Anabilim Dalları

 Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı

 

Kuruluş Yılı:
Örgün programa başlama:2003/2004 Eğitim Öğretim Yılı

II. Öğretim programına başlama: 2009/2010 Eğitim Öğretim Yılı

Amacı: Okul öncesi dönemde bulunan çocukların gelişim gereksinimlerinin giderilmesi ve öğrenme ilgilerinin geliştirilmesine, doğrudan ve/veya aile ve diğer toplumsal çevresi yoluyla rehberlik edecek eğitimciler yetiştirmek.
Misyon: Çocuğun temel hakları doğrultusunda eğitim hakkını, kendi doğasına en uygun biçimde almasına rehberlik edecek, öğretmenlik mesleği genel yeterliliklerine sahip, çağdaş eğitimciler yetiştirmek.
Vizyon: Toplumun çocuk eğitimi alanında bilgi gereksinimini karşılamak/ öğretmen, aile ve çocuğun eğitimi konusunda yardım talep eden tüm birimlere destek veren bir başvuru merkezi olmak, okul öncesi eğitim kurumlarında ve çocuğun eğitimi ile ilgili her alanda görev alacak çağdaş eğitimciler yetiştirmek.
Anabilim Dalı Başkanı: Doç. Dr. Fatma ÜNAL

funal@akdeniz.edu.tr

0 (242) 310 2133

Anabilim Dalı Sekreteri:
Toplam Öğrenci Sayısı: 688 (Lisans)
Mezunların İş Olanakları: Resmi ve özel okul öncesi eğitim kurumlarında öğretmen olarak görev yapabilmektedirler.

Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Elemanları

Doç. Dr. Fatma ÜNAL  funal@akdeniz.edu.tr  0 (242) 310 2133
Doç. Dr. Zeliha YAZICI zyazici@akdeniz.edu.tr 0 (242) 310 6942
Doç. Dr. Nihat BAYAT nihatbayat@akdeniz.edu.tr 0 (242) 310 6080
Dr. Öğr. Üyesi Begümhan YELLİCE YÜKSEL byellice@akdeniz.edu.tr 0 (242) 310 6661
Dr. Öğr. Üyesi Hale KOÇER halekocer@akdeniz.edu.tr 0 (242) 310 6669
Dr. Öğr. Üyesi Yunus PINAR yunuspinar@akdeniz.edu.tr  0 (242) 310 6627
Arş.Gör.Emine Ela KÖK elakok7@gmail.com 0 (242) 227 4652
Arş. Gör. Mustafa ÇETİN

 0 (242) 227 4400
Arş.Gör.Umay Hazar DENİZ umaydeniz@windows.live.com 0 (242) 227 4400

Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı

Kuruluş Yılı:
1999/2000 Eğitim Öğretim Yılı
Amacı: Sınıf Öğretmenliği alanında eğitim ve öğretim yapabilecek bilgi, beceri ve deneyim ile donanmış çağdaş öğretmenler yetiştirmektir.
Misyon: Evrensel değerler ışığında, bilim, teknoloji ve sanat birikiminden yararlanarak ülkenin geleceği için üstün nitelikli öğretmenler yetiştirmek, araştırma ve eğitim  alanlarındaki üretimini toplum yararına sunmak.
Vizyon: Akdeniz Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalında okumanın ve çalışmanın ayrıcalık olduğu; ulusal ve uluslar arası ortamlarda vereceği eğitim-öğretim, üreteceği bilgi ve teknoloji ile ulusal ve evrensel kalkınmaya katkıda bulunan bir anabilim dalı olmaktır. Ayrıca bilimsel yayın ve tercih sıralamasında ilk sıralarda yer almaktır.
Anabilim Dalı Başkanı: Prof.Dr.Aziz ASLAN 

aaslan@akdeniz.edu.tr

0 (242) 310 6077

Anabilim Dalı Sekreteri:
Toplam Öğrenci Sayısı: 372 (Lisans)
Mezunların İş Olanakları: Sınıf öğretmenleri, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel ilköğretim okulları ile etüt merkezlerinde çalışabilirler.

Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Elemanları

Prof. Dr. Aziz ASLAN aaslan@akdeniz.edu.tr  0 (242) 310 6077
Doç. Dr. Sabahat BURAK  sabahatozmentes@gmail.com  0 (242) 310 2103
Doç. Dr. Yasin ÖZKARA yasinozkara@gmail.com 0 (242) 310 6937
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Nur KUTLUCA CANBULAT aysenur.canbulat@gmail.com  0 (242) 227 4625
Dr. Öğr. Üyesi İlay ERCAN ilayercan@akdeniz.edu.tr  0 (242) 310 6934
Dr. Öğr. Üyesi Nursel GÜLCÜ ngulcu@akdeniz.edu.tr  0 (242) 310 4400
Öğr. Gör.Dr.Evren CAPPELLARO evrenne@gmail.com Dahili: 4623
Öğr. Gör. Tülin TÜMTÜRK YILMAZ tulintyilmaz@gmail.com Dahili: 4613
Arş.Gör.Dr.Savaş PAMUK savaspamuk@akdeniz.edu.tr 0 (242) 227 4629
Arş.Gör.Nurbanu ŞEREN nurbanuseren@gmail.com 0 (242) 227 4637

 

Misyon

Bugünün ve geleceğin öğretmenlerini; bugünün olduğu kadar geleceğin dünyasının da başarı koşullarını kavramış bireyler olarak yetiştirmek, bunun için gerekli olan yöntemleri aramak, uygulamak ve sürekli olarak yenilemektir.

Vizyon

Fakültemizin hedefi, öğretmenlik davranışlarını kavramış, uygun öğretme yaklaşımını seçebilen, öğrencileri öğrenmeye güdüleyebilen, öğrenme kuramlarının bilincinde olan ve eğitim etkinliklerinde öğrenciyi merkeze alan, kaynak arayan, güçlükleri, sorunları görebilen, disiplinlerarası bağlantılar kuran mesleki uygulamalar ve bireysel uğraşılar üzerinde danışmanlık yapar; çevredeki özel konuları inceleyip öğretebilen, mesleğe hazırlıkta öğrencilere yardımcı olan; geleceğe yönelik süreçlerde yorumlar yapabilen ve eldeki temel bilgilerden yararlanabilen günümüzün ve geleceğin öğretmenlerini yetiştirmektir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dekanlığı Dumlupınar Bulvarı,Kampus 07058/ANTALYA
Tel:
Tel: 02422261953 - fax