Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Anabilim Dalları Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı
Tarih Eğitimi Anabilim Dalı
Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı
Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
Duyurular
Bölüm Başkanı:

Prof.Dr.Hilmi DEMİRKAYA

hdemirkaya@akdeniz.edu.tr

0 (242) 310 6625

Bölüm Başkan Yardımcısı:
Lisans Programları Sosyal Bilgiler Eğitimi Lisans Programı
Türkçe Eğitimi Lisans Programı
Lisanüstü Programlar Sosyal Bilgiler Eğitimi Tezli Yüksek Lisans / Doktora Programı
Türkçe Eğitimi Tezli Yüksek Lisans / Doktora Programı

 

Misyon

Bugünün ve geleceğin öğretmenlerini; bugünün olduğu kadar geleceğin dünyasının da başarı koşullarını kavramış bireyler olarak yetiştirmek, bunun için gerekli olan yöntemleri aramak, uygulamak ve sürekli olarak yenilemektir.

Vizyon

Fakültemizin hedefi, öğretmenlik davranışlarını kavramış, uygun öğretme yaklaşımını seçebilen, öğrencileri öğrenmeye güdüleyebilen, öğrenme kuramlarının bilincinde olan ve eğitim etkinliklerinde öğrenciyi merkeze alan, kaynak arayan, güçlükleri, sorunları görebilen, disiplinlerarası bağlantılar kuran mesleki uygulamalar ve bireysel uğraşılar üzerinde danışmanlık yapar; çevredeki özel konuları inceleyip öğretebilen, mesleğe hazırlıkta öğrencilere yardımcı olan; geleceğe yönelik süreçlerde yorumlar yapabilen ve eldeki temel bilgilerden yararlanabilen günümüzün ve geleceğin öğretmenlerini yetiştirmektir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dekanlığı Dumlupınar Bulvarı,Kampus 07058/ANTALYA
Tel:
Tel: 02422261953 - fax