Personel Yedek
 

EĞİTİM FAKÜLTESİ İDARİ BİRİMLER

 

ADI SOYADI

 

TELEFON NO :

 

E-POSTA :

 

BİRİM ADI :

Veli KOŞAR 0 (242) 310 2070 velikosar@akdeniz.edu.tr Fakülte Sekreteri
Şebnem ATMACA 0 (242) 310 1527 sebnematmaca@akdeniz.edu.tr Özel Kalem
Bülent ARAT 0 (242) 310 6944 bulentarat@akdeniz.edu.tr Evrak Kayıt
Arzu ÇELİK 0 (242) 310 6028 arzu_celik07f@hotmail.com Öğrenci İşleri
Ali Murat GÖLCÜ 0 (242) 310 6961 muratgolcu@akdeniz.edu.tr Öğrenci İşleri
Süleyman KAHRAMAN 0 (242) 310 2080 suleymank@akdeniz.edu.tr Öğrenci İşleri
Medine KARAKUŞ 0 (242) 310 6960 mhazirbulan@akdeniz.edu.tr Öğrenci İşleri
Dilek Aykut HATİPOĞLU 0 (242) 310 6074 dilekhatipoglu@gmail.com Personel İşleri 
Halil YALÇINKAYA 0 (242) 310 6966 halilyalcinkaya07@gmail.com Pedagojik Formasyon
Ali YILMAZ 0 (242) 227 4400/ 4604  aliegitim@gmail.com Bölüm Sekreteri
Bülent ÖZKAN 0 (242) 227 4400/ 4656 ozkan22bulent@gmail.com Bölüm Sekreteri-Personel İşleri
Meryem ALGUER 0 (242) 310 2136 meryemalguer@gmail.com Bölüm Sekreteri
Nimet KARABACAKOĞLU 0 (242) 310 6933 nimetkarabacakoglu@akdeniz.edu.tr Bölüm Sekreteri
Nurgül KARASOY 0 (242) 227 4400/ 4605 nurgulkarasoy@gmail.com Bölüm Sekreteri
Kezban KOÇAK 0 (242) 227 4400/ 4651  kezbankocak4792@gmail.com  Bölüm Sekreteri
Zübeyde BOZNA 0 (242) 310 2102  zbozna@akdeniz.edu.tr Bölüm Sekreteri
Ali KARAKUŞ 0 (242) 227 4400/ 4600 alikarakus@akdeniz.edu.tr Mali İşler
Mehmet DURGUT 0 (242) 310 2081 durgut@akdeniz.edu.tr Mali İşler
Ufuk YILDIRIM 0 (242) 310 4603 ufuky@akdeniz.edu.tr Mali İşler
Celal BAYGELDİ 0 (242) 310 6027 Teknik Servis
Mevlüt BAYAR 0 (242) 227 4400/ 6621  mbayar@akdeniz.edu.tr İç Hizmetler Amiri
0

Misyon

Bugünün ve geleceğin öğretmenlerini; bugünün olduğu kadar geleceğin dünyasının da başarı koşullarını kavramış, toplumsal hayatın aktif üyesi, yenilikçi, özgüven sahibi, milli ve manevi değerlerin bilincinde bireyler olarak yetiştirmek, bunun için gerekli olan yöntemleri aramak, uygulamak, en nitelikli öğrenme materyalleri ve metotları ile hayat boyu öğrenmeyi toplumda sürekli kılmak ve sürekli olarak yenilenmektir.   

Vizyon

Öğretmenlik davranışlarını kavramış, uygun öğretme yaklaşımını seçebilen, öğrencileri öğrenmeye güdüleyebilen, öğrenme kuramlarının bilincinde olan ve eğitim etkinliklerinde öğrenciyi merkeze alan, kaynak arayan, güçlükleri, sorunları görebilen, disiplinler arası bağlantılar kuran mesleki uygulamalar ve bireysel uğraşılar üzerinde danışmanlık yapan, mesleğe hazırlıkta öğrencilere yardımcı olan, geleceğe yönelik süreçlerde yorumlar yapabilen ve eldeki temel bilgilerden yararlanabilen güçlü yarınlar için; okuyan, düşünen, sorgulayan, kendini ifade edebilen, sporu, sanatı ve bilimi yaşam tarzı hâline dönüştüren, gelişmelere açık, farklılıklara saygılı, yenilikçi, etik değerlere bağlı; karar süreçlerine katılan, kaynakları etkili değerlendiren, çevreye duyarlı, öz güveni yüksek, mutlu, sağlıklı, güçlü günümüzün ve geleceğin öğretmenlerini yetiştirmektir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dekanlığı Dumlupınar Bulvarı,Kampus 07058/ANTALYA
Tel:
Tel: