Özel Eğitim Bölümü Öğretim Elemanları

Öğretim Elemanı

İletişim

Anabilim Dalı

Doç. Dr. Çağlar ÇETİNKAYA 0 (242) 227  4400/ Dahili: 4681 Özel Yetenekliler A.B.D.
Dr. Öğr. Üyesi Adile Emel SARDOHAN YILDIRIM 0 (242) 227  4400/ Dahili: 4693 Zihinsel Engelliler Eğitimi A.B.D.
Dr. Öğr. Üyesi Nesrin SÖNMEZ 0 (242) 227  4400/ Dahili: 4619 Zihinsel Engelliler Eğitimi A.B.D.
Dr. Öğr. Üyesi Ömür GÜREL SELİMOĞLU 0 (242) 227 4400/ Dahili: 4610 Zihinsel Engelliler Eğitimi A.B.D.
Arş. Gör. Yavuz Erhan KANPOLAT  0 (242) 227 4400/ Dahili:  Zihinsel Engelliler Eğitimi A.B.D.

Misyon

Bugünün ve geleceğin öğretmenlerini; bugünün olduğu kadar geleceğin dünyasının da başarı koşullarını kavramış bireyler olarak yetiştirmek, bunun için gerekli olan yöntemleri aramak, uygulamak ve sürekli olarak yenilemektir.

Vizyon

Fakültemizin hedefi, öğretmenlik davranışlarını kavramış, uygun öğretme yaklaşımını seçebilen, öğrencileri öğrenmeye güdüleyebilen, öğrenme kuramlarının bilincinde olan ve eğitim etkinliklerinde öğrenciyi merkeze alan, kaynak arayan, güçlükleri, sorunları görebilen, disiplinlerarası bağlantılar kuran mesleki uygulamalar ve bireysel uğraşılar üzerinde danışmanlık yapar; çevredeki özel konuları inceleyip öğretebilen, mesleğe hazırlıkta öğrencilere yardımcı olan; geleceğe yönelik süreçlerde yorumlar yapabilen ve eldeki temel bilgilerden yararlanabilen günümüzün ve geleceğin öğretmenlerini yetiştirmektir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dekanlığı Dumlupınar Bulvarı,Kampus 07058/ANTALYA
Tel:
Tel: 02422261953 - fax