Teknoloji Destekli Matematik Öğretimi üzerine bir AB Projesi: Tanıtım Semineri

Teknoloji Destekli Matematik Öğretimi üzerine bir AB Projesi: Tanıtım Semineri

GeoGebra dinamik geometri yazılımına odaklanan bir Avrupa Birliği Erasmus+ projesi olan “Math Teachers’ Adventure of ICT Integration (2015-1-TR01-KA201-021561)” Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü liderliğinde, üç ülkeden dört kurumun işbirliği ile yürütülmektedir.

Proje koordinatörü Dr. Selay Arkün Kocadere’nin Erasmus+ projeleri hakkında genel bilgi vererek başlayacağı seminer kapsamında proje tanıtımı yapılacak, başta “Açık Çevrimiçi Ders” olmak üzere fikri çıktılar tanıtılacaktır.

Öğretimde teknoloji kullanımı ile ilgilenen tüm öğretmenler, öğretmen adayları, araştırmacılar, akademisyenler ve AB projeleri hakkında fikir sahibi olmak isteyen herkes seminere davetlidir. Katılım sağlamayı düşünenlerin formu (http://goo.gl/forms/r5cwZeecXpyXDO9K2) doldurması rica olunur.

Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Konferans Salonu
29.06.2016 – Çarşamba, 11:00

www.mtaii.com
www.selayarkun.com

www.facebook.com/mtaiiproject
mtaii_poster_akdeniz (1)

0

Misyon

Bugünün ve geleceğin öğretmenlerini; bugünün olduğu kadar geleceğin dünyasının da başarı koşullarını kavramış, toplumsal hayatın aktif üyesi, yenilikçi, özgüven sahibi, milli ve manevi değerlerin bilincinde bireyler olarak yetiştirmek, bunun için gerekli olan yöntemleri aramak, uygulamak, en nitelikli öğrenme materyalleri ve metotları ile hayat boyu öğrenmeyi toplumda sürekli kılmak ve sürekli olarak yenilenmektir.   

Vizyon

Öğretmenlik davranışlarını kavramış, uygun öğretme yaklaşımını seçebilen, öğrencileri öğrenmeye güdüleyebilen, öğrenme kuramlarının bilincinde olan ve eğitim etkinliklerinde öğrenciyi merkeze alan, kaynak arayan, güçlükleri, sorunları görebilen, disiplinler arası bağlantılar kuran mesleki uygulamalar ve bireysel uğraşılar üzerinde danışmanlık yapan, mesleğe hazırlıkta öğrencilere yardımcı olan, geleceğe yönelik süreçlerde yorumlar yapabilen ve eldeki temel bilgilerden yararlanabilen güçlü yarınlar için; okuyan, düşünen, sorgulayan, kendini ifade edebilen, sporu, sanatı ve bilimi yaşam tarzı hâline dönüştüren, gelişmelere açık, farklılıklara saygılı, yenilikçi, etik değerlere bağlı; karar süreçlerine katılan, kaynakları etkili değerlendiren, çevreye duyarlı, öz güveni yüksek, mutlu, sağlıklı, güçlü günümüzün ve geleceğin öğretmenlerini yetiştirmektir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dekanlığı Dumlupınar Bulvarı,Kampus 07058/ANTALYA
Tel:
Tel: