Topluma Hizmet Dersi Grupları (Bütün Bölümler)

PDR Anabilim Dalı Topluma Hizmet Dersi Listelerine ulaşmak için TIKLAYINIZ.

 

Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı Topluma Hizmet Listeleri Aşağıdaki gibidir:

Not: “TEGEV’de Topluma Hizmet Uygulaması yapacak olan öğrencilerin 19.09.2017 tarihinde saat 10.00’da Öğr. Gör. Osman AKHAN’a uğramaları gerekmektedir.

Topluma Hizmet Dersi 1.Grup Öğrenci Listesi

Topluma Hizmet Dersi 2.Grup Öğrenci Listesi

Topluma Hizmet Dersi 3.Grup Öğrenci Listesi

Topluma Hizmet Dersi 4.Grup Öğrenci Listesi

Topluma Hizmet Dersi 5.Grup Öğrenci Listesi

Topluma Hizmet Dersi 6.Grup Öğrenci Listesi

Topluma Hizmet Dersi 7.Grup Öğrenci Listesi

Topluma Hizmet Dersi 8.Grup Öğrenci Listesi

 

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Topluma Hizmet Listelerine Ulaşmak için TIKLAYINIZ.  (GÜNCELLENDİ/27.9.2017)

 

 

0

Misyon

Bugünün ve geleceğin öğretmenlerini; bugünün olduğu kadar geleceğin dünyasının da başarı koşullarını kavramış, toplumsal hayatın aktif üyesi, yenilikçi, özgüven sahibi, milli ve manevi değerlerin bilincinde bireyler olarak yetiştirmek, bunun için gerekli olan yöntemleri aramak, uygulamak, en nitelikli öğrenme materyalleri ve metotları ile hayat boyu öğrenmeyi toplumda sürekli kılmak ve sürekli olarak yenilenmektir.   

Vizyon

Öğretmenlik davranışlarını kavramış, uygun öğretme yaklaşımını seçebilen, öğrencileri öğrenmeye güdüleyebilen, öğrenme kuramlarının bilincinde olan ve eğitim etkinliklerinde öğrenciyi merkeze alan, kaynak arayan, güçlükleri, sorunları görebilen, disiplinler arası bağlantılar kuran mesleki uygulamalar ve bireysel uğraşılar üzerinde danışmanlık yapan, mesleğe hazırlıkta öğrencilere yardımcı olan, geleceğe yönelik süreçlerde yorumlar yapabilen ve eldeki temel bilgilerden yararlanabilen güçlü yarınlar için; okuyan, düşünen, sorgulayan, kendini ifade edebilen, sporu, sanatı ve bilimi yaşam tarzı hâline dönüştüren, gelişmelere açık, farklılıklara saygılı, yenilikçi, etik değerlere bağlı; karar süreçlerine katılan, kaynakları etkili değerlendiren, çevreye duyarlı, öz güveni yüksek, mutlu, sağlıklı, güçlü günümüzün ve geleceğin öğretmenlerini yetiştirmektir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dekanlığı Dumlupınar Bulvarı,Kampus 07058/ANTALYA
Tel:
Tel: