Teknik ve Araştırma Gezisi

Teknik ve Araştırma Gezisi

Öğrencilerin müfredat kapsamında gördükleri derslere katkı sağlaması için yapılan uygulamalardan birisi de teknik ve araştırma gezileridir. Bu amaçla Antalya’nın 30 kilometre kuzeybatısında yer alan Güllük Dağı’nın tepesinde doğal bir platform üzerine kurulmuş Termessos Milli Parkına 26 Nisan 2018 tarihinde gezi düzenlenmiştir. Araştırma gezisine Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitimi birinci, ikinci ve dördüncü sınıf öğrencileri katılmıştır. Gezi, Doç. Dr. Sait BULUT başkanlığında ve Doç. Dr. İ. Gökhan DENİZ rehberliğinde, Prof. Dr. Hakan SERT, Dr. Öğr. Üyesi Nesrin EMRE, Dr. Öğr. Üyesi Furkan ÖZEN ve Arş. Gör. Alper ÇORAPÇIGİL katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

 
0

Misyon

Bugünün ve geleceğin öğretmenlerini; bugünün olduğu kadar geleceğin dünyasının da başarı koşullarını kavramış bireyler olarak yetiştirmek, bunun için gerekli olan yöntemleri aramak, uygulamak ve sürekli olarak yenilemektir.

Vizyon

Fakültemizin hedefi, öğretmenlik davranışlarını kavramış, uygun öğretme yaklaşımını seçebilen, öğrencileri öğrenmeye güdüleyebilen, öğrenme kuramlarının bilincinde olan ve eğitim etkinliklerinde öğrenciyi merkeze alan, kaynak arayan, güçlükleri, sorunları görebilen, disiplinlerarası bağlantılar kuran mesleki uygulamalar ve bireysel uğraşılar üzerinde danışmanlık yapar; çevredeki özel konuları inceleyip öğretebilen, mesleğe hazırlıkta öğrencilere yardımcı olan; geleceğe yönelik süreçlerde yorumlar yapabilen ve eldeki temel bilgilerden yararlanabilen günümüzün ve geleceğin öğretmenlerini yetiştirmektir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dekanlığı Dumlupınar Bulvarı,Kampus 07058/ANTALYA
Tel:
Tel: 02422261953 - fax