Türk Akademik Araştırmalar Dergisi Multidisipliner Kongresi Başladı

Türk Akademik Araştırmalar Dergisi Uluslararası Multidisipliner Kongresi (TARRC)

Bu yıl ilki düzenlenen Türk Akademik Araştırmalar Dergisi Uluslararası Multidisipliner Kongresi 12 Ekim’de Akdeniz Üniversitesi’nde başladı. Türk Akademik Araştırma Dergisi tarafından düzenlenen kongrenin açılış töreni Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Çeşitli disiplinlerden Türkçe, İngilizce, Arapça, Farsça ve Almanca dillerinde bilimsel çalışmaların sunulduğu kongre 14 Ekim tarihine kadar devam edecektir.

 

0

Misyon

Bugünün ve geleceğin öğretmenlerini; bugünün olduğu kadar geleceğin dünyasının da başarı koşullarını kavramış, toplumsal hayatın aktif üyesi, yenilikçi, özgüven sahibi, milli ve manevi değerlerin bilincinde bireyler olarak yetiştirmek, bunun için gerekli olan yöntemleri aramak, uygulamak, en nitelikli öğrenme materyalleri ve metotları ile hayat boyu öğrenmeyi toplumda sürekli kılmak ve sürekli olarak yenilenmektir.   

Vizyon

Öğretmenlik davranışlarını kavramış, uygun öğretme yaklaşımını seçebilen, öğrencileri öğrenmeye güdüleyebilen, öğrenme kuramlarının bilincinde olan ve eğitim etkinliklerinde öğrenciyi merkeze alan, kaynak arayan, güçlükleri, sorunları görebilen, disiplinler arası bağlantılar kuran mesleki uygulamalar ve bireysel uğraşılar üzerinde danışmanlık yapan, mesleğe hazırlıkta öğrencilere yardımcı olan, geleceğe yönelik süreçlerde yorumlar yapabilen ve eldeki temel bilgilerden yararlanabilen güçlü yarınlar için; okuyan, düşünen, sorgulayan, kendini ifade edebilen, sporu, sanatı ve bilimi yaşam tarzı hâline dönüştüren, gelişmelere açık, farklılıklara saygılı, yenilikçi, etik değerlere bağlı; karar süreçlerine katılan, kaynakları etkili değerlendiren, çevreye duyarlı, öz güveni yüksek, mutlu, sağlıklı, güçlü günümüzün ve geleceğin öğretmenlerini yetiştirmektir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dekanlığı Dumlupınar Bulvarı,Kampus 07058/ANTALYA
Tel:
Tel: