Temel Eğitim Bölümü

Temel Eğitim Bölümü

Kuruluş Yılı 1999-2000 Eğitim Öğretim Yılı
Amacı Öğretmenlik Mesleğinin profesyonelleşmesi ve profesyonel öğretmenlerin yetiştirilmesi.
Programlar Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı
Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı
Misyon Bilgiyle yoğrulmuş, etkili öğretme, öğrenme süreçlerin geliştirebilen eleştirel yapısı gelişmiş, entelektüel, mesleğiyle ilgili özerk meslek örgütlerinde görev alan, meslek etiğini benimseyen yaşam boyu öğrenme ilkesini benimsemiş, toplum yararına gönüllü çalışmalarda sorumluluk alan, Öğretmenlerin yetişmesidir.
Vizyon
Bölüm Başkanı: Prof.Dr.Aziz ASLAN 

aaslan@akdeniz.edu.tr

0 (242) 310 6077

Bölüm Başkan Yardımcıları:
Bölüm Sekreteri:
Yürütülen Lisans Programları Okul Öncesi Eğitimi Bölümü

Sınıf Eğitimi Bölümü

Yürütülen Y.Lisans
Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı

Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı

Yürütülen Doktora Programları yok

 

Misyon

Bugünün ve geleceğin öğretmenlerini; bugünün olduğu kadar geleceğin dünyasının da başarı koşullarını kavramış bireyler olarak yetiştirmek, bunun için gerekli olan yöntemleri aramak, uygulamak ve sürekli olarak yenilemektir.

Vizyon

Fakültemizin hedefi, öğretmenlik davranışlarını kavramış, uygun öğretme yaklaşımını seçebilen, öğrencileri öğrenmeye güdüleyebilen, öğrenme kuramlarının bilincinde olan ve eğitim etkinliklerinde öğrenciyi merkeze alan, kaynak arayan, güçlükleri, sorunları görebilen, disiplinlerarası bağlantılar kuran mesleki uygulamalar ve bireysel uğraşılar üzerinde danışmanlık yapar; çevredeki özel konuları inceleyip öğretebilen, mesleğe hazırlıkta öğrencilere yardımcı olan; geleceğe yönelik süreçlerde yorumlar yapabilen ve eldeki temel bilgilerden yararlanabilen günümüzün ve geleceğin öğretmenlerini yetiştirmektir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dekanlığı Dumlupınar Bulvarı,Kampus 07058/ANTALYA
Tel:
Tel: 02422261953 - fax