Türkçenin Anadolu’ya Yolculuğu Konferansı

Türkçenin Anadolu’ya Yolculuğu Konferansı

Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Leyla KARAHAN’ın, Türkçenin Anadolu’ya Yolculuğu başlıklı konferansı 20 aralık perşembe günü fakültemiz konferans salonunda gerçekleşmiştir.

Dekanımız Prof. Dr. Mehmet CANBULAT, Dekan Yardımcımız Doç. Dr. Bekir DİREKCİ ve değerli akademisyenlerimiz katıldığı konferansa öğrencilerimiz de yoğun ilgi gösterdiler.

Prof. Dr. Leyla KARAHAN Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri ve önemi vurguladığı konuşmasında, Türk dilinin tarihini anlattı.  Türkçenin yazı öncesi tarihe dayandığını söyleyen Prof. Dr. KARAHAN, ilk yazıyı bulan toplum olan Sümerlerin ortaya koyduğu eserlerde Türkçe sözcüklerle benzerlik gösteren sözcükler bulunduğunu belirtti.
 Dekanımızın,  Prof. Dr. KARAHAN’a  çiçek takdimiyle konferans sona erdi.
 
0

Misyon

Bugünün ve geleceğin öğretmenlerini; bugünün olduğu kadar geleceğin dünyasının da başarı koşullarını kavramış, toplumsal hayatın aktif üyesi, yenilikçi, özgüven sahibi, milli ve manevi değerlerin bilincinde bireyler olarak yetiştirmek, bunun için gerekli olan yöntemleri aramak, uygulamak, en nitelikli öğrenme materyalleri ve metotları ile hayat boyu öğrenmeyi toplumda sürekli kılmak ve sürekli olarak yenilenmektir.   

Vizyon

Öğretmenlik davranışlarını kavramış, uygun öğretme yaklaşımını seçebilen, öğrencileri öğrenmeye güdüleyebilen, öğrenme kuramlarının bilincinde olan ve eğitim etkinliklerinde öğrenciyi merkeze alan, kaynak arayan, güçlükleri, sorunları görebilen, disiplinler arası bağlantılar kuran mesleki uygulamalar ve bireysel uğraşılar üzerinde danışmanlık yapan, mesleğe hazırlıkta öğrencilere yardımcı olan, geleceğe yönelik süreçlerde yorumlar yapabilen ve eldeki temel bilgilerden yararlanabilen güçlü yarınlar için; okuyan, düşünen, sorgulayan, kendini ifade edebilen, sporu, sanatı ve bilimi yaşam tarzı hâline dönüştüren, gelişmelere açık, farklılıklara saygılı, yenilikçi, etik değerlere bağlı; karar süreçlerine katılan, kaynakları etkili değerlendiren, çevreye duyarlı, öz güveni yüksek, mutlu, sağlıklı, güçlü günümüzün ve geleceğin öğretmenlerini yetiştirmektir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dekanlığı Dumlupınar Bulvarı,Kampus 07058/ANTALYA
Tel:
Tel: