Bölüm Sekreterlikleri
 

EĞİTİM FAKÜLTESİ BÖLÜM SEKRETERLİKLERİ

 

Bölüm Sekreteri     Ali YILMAZ   aliegitim@gmail.com 0 (242) 227 4400 / 4604  
 

Bölüm Sekreteri  Bülent ÖZKAN   ozkan22bulent@gmail.com 0 (242) 227 4400/ 4656
 

Bölüm Sekreteri  Meryem ALGUER  meryemalguer@gmail.com 0 (242) 310 2136
 

Bölüm Sekreteri  Nimet KARABACAKOĞLU   nimetkarabacakoglu@akdeniz.edu.tr 0 (242) 310 6933
 

 

Bölüm Sekreteri  Nurgül KARASOY   nurgulkarasoy@gmail.com 0 (242) 227 4400/ 4605
 

Bölüm Sekreteri  Zübeyde BOZNA zbozna@akdeniz.edu.tr 0 (242) 310 2102
 

Misyon

Bugünün ve geleceğin öğretmenlerini; bugünün olduğu kadar geleceğin dünyasının da başarı koşullarını kavramış, toplumsal hayatın aktif üyesi, yenilikçi, özgüven sahibi, milli ve manevi değerlerin bilincinde bireyler olarak yetiştirmek, bunun için gerekli olan yöntemleri aramak, uygulamak, en nitelikli öğrenme materyalleri ve metotları ile hayat boyu öğrenmeyi toplumda sürekli kılmak ve sürekli olarak yenilenmektir.   

Vizyon

Öğretmenlik davranışlarını kavramış, uygun öğretme yaklaşımını seçebilen, öğrencileri öğrenmeye güdüleyebilen, öğrenme kuramlarının bilincinde olan ve eğitim etkinliklerinde öğrenciyi merkeze alan, kaynak arayan, güçlükleri, sorunları görebilen, disiplinler arası bağlantılar kuran mesleki uygulamalar ve bireysel uğraşılar üzerinde danışmanlık yapan, mesleğe hazırlıkta öğrencilere yardımcı olan, geleceğe yönelik süreçlerde yorumlar yapabilen ve eldeki temel bilgilerden yararlanabilen güçlü yarınlar için; okuyan, düşünen, sorgulayan, kendini ifade edebilen, sporu, sanatı ve bilimi yaşam tarzı hâline dönüştüren, gelişmelere açık, farklılıklara saygılı, yenilikçi, etik değerlere bağlı; karar süreçlerine katılan, kaynakları etkili değerlendiren, çevreye duyarlı, öz güveni yüksek, mutlu, sağlıklı, güçlü günümüzün ve geleceğin öğretmenlerini yetiştirmektir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dekanlığı Dumlupınar Bulvarı,Kampus 07058/ANTALYA
Tel:
Tel: