Tek Ders Sınavı Duyurusu

TEK DERS SINAV DUYURUSU

Mezun olmak için tek dersi kalan öğrencilerin tek ders sınavları “18.09.2019 tarihli Resmi Gazetede Yayımlanan Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği’nin” 37. Maddesine göre, 02 Ekim 2019 tarihinde saat 14.00’te  A blok Zemin kat Z 34 nolu derslikte yapılacaktır.

 

Tek Ders Sınavı Başvuruları:

Tek Ders Sınav Başvuru Talep Formunu doldurarak  (Fakültemiz web sayfasında öğrenci işlemleri linkinden yer alan dilekçe örneklerinden temin edilebilir)  01 Ekim 2019 tarihine kadar Fakültemiz evrak kayıt bürosuna teslim edilmesi gerekmektedir.

 

0

Misyon

Bugünün ve geleceğin öğretmenlerini; bugünün olduğu kadar geleceğin dünyasının da başarı koşullarını kavramış, toplumsal hayatın aktif üyesi, yenilikçi, özgüven sahibi, milli ve manevi değerlerin bilincinde bireyler olarak yetiştirmek, bunun için gerekli olan yöntemleri aramak, uygulamak, en nitelikli öğrenme materyalleri ve metotları ile hayat boyu öğrenmeyi toplumda sürekli kılmak ve sürekli olarak yenilenmektir.   

Vizyon

Öğretmenlik davranışlarını kavramış, uygun öğretme yaklaşımını seçebilen, öğrencileri öğrenmeye güdüleyebilen, öğrenme kuramlarının bilincinde olan ve eğitim etkinliklerinde öğrenciyi merkeze alan, kaynak arayan, güçlükleri, sorunları görebilen, disiplinler arası bağlantılar kuran mesleki uygulamalar ve bireysel uğraşılar üzerinde danışmanlık yapan, mesleğe hazırlıkta öğrencilere yardımcı olan, geleceğe yönelik süreçlerde yorumlar yapabilen ve eldeki temel bilgilerden yararlanabilen güçlü yarınlar için; okuyan, düşünen, sorgulayan, kendini ifade edebilen, sporu, sanatı ve bilimi yaşam tarzı hâline dönüştüren, gelişmelere açık, farklılıklara saygılı, yenilikçi, etik değerlere bağlı; karar süreçlerine katılan, kaynakları etkili değerlendiren, çevreye duyarlı, öz güveni yüksek, mutlu, sağlıklı, güçlü günümüzün ve geleceğin öğretmenlerini yetiştirmektir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dekanlığı Dumlupınar Bulvarı,Kampus 07058/ANTALYA
Tel:
Tel: