Koordinatörlükler

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI

  KOORDİNATÖRLÜKLER ÖĞRETİM ÜYESİ
  EĞİTİM-ÖĞRETİM
BOLOGNA Prof. Dr. Fatma ÜNAL
YAZ OKULU Dr. Öğr. Üyesi Hale KOÇER
ERASMUS Doç. Dr. Nihat BAYAT
ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI Dr. Öğr. Üyesi Begümhan YELLİCE YÜKSEL
FARABİ Doç. Dr. Zeliha YAZICI
ETKİNLİKLER Arş. Gör. Emine Ela ŞİMŞEK
TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Dr. Öğr. Üyesi Yunus PINAR
MEVLANA Dr. Öğr. Üyesi Hale KOÇER
SPOR Arş. Gör. Mustafa ÇETİN
AKÜNSEM Prof. Dr. Fatma ÜNAL
İNTERNET SİTESİ Doç. Dr. Nihat BAYAT

Misyon

Bugünün ve geleceğin öğretmenlerini; bugünün olduğu kadar geleceğin dünyasının da başarı koşullarını kavramış, toplumsal hayatın aktif üyesi, yenilikçi, özgüven sahibi, milli ve manevi değerlerin bilincinde bireyler olarak yetiştirmek, bunun için gerekli olan yöntemleri aramak, uygulamak, en nitelikli öğrenme materyalleri ve metotları ile hayat boyu öğrenmeyi toplumda sürekli kılmak ve sürekli olarak yenilenmektir.   

Vizyon

Öğretmenlik davranışlarını kavramış, uygun öğretme yaklaşımını seçebilen, öğrencileri öğrenmeye güdüleyebilen, öğrenme kuramlarının bilincinde olan ve eğitim etkinliklerinde öğrenciyi merkeze alan, kaynak arayan, güçlükleri, sorunları görebilen, disiplinler arası bağlantılar kuran mesleki uygulamalar ve bireysel uğraşılar üzerinde danışmanlık yapan, mesleğe hazırlıkta öğrencilere yardımcı olan, geleceğe yönelik süreçlerde yorumlar yapabilen ve eldeki temel bilgilerden yararlanabilen güçlü yarınlar için; okuyan, düşünen, sorgulayan, kendini ifade edebilen, sporu, sanatı ve bilimi yaşam tarzı hâline dönüştüren, gelişmelere açık, farklılıklara saygılı, yenilikçi, etik değerlere bağlı; karar süreçlerine katılan, kaynakları etkili değerlendiren, çevreye duyarlı, öz güveni yüksek, mutlu, sağlıklı, güçlü günümüzün ve geleceğin öğretmenlerini yetiştirmektir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dekanlığı Dumlupınar Bulvarı,Kampus 07058/ANTALYA
Tel:
Tel: