Türkçe Eğitimi Bölümü
Kuruluş Yılı 2009/2010 Eğitim Öğretim Yılı
Amacı Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Türkçe Öğretmenliği Lisans Programının amacı; Türkçe eğitim ve öğretimi alanında Türk dilini ve edebiyatını, dünyadaki son öğretim yaklaşım, metot ve tekniklerini de kapsayacak şekilde öğretmenlik meslek bilgisi ile ilgili bilgi ve yetkinlikleri ayrıntılı bir şekilde işlemek ve öğrencilere bilgi ve uygulama düzeyinde kazandırmaktır.
Programlar Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Türkçe Öğretmenliği Lisans Programı
Misyon Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Türkçe Öğretmenliği Lisans Programı içerisinde kültürümüzün temel unsurlarından Türk dili alanında yazılı ve sözlü ürünleri araştıran, inceleyen; elde edilen bilgileri toplumla paylaşan ve toplumun hizmetine sunan, diğer kültürlerle olan ilişkilerde belirleyici rol oynayan, insanımızın küreselleşen dünyada daha iyi bir yaşam standardına ulaşması için dil, dilin etkin kullanımı ve öğretimi alanlarında yetkin Milli Eğitim Bakanlığı II. Kademesi için Türkçe öğretmenleri ve Türkçe Eğitimi alanında bilim adamları yetiştirmektir. Bunun yanında bölümümüzün bir diğer misyonu da Türk dilini korumak, geliştirmek, kendi ulusuna ve dünyaya tanıtmak amacı ile ulusal ve uluslar arası eğitim-öğretim faaliyetlerine katılmak, söz konusu faaliyetlerde belirleyici rol oynamak ve katkıda bulunmaktır.
Vizyon Bölüm olarak vizyonumuz; Türkçenin temel sorunlarını çözmeye yönelik çalışmalar yapabilen, muhakeme ve sentez yetenekleri gelişmiş, çağın gereksinimlerine ve gelişimine uygun, ulusal ve evrensel değerlere saygılı, uzmanlık alanında yetkin, bilimsel ilkelere bağlı, kendisini yaşam boyu geliştirilebilen bilimsel dünyaya katkı sağlayabilecek, ülkesine ve milletine içten bağlı, ulusal değerlerini öğrenmeye ve öğretmeye çalışan, yaratıcı, eleştirel düşünebilen ve sorgulama becerileri gelişmiş ulusal ve uluslar arası nitelikte Türkçe öğretmenleri ve Türkçe Eğitimi alanında bilim adamları yetiştirmektir.
Bölüm  

Başkanı:

 

Doç. Dr. Bekir DİREKCİ

bdirekci@gmail.com   

0 (242) 227 4400 / 4622

Bölüm Başkan Yardımcısı:    

Doç. Dr. Ahmet Zeki GÜVEN

ahmetzekiguven@hotmail.com   

 0 (242) 310 6947

Bölüm Sekreteri:
Yürütülen Lisans Programları Türkçe Öğretmenliği Lisans Programı (Örgün Öğretim)
Yürütülen Y.Lisans ve Doktora Programları Türkçe Eğitimi Yüksek Lisans Programı (Tezli) ve Doktora Programı

::. Anabilim Dalları


::. Koordinatörlükler


::. Öğretim Elemanları


::. İletişim

Misyon

Bugünün ve geleceğin öğretmenlerini; bugünün olduğu kadar geleceğin dünyasının da başarı koşullarını kavramış, toplumsal hayatın aktif üyesi, yenilikçi, özgüven sahibi, milli ve manevi değerlerin bilincinde bireyler olarak yetiştirmek, bunun için gerekli olan yöntemleri aramak, uygulamak, en nitelikli öğrenme materyalleri ve metotları ile hayat boyu öğrenmeyi toplumda sürekli kılmak ve sürekli olarak yenilenmektir.   

Vizyon

Öğretmenlik davranışlarını kavramış, uygun öğretme yaklaşımını seçebilen, öğrencileri öğrenmeye güdüleyebilen, öğrenme kuramlarının bilincinde olan ve eğitim etkinliklerinde öğrenciyi merkeze alan, kaynak arayan, güçlükleri, sorunları görebilen, disiplinler arası bağlantılar kuran mesleki uygulamalar ve bireysel uğraşılar üzerinde danışmanlık yapan, mesleğe hazırlıkta öğrencilere yardımcı olan, geleceğe yönelik süreçlerde yorumlar yapabilen ve eldeki temel bilgilerden yararlanabilen güçlü yarınlar için; okuyan, düşünen, sorgulayan, kendini ifade edebilen, sporu, sanatı ve bilimi yaşam tarzı hâline dönüştüren, gelişmelere açık, farklılıklara saygılı, yenilikçi, etik değerlere bağlı; karar süreçlerine katılan, kaynakları etkili değerlendiren, çevreye duyarlı, öz güveni yüksek, mutlu, sağlıklı, güçlü günümüzün ve geleceğin öğretmenlerini yetiştirmektir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dekanlığı Dumlupınar Bulvarı,Kampus 07058/ANTALYA
Tel:
Tel: