Zihin Engelliler Eğitimi Anabilim Dalı

Zihin Engelliler Eğitimi Anabilim Dalı


Duyurular    
 

 

Anabilim Dalı Başkanı

Dr.Öğr.Üyesi Ömür Gürel SELİMOĞLU

omur-gurel@hotmail.com

0 (242) 227 4400/ Dahili: 4610

Anabilim Dalı Öğretim Elemanları

 

  Dr.Öğr.Üyesi Adile Emel Sardohan Yıldırım

esardohan@akdeniz.edu.tr

0 (242) 227 4400/ Dahili:4693

Dr. Öğr. Üyesi  Nesrin SÖNMEZ

ndilersonmez@gmail.com

0 (242) 227 4400/ Dahili: 4619

Arş.Gör. Yavuz Erhan KANPOLAT 

 

0 (242) 227 4400 

 

 

 

Misyon

Bugünün ve geleceğin öğretmenlerini; bugünün olduğu kadar geleceğin dünyasının da başarı koşullarını kavramış bireyler olarak yetiştirmek, bunun için gerekli olan yöntemleri aramak, uygulamak ve sürekli olarak yenilemektir.

Vizyon

Fakültemizin hedefi, öğretmenlik davranışlarını kavramış, uygun öğretme yaklaşımını seçebilen, öğrencileri öğrenmeye güdüleyebilen, öğrenme kuramlarının bilincinde olan ve eğitim etkinliklerinde öğrenciyi merkeze alan, kaynak arayan, güçlükleri, sorunları görebilen, disiplinlerarası bağlantılar kuran mesleki uygulamalar ve bireysel uğraşılar üzerinde danışmanlık yapar; çevredeki özel konuları inceleyip öğretebilen, mesleğe hazırlıkta öğrencilere yardımcı olan; geleceğe yönelik süreçlerde yorumlar yapabilen ve eldeki temel bilgilerden yararlanabilen günümüzün ve geleceğin öğretmenlerini yetiştirmektir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dekanlığı Dumlupınar Bulvarı,Kampus 07058/ANTALYA
Tel:
Tel: 02422261953 - fax