Dekanın Mesajı

DEKANIN MESAJI

 Sevgili Öğrenciler,

Ülkemizin aydınlık geleceğini inşa edecek sağlıklı, bilgili, kültürlü ve ahlaklı nesillerin yetiştirilmesinde öğretmenlerin payı büyüktür. Eğitim Fakültesi ailesi olarak, öğrencilerimizin öğretmenlik gibi kutsal bir mesleğe hazırlanmasına yardımcı olmak için çağdaş, öğrenci odaklı eğitim ortamı ve alanlarında yetkin akademik kadromuzun desteğiyle hazırız. Bu noktada Eğitim Fakültesi Öğrencilerini ulusal ve evrensel değerlere saygılı, mesleki bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazanmış, öğrenme ve öğretmeyi seven, araştırmacı, sorgulayıcı ve üretken öğretmenler olarak yetiştirmeyi başaracağımıza inanıyorum.

Eğitim Fakültesi olarak üzerine düşen bu sorumluluğun bilincinde eğitim, araştırma ve bilim öncelikli, etik değerleri ön planda tutan bir yönetim anlayışıyla fakültemizi daha ileriye taşıyarak yolumuza devam edeceğimize olan inancım tamdır.

    Sevgi ve Saygılarımla,

    Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet CANBULAT

Misyon

Bugünün ve geleceğin öğretmenlerini; bugünün olduğu kadar geleceğin dünyasının da başarı koşullarını kavramış bireyler olarak yetiştirmek, bunun için gerekli olan yöntemleri aramak, uygulamak ve sürekli olarak yenilemektir.

Vizyon

Fakültemizin hedefi, öğretmenlik davranışlarını kavramış, uygun öğretme yaklaşımını seçebilen, öğrencileri öğrenmeye güdüleyebilen, öğrenme kuramlarının bilincinde olan ve eğitim etkinliklerinde öğrenciyi merkeze alan, kaynak arayan, güçlükleri, sorunları görebilen, disiplinlerarası bağlantılar kuran mesleki uygulamalar ve bireysel uğraşılar üzerinde danışmanlık yapar; çevredeki özel konuları inceleyip öğretebilen, mesleğe hazırlıkta öğrencilere yardımcı olan; geleceğe yönelik süreçlerde yorumlar yapabilen ve eldeki temel bilgilerden yararlanabilen günümüzün ve geleceğin öğretmenlerini yetiştirmektir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dekanlığı Dumlupınar Bulvarı,Kampus 07058/ANTALYA
Tel:
Tel: 02422261953 - fax