Öğretmenlik Uygulaması I (Staj) Dersi Değerlendirme İşlemleri

HATIRLATMA: Uygulama öğrencisi değerlendirme işlemleri 7 Ocak 2022 saat 17.30’a kadar yapılabilecektir.

ÖNEMLİ: Günlük ve genel değerlendirme işlemlerinde, öğrenci değerlendirme raporlarının öğrenciye özel yazılması ve raporların saklanması gerekmektedir.

Sayın öğretim üyelerimiz,

2021-2022 Güz Yarıyılı Öğretmenlik Uygulaması I dersi kapsamında yapılacak değerlendirme işlemleri T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Uygulama Öğrencisi Değerlendirme platformunda yapılacaktır.

Değerlendirme işlemleri uygulama öğretmenleriyle koordineli olarak yapılacaktır.

Uygulama akademisyenlerinin değerlendirme işlemlerine başlamayabilmeleri için uygulama öğretmenlerinin günlük değerlendirme işlemlerini tamamlamış olmaları gerekmektedir.

Uygulama öğretmenleri günlük değerlendirme işlemlerini tamamladıktan sonra uygulama akademisyenlerinin her bir öğrenci için hem günlük (en az iki tane) hem de genel değerlendirme yapması gerekmektedir.

Uygulama akademisyenleri günlük ve genel değerlendirme işlemlerini tamamladıktan sonra uygulama öğretmenleri genel değerlendirme işlemlerini yapacaktır. Bu işlemin ardından öğrencilerin öğretmenlik uygulaması raporlarının çıktı alınması gerekmektedir.

Hem uygulama akademisyenlerinin hem de uygulama öğretmenlerinin her bir öğrenci için ikişer adet rapor çıktı alarak bir kopyasını kendilerinin muhafaza etmesi diğer kopyasını da koordinasyon içinde olduğu meslektaşına vermesi gerekmektedir.

0

Misyon

Bugünün ve geleceğin öğretmenlerini; bugünün olduğu kadar geleceğin dünyasının da başarı koşullarını kavramış, toplumsal hayatın aktif üyesi, yenilikçi, özgüven sahibi, milli ve manevi değerlerin bilincinde bireyler olarak yetiştirmek, bunun için gerekli olan yöntemleri aramak, uygulamak, en nitelikli öğrenme materyalleri ve metotları ile hayat boyu öğrenmeyi toplumda sürekli kılmak ve sürekli olarak yenilenmektir.   

Vizyon

Öğretmenlik davranışlarını kavramış, uygun öğretme yaklaşımını seçebilen, öğrencileri öğrenmeye güdüleyebilen, öğrenme kuramlarının bilincinde olan ve eğitim etkinliklerinde öğrenciyi merkeze alan, kaynak arayan, güçlükleri, sorunları görebilen, disiplinler arası bağlantılar kuran mesleki uygulamalar ve bireysel uğraşılar üzerinde danışmanlık yapan, mesleğe hazırlıkta öğrencilere yardımcı olan, geleceğe yönelik süreçlerde yorumlar yapabilen ve eldeki temel bilgilerden yararlanabilen güçlü yarınlar için; okuyan, düşünen, sorgulayan, kendini ifade edebilen, sporu, sanatı ve bilimi yaşam tarzı hâline dönüştüren, gelişmelere açık, farklılıklara saygılı, yenilikçi, etik değerlere bağlı; karar süreçlerine katılan, kaynakları etkili değerlendiren, çevreye duyarlı, öz güveni yüksek, mutlu, sağlıklı, güçlü günümüzün ve geleceğin öğretmenlerini yetiştirmektir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dekanlığı Dumlupınar Bulvarı,Kampus 07058/ANTALYA
Tel:
Tel: