Tarihçe

Eğitim Fakültesi, Akdeniz Üniversitesi bünyesinde 17 Haziran 1998 tarihinde 23379 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 98.11.89 no’lu Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur. 1999-2000 Eğitim Öğretim yılında İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği lisans programına 32 öğrenci alarak fiilen eğitim-öğretime başlamıştır. Fakültemiz ilk mezunlarını 2002-2003 Eğitim Öğretim yılı sonunda vermiştir.

Fakültemizin kuruluşundan bu yana pek çok panel, gezi, seminer, çalıştay düzenlenmiş; birçok kongre, sempozyum, konferans ve seminerlere katılım sağlanmıştır. Öğretim elemanları tarafından yurt içi ve yurt dışı yayınlar yapılmış olup; pek çok yurt içi ve yurt dışı eğitim kurumlarıyla işbirliği anlaşmaları yapılmıştır.

Şubat 2018 itibariyle fakültemizde 15 Profesör, 27 Doçent, 37 Doktor Öğretim Üyesi, 5 Öğretim Görevlisi, 2 Uzman ve 29 Araştırma Görevlisi olmak üzere 136 öğretim elemanı ve 21 İdari Personel görev yapmaktadır. Fakültemizin mevcut hizmet binasında toplantı salonları, laboratuvar ve çok sayıda ofis ve derslik bulunmaktadır. Fakültemiz toplam 26.000 m2 kapalı alana sahiptir.

Misyon

Bugünün ve geleceğin öğretmenlerini; bugünün olduğu kadar geleceğin dünyasının da başarı koşullarını kavramış bireyler olarak yetiştirmek, bunun için gerekli olan yöntemleri aramak, uygulamak ve sürekli olarak yenilemektir.

Vizyon

Fakültemizin hedefi, öğretmenlik davranışlarını kavramış, uygun öğretme yaklaşımını seçebilen, öğrencileri öğrenmeye güdüleyebilen, öğrenme kuramlarının bilincinde olan ve eğitim etkinliklerinde öğrenciyi merkeze alan, kaynak arayan, güçlükleri, sorunları görebilen, disiplinlerarası bağlantılar kuran mesleki uygulamalar ve bireysel uğraşılar üzerinde danışmanlık yapar; çevredeki özel konuları inceleyip öğretebilen, mesleğe hazırlıkta öğrencilere yardımcı olan; geleceğe yönelik süreçlerde yorumlar yapabilen ve eldeki temel bilgilerden yararlanabilen günümüzün ve geleceğin öğretmenlerini yetiştirmektir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dekanlığı Dumlupınar Bulvarı,Kampus 07058/ANTALYA
Tel:
Tel: 02422261953 - fax