Dekanın Mesajı

DEKANIN MESAJI

 Sevgili Öğrenciler,

Ülkemizin aydınlık geleceğini inşa edecek sağlıklı, bilgili, kültürlü ve ahlaklı nesillerin yetiştirilmesinde öğretmenlerin payı büyüktür. Eğitim Fakültesi ailesi olarak, öğrencilerimizin öğretmenlik gibi kutsal bir mesleğe hazırlanmasına yardımcı olmak için çağdaş, öğrenci odaklı eğitim ortamı ve alanlarında yetkin akademik kadromuzun desteğiyle hazırız. Bu noktada Eğitim Fakültesi Öğrencilerini ulusal ve evrensel değerlere saygılı, mesleki bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazanmış, öğrenme ve öğretmeyi seven, araştırmacı, sorgulayıcı ve üretken öğretmenler olarak yetiştirmeyi başaracağımıza inanıyorum.

Eğitim Fakültesi olarak üzerine düşen bu sorumluluğun bilincinde eğitim, araştırma ve bilim öncelikli, etik değerleri ön planda tutan bir yönetim anlayışıyla fakültemizi daha ileriye taşıyarak yolumuza devam edeceğimize olan inancım tamdır.

    Sevgi ve Saygılarımla,

Prof. Dr. Hilmi DEMİRKAYA

Eğitim Fakültesi Dekan Vekili

Misyon

Bugünün ve geleceğin öğretmenlerini; bugünün olduğu kadar geleceğin dünyasının da başarı koşullarını kavramış, toplumsal hayatın aktif üyesi, yenilikçi, özgüven sahibi, milli ve manevi değerlerin bilincinde bireyler olarak yetiştirmek, bunun için gerekli olan yöntemleri aramak, uygulamak, en nitelikli öğrenme materyalleri ve metotları ile hayat boyu öğrenmeyi toplumda sürekli kılmak ve sürekli olarak yenilenmektir.   

Vizyon

Öğretmenlik davranışlarını kavramış, uygun öğretme yaklaşımını seçebilen, öğrencileri öğrenmeye güdüleyebilen, öğrenme kuramlarının bilincinde olan ve eğitim etkinliklerinde öğrenciyi merkeze alan, kaynak arayan, güçlükleri, sorunları görebilen, disiplinler arası bağlantılar kuran mesleki uygulamalar ve bireysel uğraşılar üzerinde danışmanlık yapan, mesleğe hazırlıkta öğrencilere yardımcı olan, geleceğe yönelik süreçlerde yorumlar yapabilen ve eldeki temel bilgilerden yararlanabilen güçlü yarınlar için; okuyan, düşünen, sorgulayan, kendini ifade edebilen, sporu, sanatı ve bilimi yaşam tarzı hâline dönüştüren, gelişmelere açık, farklılıklara saygılı, yenilikçi, etik değerlere bağlı; karar süreçlerine katılan, kaynakları etkili değerlendiren, çevreye duyarlı, öz güveni yüksek, mutlu, sağlıklı, güçlü günümüzün ve geleceğin öğretmenlerini yetiştirmektir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dekanlığı Dumlupınar Bulvarı,Kampus 07058/ANTALYA
Tel:
Tel: