ÜYES (2020) Üstün Yetenekliler Eğitim Semineri

 

Seminer Çağrısı

Üstün Yetenekliler Eğitim Seminerleri (ÜYES 2020), 19 Nisan 2020 tarihinde Akdeniz Üniversitesi ve Ludwig-Maximilians-Universität München (QS Top Ranking Almanya’nın En İyi İkinci Üniversitesi) ortaklığında gerçekleştirilecektir. Seminerle turizmin başkenti Antalya’da çalışmaya katılırken aynı zamanda kısa bir hafta sonu tatili yapılabilecektir. Türkiye’nin saygın ve köklü üniversitelerinden biri olan Akdeniz Üniversitesi, bugüne kadar ulusal ve uluslararası alanda çok sayıda kongre, konferans, sempozyum gibi bilimsel etkinliğe ev sahipliği yapmaktadır. Nisan 2020’de Antalya’da ilki yapılacak olan ÜYES 2020’ye belirtilen çalışma konularına ilgi duyan, dünyanın her yerinden akademisyen, araştırmacı, eğitimci ve velileri Antalya’ya davet ediyoruz.

 

Konular Konuşmacılar:

Prof. Dr. Kurt HELLER (Münih Ludwig Maximilian Üniversitesi)

Üstün Yetenekli Bireylerde Bilimsel Yetenek ve Yaratıcılık (İngilizce) / Bilimsel Yetenek ve Yaratıcılık (Almanca)

Doç. Dr. Çağlar ÇETİNKAYA (Akdeniz Üniversitesi)

Üstün Yetenek Çocuklarda Yaratıcılık

Dr. Öğr. Üyesi Şule GÜÇYETER (Uşak Üniversitesi)

Türkiye’de Özel Yeteneklileri Tanılama: Mevcut Durum, Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Dr. Öğr. Üyesi Ayça KONİK (İstanbul Üniversitesi)

Üstün Yetenekliler Eğitiminde Rehberlik Uygulamaları

Dr. Öğr. Üyesi Esra KANLI (İstanbul Üniversitesi)

Fen Eğitiminde Müfredat Farklılaştırmaları

 

 

Destek Verenler

Altın Sponsorlar


 

 

Misyon

Bugünün ve geleceğin öğretmenlerini; bugünün olduğu kadar geleceğin dünyasının da başarı koşullarını kavramış, toplumsal hayatın aktif üyesi, yenilikçi, özgüven sahibi, milli ve manevi değerlerin bilincinde bireyler olarak yetiştirmek, bunun için gerekli olan yöntemleri aramak, uygulamak, en nitelikli öğrenme materyalleri ve metotları ile hayat boyu öğrenmeyi toplumda sürekli kılmak ve sürekli olarak yenilenmektir.   

Vizyon

Öğretmenlik davranışlarını kavramış, uygun öğretme yaklaşımını seçebilen, öğrencileri öğrenmeye güdüleyebilen, öğrenme kuramlarının bilincinde olan ve eğitim etkinliklerinde öğrenciyi merkeze alan, kaynak arayan, güçlükleri, sorunları görebilen, disiplinler arası bağlantılar kuran mesleki uygulamalar ve bireysel uğraşılar üzerinde danışmanlık yapan, mesleğe hazırlıkta öğrencilere yardımcı olan, geleceğe yönelik süreçlerde yorumlar yapabilen ve eldeki temel bilgilerden yararlanabilen güçlü yarınlar için; okuyan, düşünen, sorgulayan, kendini ifade edebilen, sporu, sanatı ve bilimi yaşam tarzı hâline dönüştüren, gelişmelere açık, farklılıklara saygılı, yenilikçi, etik değerlere bağlı; karar süreçlerine katılan, kaynakları etkili değerlendiren, çevreye duyarlı, öz güveni yüksek, mutlu, sağlıklı, güçlü günümüzün ve geleceğin öğretmenlerini yetiştirmektir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dekanlığı Dumlupınar Bulvarı,Kampus 07058/ANTALYA
Tel:
Tel: