Uzmanlar Grubu
Doç.Dr. Bayram BIÇAK
(Başkan)
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme A.D.
Prof. Dr. Hilmi DEMİRKAYA 
Sos. Bil. Eğ. A.D.
Doç. Dr. Ali SABANCI 
Eğt. Yön. Tef.Plan. ve Eko. A.D.
Doç. Dr. Erol EROĞLU 
Fen Bilgisi Eğ. A.D.
Doç.Dr. Ahmet Zeki GÜVEN 
Türkçe Eğt. A.D.
Yrd. Doç. Dr. F. Özlem SAKA 
 İngiliz Dili Eğt. A.D.
Yrd. Doç. Dr. Nesrin SÖNMEZ 
Zihin Engelliler Eğitimi A.D.
Yrd. Doç. Dr. Nuray GEDİK 
 Bilgisayar ve Öğr.Tek.Eğt. A.D.

Misyon

Bugünün ve geleceğin öğretmenlerini; bugünün olduğu kadar geleceğin dünyasının da başarı koşullarını kavramış bireyler olarak yetiştirmek, bunun için gerekli olan yöntemleri aramak, uygulamak ve sürekli olarak yenilemektir.

Vizyon

Fakültemizin hedefi, öğretmenlik davranışlarını kavramış, uygun öğretme yaklaşımını seçebilen, öğrencileri öğrenmeye güdüleyebilen, öğrenme kuramlarının bilincinde olan ve eğitim etkinliklerinde öğrenciyi merkeze alan, kaynak arayan, güçlükleri, sorunları görebilen, disiplinlerarası bağlantılar kuran mesleki uygulamalar ve bireysel uğraşılar üzerinde danışmanlık yapar; çevredeki özel konuları inceleyip öğretebilen, mesleğe hazırlıkta öğrencilere yardımcı olan; geleceğe yönelik süreçlerde yorumlar yapabilen ve eldeki temel bilgilerden yararlanabilen günümüzün ve geleceğin öğretmenlerini yetiştirmektir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dekanlığı Dumlupınar Bulvarı,Kampus 07058/ANTALYA
Tel:
Tel: 02422261953 - fax