği bizler için çok kıymetlidir. Aşağıda süreçle ilgili sorulara ilişkin cevaplar verilmiştir (Daha detaylı bilgilere Sık Sorulan Sorular sekmesinden ulaşabilirsiniz). İlerleyen süreçlerde gerekli bilgilendirmeler yapılmaya devam edilecektir.

Dersler nasıl ve nereden yapılacak?
Dersler Öğretim Yönetim Sistemi (ALMS) üzerinden, (https://oys.akdeniz.edu.tr/Account/LoginBefore) yürütülecektir. Öğrencilerimiz sisteme web ve mobil uygulamalar (Android, IOS) üzerinden erişebileceklerdir.
(Mobil Uygulamalar için: http://akuzem.akdeniz.edu.tr/e-ogrenme/mobil-uygulamalar/)
Öğrencilerimiz ilk etapta, aldıkları her ders için MS Word (docx), Excel (xlsx), PowerPoint (pptx), PDF, JPEG gibi formatlarda ders notlarını bulacaklar ve bunları indirebilecektir. Bu sayede bir kere indirildikten sonra internet bağlantısı gerektirmeden içeriğe erişim sağlanması amaçlanmaktadır. Gerekli görüldüğü durumlarda öğretim elemanı tarafından forum, ödev ve anket gibi uygulamalar da yapılabilecektir.

ALMS Platformunu nasıl kullanacağız?
ALMS (Öğrenme Yönetim Sistemi) kullanımına ilişkin olarak sistemi tanıtan ve nasıl kullanılacağını adım adım gösteren video ve pdf formatında dokümanlar hazırlanmıştır. Lütfen öncelikli olarak bu rehberleri (http://akuzem.akdeniz.edu.tr/uzaktan-egitime-gecis-icin-kullanilacak-rehberler/) inceleyiniz ve ardından sistemi kullanınız. Yaşanabilecek teknik veya içerikle ilgili aksaklıklar için yardım masası da ayrıca oluşturulmuştur. İletişim Bilgileri aşağıda verilmiştir. Öğrencilerimiz öncelikle rehberleri incelemeleri, zorunlu durumlarda telefonla destek alma yoluna gitmelidirler.

Uygulamalı dersler ne olacak?
Uygulamalı dersler için YÖK’ün kararında “derslerin teorik kısımlarının uzaktan öğretimle yürütülmesi, uygulama çalışmaları için ise doğru zamanda sıkıştırılmış takvim programı uygulanması planlanmıştır” denmektedir. Bu konuda süreç içinde bilgilendirme Rektörlük tarafından yapılacaktır.

Sınavlar nasıl olacak?
Bu konuda YÖK’ün öngördüğü çerçevede çalışmalar yürütülmektedir. Süreç içinde bilgilendirme yapılacaktır. Şimdilik, önceden belirlenen ara sınav tarihleri ertelenmiş bulunmaktadır.

 

0

Misyon

Bugünün ve geleceğin öğretmenlerini; bugünün olduğu kadar geleceğin dünyasının da başarı koşullarını kavramış, toplumsal hayatın aktif üyesi, yenilikçi, özgüven sahibi, milli ve manevi değerlerin bilincinde bireyler olarak yetiştirmek, bunun için gerekli olan yöntemleri aramak, uygulamak, en nitelikli öğrenme materyalleri ve metotları ile hayat boyu öğrenmeyi toplumda sürekli kılmak ve sürekli olarak yenilenmektir.   

Vizyon

Öğretmenlik davranışlarını kavramış, uygun öğretme yaklaşımını seçebilen, öğrencileri öğrenmeye güdüleyebilen, öğrenme kuramlarının bilincinde olan ve eğitim etkinliklerinde öğrenciyi merkeze alan, kaynak arayan, güçlükleri, sorunları görebilen, disiplinler arası bağlantılar kuran mesleki uygulamalar ve bireysel uğraşılar üzerinde danışmanlık yapan, mesleğe hazırlıkta öğrencilere yardımcı olan, geleceğe yönelik süreçlerde yorumlar yapabilen ve eldeki temel bilgilerden yararlanabilen güçlü yarınlar için; okuyan, düşünen, sorgulayan, kendini ifade edebilen, sporu, sanatı ve bilimi yaşam tarzı hâline dönüştüren, gelişmelere açık, farklılıklara saygılı, yenilikçi, etik değerlere bağlı; karar süreçlerine katılan, kaynakları etkili değerlendiren, çevreye duyarlı, öz güveni yüksek, mutlu, sağlıklı, güçlü günümüzün ve geleceğin öğretmenlerini yetiştirmektir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dekanlığı Dumlupınar Bulvarı,Kampus 07058/ANTALYA
Tel:
Tel: