Çevrimiçi Başvuru

BAŞVURU ŞARTLARI

  • Projede yer alacak katılımcıların seçiminde aşağıdaki ölçütler dikkate alınacaktır:

  • • Bu proje okul öncesi öğretmen adayları için planlanmıştır. Bu nedenle farklı disiplinlerden yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

  • • Proje kapsamında Okul Öncesi Eğitimi Ana Bilim Dalında öğrenimine devam eden 18 4.sınıf öğrencisi katılımcı olarak seçilecektir.

  • • Katılımcıların dağılımında kız-erkek sayısının birbirine yakın olmasına dikkat edilecektir.

  • • Projenin yaygınlaşmasına katkıda bulunmak amacıyla katılımcıların farklı yükseköğretim kurumlarından ve farklı coğrafi bölgeden olmasına dikkat edilecektir. Bir yükseköğretim kurumun en fazla iki katılımcı projeye dâhil edilecektir.

  • • Katılımcıların eğitimlere hazır ve donanımlı olduğunu anlayabilmek adına minimum AGNO 3,00 olarak belirlenmiştir.

  • • Daha önce 2237-A Kodlu herhangi bir projeye katılmayan öğretmen adaylarına öncelik verilecektir.

  • • Daha önce herhangi bir TÜBİTAK projesine başvurup seçilmiş ancak geçerli mazereti olmaksızın veya başvuru takvimine uygun olarak feragat bildirisi yapmaksızın katılım sağlamamış öğrencilerden motivasyon mektubu istenecektir. Bu öğrencilerin proje grubuna dâhil edilip edilmeyeceklerine mektuplara göre karar verilecektir.

  • • Proje katılımcısı olarak belirlenecek asil listede yer alan öğretmen adaylarının projeye katılım sağlayamadığı durumlarda yedek katılımcı listesi oluşturulacak ve listeden sırasıyla katılımcı kabul edilecektir.

*Katılımcılar Akdeniz Üniversitesi Sosyal Tesislerindeki konaklayacaktır. Konaklama giderlerinin 100 TL’ye kadarki bölümü TUBİTAK tarafından karşılanacaktır.

Başvuru için koşullara uyan adayların transkriptlerini ve TUBİTAK arbis cv’lerini bgilter@akdeniz.edu.tr adresine 01.06.2022 tarihine kadar göndermeleri gerekmektedir.

Misyon

Bugünün ve geleceğin öğretmenlerini; bugünün olduğu kadar geleceğin dünyasının da başarı koşullarını kavramış, toplumsal hayatın aktif üyesi, yenilikçi, özgüven sahibi, milli ve manevi değerlerin bilincinde bireyler olarak yetiştirmek, bunun için gerekli olan yöntemleri aramak, uygulamak, en nitelikli öğrenme materyalleri ve metotları ile hayat boyu öğrenmeyi toplumda sürekli kılmak ve sürekli olarak yenilenmektir.   

Vizyon

Öğretmenlik davranışlarını kavramış, uygun öğretme yaklaşımını seçebilen, öğrencileri öğrenmeye güdüleyebilen, öğrenme kuramlarının bilincinde olan ve eğitim etkinliklerinde öğrenciyi merkeze alan, kaynak arayan, güçlükleri, sorunları görebilen, disiplinler arası bağlantılar kuran mesleki uygulamalar ve bireysel uğraşılar üzerinde danışmanlık yapan, mesleğe hazırlıkta öğrencilere yardımcı olan, geleceğe yönelik süreçlerde yorumlar yapabilen ve eldeki temel bilgilerden yararlanabilen güçlü yarınlar için; okuyan, düşünen, sorgulayan, kendini ifade edebilen, sporu, sanatı ve bilimi yaşam tarzı hâline dönüştüren, gelişmelere açık, farklılıklara saygılı, yenilikçi, etik değerlere bağlı; karar süreçlerine katılan, kaynakları etkili değerlendiren, çevreye duyarlı, öz güveni yüksek, mutlu, sağlıklı, güçlü günümüzün ve geleceğin öğretmenlerini yetiştirmektir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dekanlığı Dumlupınar Bulvarı,Kampus 07058/ANTALYA
Tel:
Tel: