Seminer Programı

Üstün Yetenekliler Eğitimi Semineri (ÜYES) 19 Nisan 2020 Etkinlik Programı

 

SAAT 19 Nisan 2020 Pazar  
09.00-10.00 Kayıt  
10.00-10.30 Açılış Konuşması: Prof. Dr. Mustafa ÜNAL  
10.30-11.10 Üstün Yetenekli Bireylerde Bilimsel Yetenek ve Yaratıcılık (İngilizce):

Prof. Dr. Kurt HELLER

 
11.10-11.30 Soru-Cevap  
11.30-11.45 Kahve Molası  
11.45-12.25 Üstün Yetenekli Çocuklarda Yaratıcılık:

Doç. Dr. Çağlar ÇETİNKAYA

 
12.25-12.45 Soru-Cevap  
12.45-14.00 Yemek Arası (Program Dahilinde Yemek Hizmeti Verilmemektedir)  
14.00-14.40 Üstün Yetenekliler Eğitiminde Rehberlik Uygulamaları:

Dr. Öğr. Üyesi Ayça KONİK

 
14.40-15.00 Soru-Cevap  
15.00-15.15 Kahve Molası  
15.15-15.55 Türkiye’de Üstün Yeteneklilerin Eğitiminde Mevcut Durum, Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Dr. Öğr. Üyesi Şule GÜÇYETER

 
15.55-16.15 Soru-Cevap  
16.15-16.30 Kahve Molası
16.30-17.10 Fen Eğitiminde Müfredat Farklılaştırmaları:

Dr. Öğr. Üyesi Esra KANLI

17.10-17.30 Soru-Cevap
  KAPANIŞ

Misyon

Bugünün ve geleceğin öğretmenlerini; bugünün olduğu kadar geleceğin dünyasının da başarı koşullarını kavramış, toplumsal hayatın aktif üyesi, yenilikçi, özgüven sahibi, milli ve manevi değerlerin bilincinde bireyler olarak yetiştirmek, bunun için gerekli olan yöntemleri aramak, uygulamak, en nitelikli öğrenme materyalleri ve metotları ile hayat boyu öğrenmeyi toplumda sürekli kılmak ve sürekli olarak yenilenmektir.   

Vizyon

Öğretmenlik davranışlarını kavramış, uygun öğretme yaklaşımını seçebilen, öğrencileri öğrenmeye güdüleyebilen, öğrenme kuramlarının bilincinde olan ve eğitim etkinliklerinde öğrenciyi merkeze alan, kaynak arayan, güçlükleri, sorunları görebilen, disiplinler arası bağlantılar kuran mesleki uygulamalar ve bireysel uğraşılar üzerinde danışmanlık yapan, mesleğe hazırlıkta öğrencilere yardımcı olan, geleceğe yönelik süreçlerde yorumlar yapabilen ve eldeki temel bilgilerden yararlanabilen güçlü yarınlar için; okuyan, düşünen, sorgulayan, kendini ifade edebilen, sporu, sanatı ve bilimi yaşam tarzı hâline dönüştüren, gelişmelere açık, farklılıklara saygılı, yenilikçi, etik değerlere bağlı; karar süreçlerine katılan, kaynakları etkili değerlendiren, çevreye duyarlı, öz güveni yüksek, mutlu, sağlıklı, güçlü günümüzün ve geleceğin öğretmenlerini yetiştirmektir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dekanlığı Dumlupınar Bulvarı,Kampus 07058/ANTALYA
Tel:
Tel: