Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı


Duyurular    
 

 

Anabilim Dalı Başkanı

Doç.Dr. Bekir DİREKCİ 
bdirekci@gmail.com
Tel: 0 (242) 310 6076
Anabilim Dalı Başkan Yardımcısı

Dr.Öğr.Üyesi Mevlüt GÜLMEZ
mevlutgulmez@akdeniz.edu.tr
0 (242) 227 4400/ Dahili: 4612
Anabilim Dalı Öğretim Elemanları

 

Prof.Dr. Mehmet CANBULAT
canbulatm@gmail.com
0 (242) 310 6941
Prof.Dr. Yusuf TEPELİ 
 ytepeli@akdeniz.edu.tr
0 (242) 310 2085
Doç.Dr. Ahmet Zeki GÜVEN
ahmetzekiguven@hotmail.com
0 (242) 310 6947
Doç.Dr. Ümit YILDIZ 
umityildiz@akdeniz.edu.tr
0 (242) 310 6671
 
Dr.Öğr.Üyesi Berker KURT
berkerkurt@akdeniz.edu.tr
0 (242) 227 4400/ Dahili:  4672
Dr.Öğr.Üyesi Emel NALÇACIGİL ÇOPUR
emelcopur@gmail.com
0 (242) 310 6628
Dr.Öğr.Üyesi Pınar ŞİMŞEK
pinarsimsek@akdeniz.edu.tr
0 (242) 227 4400/ Dahili: 4637
Arş.Gör.Dr. Mazhar BAL
balmazhar@gmail.com
0 (242) 227 4400/ Dahili: 4659
 
Arş.Gör. Betül KOPARAN
betulkoparan15@gmail.com
0 (242) 227 4400/ Dahili: 4695
 
Arş.Gör. Bilal ŞİMŞEK
bilalonursimsek@gmail.com
0 (242) 227 4400/ Dahili: 4627
Arş.Gör. Burak ASMA
burakasma@akdeniz.edu.tr
0 (242) 227 4400 / Dahili:4621
Arş.Gör. İmran Nazike AVCI
nazavci47@gmail.com
0 (242) 227 4400/ Dahili: 466
Arş.Gör. Serdar AKBULUT
serdarakbulut@akdeniz.edu.tr
0 (242) 227 4400/ Dahili: 4650
Arş.Gör. Yusuf AYDIN
ysfaydn66@gmail.com
0 (242) 227 4400/ Dahili: 4665

 

Misyon

Bugünün ve geleceğin öğretmenlerini; bugünün olduğu kadar geleceğin dünyasının da başarı koşullarını kavramış bireyler olarak yetiştirmek, bunun için gerekli olan yöntemleri aramak, uygulamak ve sürekli olarak yenilemektir.

Vizyon

Fakültemizin hedefi, öğretmenlik davranışlarını kavramış, uygun öğretme yaklaşımını seçebilen, öğrencileri öğrenmeye güdüleyebilen, öğrenme kuramlarının bilincinde olan ve eğitim etkinliklerinde öğrenciyi merkeze alan, kaynak arayan, güçlükleri, sorunları görebilen, disiplinlerarası bağlantılar kuran mesleki uygulamalar ve bireysel uğraşılar üzerinde danışmanlık yapar; çevredeki özel konuları inceleyip öğretebilen, mesleğe hazırlıkta öğrencilere yardımcı olan; geleceğe yönelik süreçlerde yorumlar yapabilen ve eldeki temel bilgilerden yararlanabilen günümüzün ve geleceğin öğretmenlerini yetiştirmektir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dekanlığı Dumlupınar Bulvarı,Kampus 07058/ANTALYA
Tel:
Tel: 02422261953 - fax