Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Öğretim Elemanları

 Öğretim Elemanı

 İletişim

 Ana Bilim Dalı

Prof. Dr. Ahmet KÖÇ 0 (242) 310 6934 Sosyal Bilgiler Eğitimi A.B.D.
Prof. Dr. Hilmi DEMİRKAYA   
 0 (242) 310 6625  Sosyal Bilgiler Eğitimi A.B.D.
Prof. Dr. Mehmet CANBULAT  0 (242) 310 6941  Türkçe Eğitimi A.B.D.
Prof. Dr. Tülin ARSEVEN 0 (242) 310 6939 Türk Dili ve Edebiyatı A.B.D.
Prof. Dr. Yusuf TEPELİ  0 (242) 310 6939 Türkçe Eğitimi A.B.D.
Prof. Dr. Yüksel KAŞTAN 0 (242) 310 2106 Sosyal Bilgiler Eğitimi A.B.D.
Doç. Dr. Ahmet Zeki GÜVEN 0 (242) 310 6947 Türkçe Eğitimi A.B.D.
Doç. Dr. Ayhan AKIŞ 0 (242) 227 4400/ Dahili: 4642 Sosyal Bilgiler Eğitimi A.B.D.
Doç. Dr. Bekir DİREKCİ      0 (242) 227 4400/ Dahili: 4622  Türkçe Eğitimi A.B.D.
Doç. Dr. Hilal KARAVAR 0 (242) 227 4400/ Dahili:  Sosyal Bilgiler Eğitimi A.B.D.
Doç. Dr. Mazhar BAL 0 (242) 227 4400/ Dahili: 4659 Türkçe Eğitimi A.B.D.
Doç. Dr. Meltem Begüm SAATÇİ ATA
0 (242) 310 2001 Sosyal Bilgiler Eğitimi A.B.D.
Doç.Dr. Mevlüt GÜLMEZ 0 (242) 227 4400/ Dahili: 4612 Türkçe Eğitimi A.B.D.
Doç. Dr. Nadire Emel AKHAN 0 (242) 310 2103 Sosyal Bilgiler Eğitimi A.B.D.
Doç. Dr. Osman AKHAN 0 (242) 227 4400/ Dahili: 4629 Sosyal Bilgiler Eğitimi A.B.D.
Dr. Öğr. Üyesi Adile YILMAZ 0 (242) 227 4400/ Dahili: 4614
Türk Dili ve Edebiyatı A.B.D.
Dr. Öğr. Üyesi Berker KURT 0 (242) 227 4400/ Dahili: 4672
Türkçe Eğitimi A.B.D.
Dr. Öğr. Üyesi Emel NALÇACIGİL ÇOPUR 0 (242) 310  6628
Türkçe Eğitimi A.B.D.
Dr. Öğr. Üyesi Hızfı TOZ 0 (242) 227 4400/ Dahili: 4639  Türk Dili ve Edebiyatı A.B.D.
Dr. Öğr. Üyesi Pınar ŞİMŞEK 0 (242) 227 4400/ Dahili: 4637 Türkçe Eğitimi A.B.D.
Dr. Öğr. Üyesi Serpil DEMİREZEN 0 (242) 227 4400/ Dahili:  Sosyal Bilgiler Eğitimi A.B.D.
Arş. Gör. Betül KOPARAN 0 (242) 227 4400/ Dahili: 4695  Türkçe Eğitimi A.B.D.
Arş. Gör. Bilal ŞİMŞEK 0 (242) 227 4400/ Dahili: 4627 Türkçe Eğitimi A.B.D.
Arş. Gör. Burak ASMA 0 (242) 227 4400/ Dahili: 4621 Türkçe Eğitimi A.B.D.
Arş. Gör. İmran Nazike AVCI 0 (242) 227 4400/ Dahili:4660 Türkçe Eğitimi A.B.D.
Arş. Gör. Serdar AKBULUT 0 (242) 227 4400/ Dahili:4650 Türkçe Eğitimi A.B.D.
Arş. Gör. Saim TURAN 0 (242) 227 4400/ Dahili:4697 Sosyal Bilgiler Eğitimi A.B.D.
Arş. Gör. Ülkü Tuğçe ÇAL 0 (242) 227 4400/ Dahili:4667 Sosyal Bilgiler Eğitimi A.B.D.
Arş. Gör. Yusuf AYDIN 0 (242) 227 4400/ Dahili:4665 Türkçe Eğitimi A.B.D.

Misyon

Bugünün ve geleceğin öğretmenlerini; bugünün olduğu kadar geleceğin dünyasının da başarı koşullarını kavramış, toplumsal hayatın aktif üyesi, yenilikçi, özgüven sahibi, milli ve manevi değerlerin bilincinde bireyler olarak yetiştirmek, bunun için gerekli olan yöntemleri aramak, uygulamak, en nitelikli öğrenme materyalleri ve metotları ile hayat boyu öğrenmeyi toplumda sürekli kılmak ve sürekli olarak yenilenmektir.   

Vizyon

Öğretmenlik davranışlarını kavramış, uygun öğretme yaklaşımını seçebilen, öğrencileri öğrenmeye güdüleyebilen, öğrenme kuramlarının bilincinde olan ve eğitim etkinliklerinde öğrenciyi merkeze alan, kaynak arayan, güçlükleri, sorunları görebilen, disiplinler arası bağlantılar kuran mesleki uygulamalar ve bireysel uğraşılar üzerinde danışmanlık yapan, mesleğe hazırlıkta öğrencilere yardımcı olan, geleceğe yönelik süreçlerde yorumlar yapabilen ve eldeki temel bilgilerden yararlanabilen güçlü yarınlar için; okuyan, düşünen, sorgulayan, kendini ifade edebilen, sporu, sanatı ve bilimi yaşam tarzı hâline dönüştüren, gelişmelere açık, farklılıklara saygılı, yenilikçi, etik değerlere bağlı; karar süreçlerine katılan, kaynakları etkili değerlendiren, çevreye duyarlı, öz güveni yüksek, mutlu, sağlıklı, güçlü günümüzün ve geleceğin öğretmenlerini yetiştirmektir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dekanlığı Dumlupınar Bulvarı,Kampus 07058/ANTALYA
Tel:
Tel: