Anabilim Dalları

Zihin Engelliler Eğitimi Anabilim Dalı

Kuruluş Yılı:
2010/2011 Eğitim Öğretim Yılı
Amacı: Zihinsel engelli bireylerin eğitim gereksinimlerini farklı eğitim ortamlarında en uygun şekilde karşılayabilecek nitelikte zihin engelliler öğretmeni yetiştirmektir.
Misyon: Zihinsel yetersizlikten etkilenmiş bireylerin toplumdaki diğer bireyler gibi bağımsız, üretken ve topluma aktif katılımcı olmalarını sağlamayı hedefleyen öğretmenler yetiştirmektir. Bu misyonun ışığında;
1. Öğretmen adaylarını, zihinsel yetersizlikten etkilenmiş bireylerin bağımsız yaşayabilmeleri için gerekli becerileri kazanmalarını sağlayacak mesleki bilgi ve becerilerle donatmak.
2. Zihinsel yetersizlikten etkilenmiş bireyler hakkında toplumu bilgilendirmek.
3. Zihinsel yetersizlikten etkilenmiş bireylerin eğitimi için eğitim politikaları geliştirmek.
4. Özel eğitim hizmetlerinin niteliğini arttırmak.
5. Nitelikli hizmet sunan, araştırmacı ve problemlere çözüm üretebilecek zihin engelliler eğitim uzmanı yetiştirmek
6. Özel eğitimin her alanında yürütülecek araştırmalara öncülük etmek.
7. Farklı öğretim yöntemlerini bilen ve kullanan, kendini sürekli yenileyen, bu alanda gelişmelerin takipçisi olan öğretmenler yetiştirmek.
8. Alanın sorunlarına duyarlı ve çözüm üretebilen zihin engelliler öğretmeni
yetiştirmek.
Vizyon: Zihin Engelliler Eğitimi Anabilim Dalının vizyonu, zihinsel yetersizlikten etkilenmiş bireyler ve eğitimleri alanında evrensel düzeyde bilgiler üretmek, yaymak ve kullanmaktır.
Anabilim Dalı Başkanı: Dr. Öğr. Ü.  Nesrin SÖNMEZ
Anabilim Dalı Sekreteri:
Toplam Öğrenci Sayısı: Lisans Programı:
Yüksek Lisans Programı:
Doktora Programı:
Mezunların İş Olanakları: Zihin Engelliler Eğitimi Anabilim Dalı’ndan mezun olan öğrenciler Zihin Engelliler Sınıf öğretmeni olarak kamu ve özel sektörde çalışabilir. Kamu sektöründe; programı bitiren öğretmen adayları başta Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yer alan zihin engelli bireylere hizmet veren okul ve merkezlerde, özel sektörde Bakanlığa bağlı özel özel eğitim okul ve kurumlarında görev alabilmektedir. Ayrıca üniversitelerin özel eğitim bölümlerinde yüksek lisans ve doktora yapabilmekte ve araştırma görevlisi olarak çalışabilmektedir.

Zihin Engelliler Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Elemanları

Dr. Öğr. Üyesi Adile Emel Sardohan Yıldırım 0 (242) 227 4400/ Dahili:4693
Dr. Öğr. Üyesi Nesrin SÖNMEZ ndilersonmez@gmail.com 0 (242) 310 6075
Dr. Öğr. Üyesi Ömür Gürel SELİMOĞLU omur-gurel@hotmail.com 0 (242) 227 4400/ Dahili: 4610

 

Misyon

Bugünün ve geleceğin öğretmenlerini; bugünün olduğu kadar geleceğin dünyasının da başarı koşullarını kavramış bireyler olarak yetiştirmek, bunun için gerekli olan yöntemleri aramak, uygulamak ve sürekli olarak yenilemektir.

Vizyon

Fakültemizin hedefi, öğretmenlik davranışlarını kavramış, uygun öğretme yaklaşımını seçebilen, öğrencileri öğrenmeye güdüleyebilen, öğrenme kuramlarının bilincinde olan ve eğitim etkinliklerinde öğrenciyi merkeze alan, kaynak arayan, güçlükleri, sorunları görebilen, disiplinlerarası bağlantılar kuran mesleki uygulamalar ve bireysel uğraşılar üzerinde danışmanlık yapar; çevredeki özel konuları inceleyip öğretebilen, mesleğe hazırlıkta öğrencilere yardımcı olan; geleceğe yönelik süreçlerde yorumlar yapabilen ve eldeki temel bilgilerden yararlanabilen günümüzün ve geleceğin öğretmenlerini yetiştirmektir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dekanlığı Dumlupınar Bulvarı,Kampus 07058/ANTALYA
Tel:
Tel: 02422261953 - fax