TÜBİTAK Projesine Katkılarından Dolayı Fakültemize Plaket

TÜBİTAK 4004 Projesine Katkılarından Dolayı Eğitim Fakültesi’ne Plaket

TÜBİTAK 4004- Minik Eller ile Yerli Domatesler Projesi’ne fakültemizin katkılarından dolayı Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet CANBULAT’a plaket takdim edildi. Prof. Dr. Mehmet CANBULAT’ı makamında ziyaret eden proje yürütücüsü Dr. Öğrt. Üyesi Aylin KABAŞ ve proje ekibinde yer alan fakültemiz öğretim üyeleri Prof. Dr. Hakan SERT, Doç. Dr. Esme HACIEMİNOĞLU, Dr. Öğrt. Üyesi Nesrin SÖNMEZ fakülte dekanlığının ilgisi ve eğitim fakültesinin projeye sağladığı katkılardan dolayı teşekkür ettiler. Teşekkür metni ve Minik Eller ile Yerli Domatesler Projesi’ne ilişkin ayrıntılı bilgiye aşağıdan ulaşabilirsiniz.

 

 

 

 

TÜBİTAK 4004 – DOĞA EĞİTİMİ VE BİLİM OKULLARI PROJESİ
 
“Minik Eller ile Yerli Domatesler” Projesi
 
 Çeşitli nedenlerle genetik çeşitliliğin her geçen gün kaybolduğu ülkemizde, yaşadığı çevreye karşı duyarlı ve bilinçli insan yetiştirilmesinin, doğal kaynaklara sahip çıkılmasının önemi her geçen gün artmaktadır. Tarımsal biyoçeşitliliği korumak ve arttırmak için, hızla değişen dünyada yerel türlere sahip çıkılmalıdır. Bu gereklilikten hareketle bu projede, doğa deneyimine dayalı olarak ilköğretim öğrencilerinin çevrelerine yönelik algılarının ve davranışlarının değiştirilmesi ve farkındalık yaratmak üzere, yerel bir genotip olan ve yetiştirildiği bölgeye özgü yerel ismi ile tescil ettirilen Ayaş Domatesinin, Dr. Cahit Ünver İlköğretim Okulu 5.’ci sınıf öğrencileri ile yetiştirilmesi planlanmıştır. Proje boyunca ayda iki kere olmak üzere toplamda 10 etkinlik yapılması planlanmış ve şu ana kadar 4 etkinlik tamamlanmıştır.  Etkinlikler kapsamında,  eğitim sunuları  Eğitim Fakültesinde yapılmaktadır. Desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. 
 
Proje Ekibi:
Dr. Öğretim Üyesi Aylin KABAŞ- (Yürütücü)
Dr. Öğretim Üyesi Nesrin SÖNMEZ- (Uzman)
Prof. Dr. Hakan SERT- (Uzman)
Doç. Dr. Esme HACIEMİNOĞLU- (Eğitmen)
Öğretmen Neslihan FISTIKEKEN- (Eğitmen)
Zir. Müh. Servet MUTLU- (Rehber)
Dr. Neslihan Korkmaz Sayraç- (Doktor)
 
Projemize ait web adresi ve de sosyal medya hesapları aşağıdadır:
Instagram Hesabı:  MinikEllerİleYerliDomatesler
0

Misyon

Bugünün ve geleceğin öğretmenlerini; bugünün olduğu kadar geleceğin dünyasının da başarı koşullarını kavramış, toplumsal hayatın aktif üyesi, yenilikçi, özgüven sahibi, milli ve manevi değerlerin bilincinde bireyler olarak yetiştirmek, bunun için gerekli olan yöntemleri aramak, uygulamak, en nitelikli öğrenme materyalleri ve metotları ile hayat boyu öğrenmeyi toplumda sürekli kılmak ve sürekli olarak yenilenmektir.   

Vizyon

Öğretmenlik davranışlarını kavramış, uygun öğretme yaklaşımını seçebilen, öğrencileri öğrenmeye güdüleyebilen, öğrenme kuramlarının bilincinde olan ve eğitim etkinliklerinde öğrenciyi merkeze alan, kaynak arayan, güçlükleri, sorunları görebilen, disiplinler arası bağlantılar kuran mesleki uygulamalar ve bireysel uğraşılar üzerinde danışmanlık yapan, mesleğe hazırlıkta öğrencilere yardımcı olan, geleceğe yönelik süreçlerde yorumlar yapabilen ve eldeki temel bilgilerden yararlanabilen güçlü yarınlar için; okuyan, düşünen, sorgulayan, kendini ifade edebilen, sporu, sanatı ve bilimi yaşam tarzı hâline dönüştüren, gelişmelere açık, farklılıklara saygılı, yenilikçi, etik değerlere bağlı; karar süreçlerine katılan, kaynakları etkili değerlendiren, çevreye duyarlı, öz güveni yüksek, mutlu, sağlıklı, güçlü günümüzün ve geleceğin öğretmenlerini yetiştirmektir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dekanlığı Dumlupınar Bulvarı,Kampus 07058/ANTALYA
Tel:
Tel: