Pedagojik Formasyon Muafiyet Dilekçesi Duyurusu

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Ders Muafiyet Dilekçesi Eğitim Fakültesi  Pedagojik Formasyon Birimine (B Blok 1.kat ) teslim edilecektir. Dilekçesi ve ekleri eksik olan kursiyerlerin başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Verilen dilekçeler nihai olup, sonradan değişiklik veya güncelleme yapılmasına izin verilmeyecektir. Ders Muafiyet Dilekçesi son teslim tarihi 23.09.2016‘dır.

Dilekçe Örneği için TIKLAYINIZ.

Ek 1 Transkript

Ek 2  Ders İçerikleri  (Adaylar kendi üniversitelerinden temin edecektir.)

Ek 3 Hizmet Cetveli (Öğretmenlik Uygulamasına başvuran adaylar)

Ek 4 SGK Dökümü (Öğretmenlik Uygulamasına başvuran adaylar)

Ek 5 Ders içerikleri (aldıkları üniversitenin)

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı zorunlu ve seçmeli dersler listesine ulaşmak için TIKLAYINIZ.

0

Misyon

Bugünün ve geleceğin öğretmenlerini; bugünün olduğu kadar geleceğin dünyasının da başarı koşullarını kavramış, toplumsal hayatın aktif üyesi, yenilikçi, özgüven sahibi, milli ve manevi değerlerin bilincinde bireyler olarak yetiştirmek, bunun için gerekli olan yöntemleri aramak, uygulamak, en nitelikli öğrenme materyalleri ve metotları ile hayat boyu öğrenmeyi toplumda sürekli kılmak ve sürekli olarak yenilenmektir.   

Vizyon

Öğretmenlik davranışlarını kavramış, uygun öğretme yaklaşımını seçebilen, öğrencileri öğrenmeye güdüleyebilen, öğrenme kuramlarının bilincinde olan ve eğitim etkinliklerinde öğrenciyi merkeze alan, kaynak arayan, güçlükleri, sorunları görebilen, disiplinler arası bağlantılar kuran mesleki uygulamalar ve bireysel uğraşılar üzerinde danışmanlık yapan, mesleğe hazırlıkta öğrencilere yardımcı olan, geleceğe yönelik süreçlerde yorumlar yapabilen ve eldeki temel bilgilerden yararlanabilen güçlü yarınlar için; okuyan, düşünen, sorgulayan, kendini ifade edebilen, sporu, sanatı ve bilimi yaşam tarzı hâline dönüştüren, gelişmelere açık, farklılıklara saygılı, yenilikçi, etik değerlere bağlı; karar süreçlerine katılan, kaynakları etkili değerlendiren, çevreye duyarlı, öz güveni yüksek, mutlu, sağlıklı, güçlü günümüzün ve geleceğin öğretmenlerini yetiştirmektir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dekanlığı Dumlupınar Bulvarı,Kampus 07058/ANTALYA
Tel:
Tel: