Türkçe Nedir? Ne Türkçedir? Konferansı Gerçekleşti

Türkçe Nedir? Ne Türkçedir? Konferansı

 Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN, 11 Aralık Salı günü Eğitim Fakültesi Konferans Salonu’nda “Türkçe Nedir? Ne Türkçedir” adlı bir konferans verdi.

 Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan konferansa, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.  Mustafa ÜNAL, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet CANBULAT, Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Bekir DİREKCİ ve Doç. Dr. Bayram BIÇAK, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.

Prof. Dr. GÜLSEVİN, Türkçe’nin Türklerin konuştuğu dil olduğunu belirterek, Türkçe’yi anlamak için Türk’ü de anlamak gerektiğini söyledi. Türklerin birçok coğrafyada yaşadığını vurgulayan Prof. Dr. GÜLSEVİN, her dilin başka dilden kelime aldığını belirtti. Konuşmasında herkesin kendi kültürü kadar Türkçeyi güzel kullandığını, ancak yabancı unsurlara özenenlerin daha çok yabancı kelime kullandığını aktardı.  Batı’dan teknoloji veya özenti yoluyla alınan kelimelere Türkçe karşılıklar bulmanın TDK’nin görevi olduğuna da işaret etti.

Dizilerde, televizyonda Türkçeyi doğru kullanımla ilgili çalışma yaptıklarını bildiren Prof. Dr. GÜLSEVİN, bütün dünya dillerinin gerek televizyon programları gerekse dizilerle İngilizceden etkilendiğini ifade ederek şöyle devam etti:

“Elbette bazı dizilerde daha çok yabancı kelimeyi özendirdikleri olabilir. Bilmiyoruz ama bununla ilgili çalışma yapıyoruz, belki birkaç ay sonra duyuracağımız. Yani basında dil kullanımıyla ilgili çalışıyoruz. Yaptırım gücümüz yok ama önermek, uyarmak ya da ödüllendirmek yönünde çalışılıyor.” Farklı dillerde de çok fazla Türkçe kelime bulunduğunu ifade ederek şunları kaydetti:

“Sadece Sırpçaya geçen 8 bin 742 Türkçe kelime var. Elbette dünyada nüfusumuz arttıkça Türkçe kullanan da artar ama onun dışında bütün dünyada Türkçe öğrenmeye rağbet artıyor çünkü Türkiye‘de üretilen diziler, filmler bütün dünyaya satılıyor. Bunlar kendi dillerine de çevrilebiliyor ama bazı yerlerde hem kendi dilleri hem Türkçe oluyor. En azından arkada Türkçe ses duyan izleyicilerden, Türkçe öğrenenler oluyor.”

Konuşmasının sonunda “İnanarak söylüyorum ki Türkçe şu anda tarihinin en güzel günlerini yaşıyor.” diyen Prof. Dr. GÜLSEVİN, Türkçeyi kıtaları baştan başa dolaşan bir ırmağa benzetti.

Konuşmasının ardından GÜLSEVİNE’e dekanlığımızın çiçek ve plaket takdimi gerçekleşti.

 

 

 

0

Misyon

Bugünün ve geleceğin öğretmenlerini; bugünün olduğu kadar geleceğin dünyasının da başarı koşullarını kavramış, toplumsal hayatın aktif üyesi, yenilikçi, özgüven sahibi, milli ve manevi değerlerin bilincinde bireyler olarak yetiştirmek, bunun için gerekli olan yöntemleri aramak, uygulamak, en nitelikli öğrenme materyalleri ve metotları ile hayat boyu öğrenmeyi toplumda sürekli kılmak ve sürekli olarak yenilenmektir.   

Vizyon

Öğretmenlik davranışlarını kavramış, uygun öğretme yaklaşımını seçebilen, öğrencileri öğrenmeye güdüleyebilen, öğrenme kuramlarının bilincinde olan ve eğitim etkinliklerinde öğrenciyi merkeze alan, kaynak arayan, güçlükleri, sorunları görebilen, disiplinler arası bağlantılar kuran mesleki uygulamalar ve bireysel uğraşılar üzerinde danışmanlık yapan, mesleğe hazırlıkta öğrencilere yardımcı olan, geleceğe yönelik süreçlerde yorumlar yapabilen ve eldeki temel bilgilerden yararlanabilen güçlü yarınlar için; okuyan, düşünen, sorgulayan, kendini ifade edebilen, sporu, sanatı ve bilimi yaşam tarzı hâline dönüştüren, gelişmelere açık, farklılıklara saygılı, yenilikçi, etik değerlere bağlı; karar süreçlerine katılan, kaynakları etkili değerlendiren, çevreye duyarlı, öz güveni yüksek, mutlu, sağlıklı, güçlü günümüzün ve geleceğin öğretmenlerini yetiştirmektir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dekanlığı Dumlupınar Bulvarı,Kampus 07058/ANTALYA
Tel:
Tel: