Projenin amacı

Dil eğitimi üzerine yapılan ulusal ve uluslararası çalışmalar, çocuklarda dili anlama ve kendilerini ifade etmek için dili kullanma becerilerinin okul öncesi dönemde geliştiğini, okul döneminde ise bu becerilerin daha da gelişerek genişlediğini ortaya koymuştur. Özellikle kelime dağarcığı bakımından okul öncesi dönem etkileyici bir gelişmeyi içinde barındırmaktadır. Bu sayede çocuklar, okula yüzlerce hatta birkaç bin kelimeyi anlama ve üretme becerisiyle başlamaktadır. Bu açıdan değerlendirildiğinde gerek ana dili gerekse yabancı dil eğitiminin erken yaşlarda planlı ve programlı bir şekilde verilmesinin ileri süreç için önemli bir kazanç olacağı öngörülmektedir. Nitekim son yıllarda ulusal ve uluslararası arenada erken yaşta yabancı dil öğretiminin giderek daha büyük bir önem kazanmıştır. Ülkemizde ilköğretim düzeyinde yabancı dil öğretimine ayrılan zamanın kısıtlı olması ve çocukların zihinsel gelişiminin 3-6 yaş aralığında önemli gelişim göstermesi yabancı dil öğretiminin okul öncesi dönemi de içine alan bir sürece genişletilmesi gerekliliğini ortaya çıkarmaktır. Bu projede, okul öncesi öğretmeni adaylarının yabancı dil öğretim becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. 


Misyon

Bugünün ve geleceğin öğretmenlerini; bugünün olduğu kadar geleceğin dünyasının da başarı koşullarını kavramış, toplumsal hayatın aktif üyesi, yenilikçi, özgüven sahibi, milli ve manevi değerlerin bilincinde bireyler olarak yetiştirmek, bunun için gerekli olan yöntemleri aramak, uygulamak, en nitelikli öğrenme materyalleri ve metotları ile hayat boyu öğrenmeyi toplumda sürekli kılmak ve sürekli olarak yenilenmektir.   

Vizyon

Öğretmenlik davranışlarını kavramış, uygun öğretme yaklaşımını seçebilen, öğrencileri öğrenmeye güdüleyebilen, öğrenme kuramlarının bilincinde olan ve eğitim etkinliklerinde öğrenciyi merkeze alan, kaynak arayan, güçlükleri, sorunları görebilen, disiplinler arası bağlantılar kuran mesleki uygulamalar ve bireysel uğraşılar üzerinde danışmanlık yapan, mesleğe hazırlıkta öğrencilere yardımcı olan, geleceğe yönelik süreçlerde yorumlar yapabilen ve eldeki temel bilgilerden yararlanabilen güçlü yarınlar için; okuyan, düşünen, sorgulayan, kendini ifade edebilen, sporu, sanatı ve bilimi yaşam tarzı hâline dönüştüren, gelişmelere açık, farklılıklara saygılı, yenilikçi, etik değerlere bağlı; karar süreçlerine katılan, kaynakları etkili değerlendiren, çevreye duyarlı, öz güveni yüksek, mutlu, sağlıklı, güçlü günümüzün ve geleceğin öğretmenlerini yetiştirmektir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dekanlığı Dumlupınar Bulvarı,Kampus 07058/ANTALYA
Tel:
Tel: