Temel Eğitim Bölümü Öğretim Elemanları

Öğretim Elemanı

İletişim

Ana Bilim Dalı

Prof. Dr. Aziz ASLAN 0 (242) 310 6077 Sınıf Eğitimi A.B.D.
Prof. Dr. Fatma ÜNAL 0 (242) 310 2133 Okul Öncesi Eğitimi A.B.D.
Doç. Dr. Ayşe Nur KUTLUCA CANBULAT 0 (242) 227 4400/ Dahili: 4625 Sınıf Eğitimi A.B.D.
Doç. Dr. Begümhan YELLİCE YÜKSEL 0 (242) 310 6661 Okul Öncesi Eğitimi A.B.D.
Doç. Dr. Zeliha YAZICI 0 (242) 310 6942 Okul Öncesi Eğitimi A.B.D.
Doç. Dr. Sabahat BURAK 0 (242) 310 6082 Sınıf Eğitimi A.B.D.
Doç.Dr. Nihat BAYAT 0 (242) 310 6080 Okul Öncesi Eğitimi A.B.D.
Doç. Dr. Yasin ÖZKARA 0 (242) 310 6937 Sınıf Eğitimi A.B.D.
Dr. Öğr. Üyesi Hale KOÇER 0 (242) 310 6669 Okul Öncesi Eğitimi A.B.D.
Dr. Öğr. Üyesi Nursel GÜLCÜ 0 (242) 227 4400/ Dahili: 4678 Sınıf Eğitimi A.B.D.
Dr. Öğr. Üyesi Yakup YILDIRIM 0 (242) 227 4400/ Dahili: 4653 Okul Öncesi Eğitimi A.B.D.
Dr. Öğr. Üyesi Yunus PINAR 0 (242) 310 6627 Okul Öncesi Eğitimi A.B.D.
Öğr. Gör. Dr. Evren CAPPELLARO 0 (242) 227 4400/ Dahili: 4632
Sınıf Eğitimi A.B.D.
Öğr. Gör. Tülin TÜMTÜRK YILMAZ 0 (242) 227 4400/ Dahili: 4613
Sınıf Eğitimi A.B.D.
Arş. Gör. Dr. Mustafa ÇETİN
 0 (242) 227 4400/ Dahili: 4681 Okul Öncesi Eğitimi A.B.D.
Arş. Gör. Dr. Savaş PAMUK
 0 (242) 227 4400/ Dahili: 4649 Sınıf Eğitimi A.B.D.
Arş. Gör. Emine Ela ŞİMŞEK
 0 (242) 227 4400/ Dahili: 4652 Okul Öncesi Eğitimi A.B.D.

Misyon

Bugünün ve geleceğin öğretmenlerini; bugünün olduğu kadar geleceğin dünyasının da başarı koşullarını kavramış, toplumsal hayatın aktif üyesi, yenilikçi, özgüven sahibi, milli ve manevi değerlerin bilincinde bireyler olarak yetiştirmek, bunun için gerekli olan yöntemleri aramak, uygulamak, en nitelikli öğrenme materyalleri ve metotları ile hayat boyu öğrenmeyi toplumda sürekli kılmak ve sürekli olarak yenilenmektir.   

Vizyon

Öğretmenlik davranışlarını kavramış, uygun öğretme yaklaşımını seçebilen, öğrencileri öğrenmeye güdüleyebilen, öğrenme kuramlarının bilincinde olan ve eğitim etkinliklerinde öğrenciyi merkeze alan, kaynak arayan, güçlükleri, sorunları görebilen, disiplinler arası bağlantılar kuran mesleki uygulamalar ve bireysel uğraşılar üzerinde danışmanlık yapan, mesleğe hazırlıkta öğrencilere yardımcı olan, geleceğe yönelik süreçlerde yorumlar yapabilen ve eldeki temel bilgilerden yararlanabilen güçlü yarınlar için; okuyan, düşünen, sorgulayan, kendini ifade edebilen, sporu, sanatı ve bilimi yaşam tarzı hâline dönüştüren, gelişmelere açık, farklılıklara saygılı, yenilikçi, etik değerlere bağlı; karar süreçlerine katılan, kaynakları etkili değerlendiren, çevreye duyarlı, öz güveni yüksek, mutlu, sağlıklı, güçlü günümüzün ve geleceğin öğretmenlerini yetiştirmektir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dekanlığı Dumlupınar Bulvarı,Kampus 07058/ANTALYA
Tel:
Tel: