Özel Eğitim Bölümü

Özel Eğitim Bölümü

Kuruluş Yılı 2010/2011 Eğitim Öğretim Yılı
Amacı Özel gereksinimli bireylerin eğitim süreçlerini yürütebilecek, özel eğitim ve ilgili hizmetlerin planlanması, yürütülmesi ve izlenmesinde görev alabilecek nitelikte öğretmen yetiştirmektir.
Programlar Zihin Engelliler Eğitimi Anabilim Dalı
İşitme Engelliler Eğitimi Anabilim Dalı
Görme Engelliler Eğitimi Anabilim Dalı
Misyon Özel eğitim bölümünün misyonu, özel gereksinimli bireylerin toplumdaki diğer bireyler gibi bağımsız, üretken ve topluma aktif katılımcı olmalarını sağlamayı hedefleyen öğretmenler yetiştirmektir.
Bu misyonun ışığında;
1. Öğretmen adaylarına, özel gereksinimli tüm bireylerin bağımsız yaşayabilmeleri için gerekli olan becerileri kazanmalarını sağlayacak bilgi ve becerileri kazandırmak
2. Özel gereksinimli çocuklara ve ailelerine destek eğitim hizmetlerini sağlamak.
3. Özel gereksinimli bireyler ve özel eğitim hizmetleri hakkında toplumu bilgilendirmek.
4. Özel eğitim politikalarını belirleme sürecine aktif olarak katılmak.
5. Özel eğitim hizmetlerinin yaygınlaştırılmasını ve geliştirilmesini sağlamak.
6. Özel eğitim hizmetlerini genel eğitim hizmetlerinin bir parçası olarak yürütülmesini sağlamak.
7. Özel gereksinimli bireylerin gereksinimlerinin en az kısıtlayıcı ortamlarda karşılanmasını sağlamak.
8. Özel eğitim hizmetlerinin niteliğini arttırmak.
9. Farklı öğretim yöntemlerini bilen ve kullanan özel eğitim öğretmenleri yetiştirmek.
10. Alanın sorunlarına duyarlı ve çözüm üretebilen özel eğitim öğretmenleri yetiştirmek.
11. Özel eğitim öğretmenlerine disiplinler arası çalışma becerileri kazandırmak.
12. Ülkenin gereksinim duyduğu nitelikli özel eğitim öğretmenlerini yetiştirmek.
13. Mesleğin etik kurallarına uygun eleman yetiştirmek.
14. Özel eğitimin her alanında yürütülecek araştırmalara öncülük etmek.
Vizyon Özel Eğitim Bölümünün vizyonu, özel gereksinimli bireyler ve eğitimleri alanında evrensel düzeyde bilgiler üretmek, yaymak ve kullanmaktır.
Bölüm Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Nesrin SÖNMEZ

ndilersonmez@gmail.com

0 (242) 227 4400 / 4619

Bölüm Başkan Yardımcısı:
Bölüm Sekreteri:
Yürütülen Lisans Programları yok
Yürütülen Y.Lisans ve Doktora Programları yok

 

Misyon

Bugünün ve geleceğin öğretmenlerini; bugünün olduğu kadar geleceğin dünyasının da başarı koşullarını kavramış bireyler olarak yetiştirmek, bunun için gerekli olan yöntemleri aramak, uygulamak ve sürekli olarak yenilemektir.

Vizyon

Fakültemizin hedefi, öğretmenlik davranışlarını kavramış, uygun öğretme yaklaşımını seçebilen, öğrencileri öğrenmeye güdüleyebilen, öğrenme kuramlarının bilincinde olan ve eğitim etkinliklerinde öğrenciyi merkeze alan, kaynak arayan, güçlükleri, sorunları görebilen, disiplinlerarası bağlantılar kuran mesleki uygulamalar ve bireysel uğraşılar üzerinde danışmanlık yapar; çevredeki özel konuları inceleyip öğretebilen, mesleğe hazırlıkta öğrencilere yardımcı olan; geleceğe yönelik süreçlerde yorumlar yapabilen ve eldeki temel bilgilerden yararlanabilen günümüzün ve geleceğin öğretmenlerini yetiştirmektir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dekanlığı Dumlupınar Bulvarı,Kampus 07058/ANTALYA
Tel:
Tel: 02422261953 - fax