Temel Eğitim Bölümü

TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ

Anabilim Dalları Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı
Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı
Duyurular
Bölüm Başkanı:

Prof.Dr.Aziz ASLAN 

aaslan@akdeniz.edu.tr

0 (242) 310 6077

Bölüm Başkan Yardımcısı:

Doç. Dr. Sabahat BURAK

0 (242) 310 6082

Doç. Dr. Zeliha YAZICI

0 (242) 310 6942

Lisans Programları Okul Öncesi Eğitimi Lisans Programı
Sınıf Eğitimi Lisans Programı
Lisanüstü Programlar Okul Öncesi Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı
Sınıf Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı

 

Misyon

Bugünün ve geleceğin öğretmenlerini; bugünün olduğu kadar geleceğin dünyasının da başarı koşullarını kavramış bireyler olarak yetiştirmek, bunun için gerekli olan yöntemleri aramak, uygulamak ve sürekli olarak yenilemektir.

Vizyon

Fakültemizin hedefi, öğretmenlik davranışlarını kavramış, uygun öğretme yaklaşımını seçebilen, öğrencileri öğrenmeye güdüleyebilen, öğrenme kuramlarının bilincinde olan ve eğitim etkinliklerinde öğrenciyi merkeze alan, kaynak arayan, güçlükleri, sorunları görebilen, disiplinlerarası bağlantılar kuran mesleki uygulamalar ve bireysel uğraşılar üzerinde danışmanlık yapar; çevredeki özel konuları inceleyip öğretebilen, mesleğe hazırlıkta öğrencilere yardımcı olan; geleceğe yönelik süreçlerde yorumlar yapabilen ve eldeki temel bilgilerden yararlanabilen günümüzün ve geleceğin öğretmenlerini yetiştirmektir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dekanlığı Dumlupınar Bulvarı,Kampus 07058/ANTALYA
Tel:
Tel: 02422261953 - fax