VISCONTI KA2 Stratejik Ortaklıklar Mesleki Eğitim Projesi

VISCONTI KA2 Stratejik Ortaklıklar Mesleki Eğitim Projesi

Avrupa Birliği Erasmus+ Programı 2014 Yılı Ana Eylem 2 Stratejik Ortaklıklar Mesleki Eğitim Projeleri kapsamında Uluslararası İlişkiler Ofisi önderliğinde Teknik Bilimler MYO’nun ortak olduğu ve Norveç’den Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Üniversitesi koordinatörlüğünde başvurulan VISCONTI (Viability Innovation Scientific Creativity Oriented Network for Training and Instruction) Projesi 2014-2016 yılları arasında yürütülmüş olup 9 Avrupa ülkesinden 17 kurumun ortaklığında gerçekleştirilmiştir.

Mesleki eğitim öğrencilerinin, öğretmenlerinin ve sanayinin bilimle ve bilgi teknolojileriyle ilgili konularda yapılandırılmış etkileşimini amaçlayan gerçek çalışma alanları yaratmak için ortaklık kurulmuştur. Proje fikri çıktısı olarak, mesleki eğitimdeki öğrencilerin projelerini değerlendirmek için web tabanlı araçlar geliştirilmiş ve test edilmiştir. Bu araç hem sanayide hem de eğitimde bilim ve bilgi teknolojilerindeki yaratılıcılık için uygulamalarda kullanılmak amacıyla geliştirilebilir. VISCONTI projesi ile, fikirlerin ve projelerin üretilmesi ve sunulması için yeni bir yaklaşım ve metodoloji uygulamaya koyacaktır. Proje kapsamında öğretmenlerin proje fikirlerinde teknik yaşayabilirlik, ekonomik potansiyel ve bilimsel yaratıcılığı değerlendirebilecekleri yeni bir değerlendirme modeli olacak araçlar üretilmiştir.

Proje sürecinde 2 adet eğitim ve 3 adet çoğaltıcı etkinlik gerçekleştirilmiştir. Akdeniz Üniversitesi 1. eğitime ev sahipliği yapmış ve EXPO Antalya’da 120 katılımcı ile 28 Mayıs 2016 tarihinde çoğaltıcı etkinlik olarak çalıştay düzenlenmiştir.

Proje web sayfası için tıklayınız.

VISConti KA2 Strategic Partnership for Vocational Schools (2014-2016)

VISConti started out as a Strategic Partnership for Vocational Schools. The partnership started with 16 organisations including universities, schools, education authorities and other organisations from 9 countries under the leadership of the Norges Teknik-Naturvitenskapelige Universitet of Norway. It was in part financed by the European Commission under the Erasmus+ funding programme.

It was conceived to create a platform for creative and adventurous expression through project work for students following VET studies in science related subjects. It is also a space for structured and constructive networking between students, teachers and science professionals from industry who come together in a Community of Practice for innovation and scientific creativity.

VISCOnti is more than a project. It is a network with three main aims :

  • to generate a virtual community in which teachers, students, professionals and entrepreneurs involved in science, technology, IT and related subjects all become VISConti players, who propose ideas, carry out peer assessments thereof and build profiles in scientific creativity, whilst functioning as a Community of Practice;
  • to experiment and create tools with which teachers in vocational schools may adopt a more structured approach to assessment of projects that students already create as part of their assessment and that later on these tools become common ground for peer assessment of ideas and concepts in the VISConti community of players;
  • to start a new generation of students and teachers in vocational schools having a culture of interactivity with professionals / entrepreneurs in the fields of science, technology, IT and related subjects, rather than occasional internships or sporadic job fairs and other events.

Experience has taught the partners that discussions about building bridges between schools and enterprise will never develop into a permanent interaction unless one goes beyond sporadic and periodical initiatives as is mostly the case today in the VET sector.

VISConti has created a common area of discussion and active interaction between school and enterprise. It has created a permanent space very much in tune with the Generation Y and Z natives of social networking and virtual profiles and that has now also gained ground in older generations. It will bring together students, teachers and science professionals working in enterprise in one social space for innovation and the validation of scientific creativity.

VISConti built on the practice of project work and assessment that is used in most professional and vocational schools as its point of departure. It created brand new on-line tools and methods to assess project work and concepts in science and information technology. VISConti tools enable the assessment and validation of the technical and economic viability of concepts behind projects. They also enable the validation of scientific creativity based on a 360 degree spectrum of criteria for innovation and invention.

VISConti does not just tap the innovation and creativity in the minds of students, trainers and professionals. It also instils a sense of entrepreneurship by giving users the opportunity to push their work higher up on the three assessment criteria, through continual improvement and reassessment.

VISConti players can choose if and when to publish their concepts and projects within the network. It fosters a culture of creating and improving one’s own profile either as an innovator or as a member of a network whose opinions on projects and concepts bring added value to the network and its members. It is a new environment in which students and professionals work towards innovation and better employability.

Click here for the project website.

Misyon

Bugünün ve geleceğin öğretmenlerini; bugünün olduğu kadar geleceğin dünyasının da başarı koşullarını kavramış, toplumsal hayatın aktif üyesi, yenilikçi, özgüven sahibi, milli ve manevi değerlerin bilincinde bireyler olarak yetiştirmek, bunun için gerekli olan yöntemleri aramak, uygulamak, en nitelikli öğrenme materyalleri ve metotları ile hayat boyu öğrenmeyi toplumda sürekli kılmak ve sürekli olarak yenilenmektir.   

Vizyon

Öğretmenlik davranışlarını kavramış, uygun öğretme yaklaşımını seçebilen, öğrencileri öğrenmeye güdüleyebilen, öğrenme kuramlarının bilincinde olan ve eğitim etkinliklerinde öğrenciyi merkeze alan, kaynak arayan, güçlükleri, sorunları görebilen, disiplinler arası bağlantılar kuran mesleki uygulamalar ve bireysel uğraşılar üzerinde danışmanlık yapan, mesleğe hazırlıkta öğrencilere yardımcı olan, geleceğe yönelik süreçlerde yorumlar yapabilen ve eldeki temel bilgilerden yararlanabilen güçlü yarınlar için; okuyan, düşünen, sorgulayan, kendini ifade edebilen, sporu, sanatı ve bilimi yaşam tarzı hâline dönüştüren, gelişmelere açık, farklılıklara saygılı, yenilikçi, etik değerlere bağlı; karar süreçlerine katılan, kaynakları etkili değerlendiren, çevreye duyarlı, öz güveni yüksek, mutlu, sağlıklı, güçlü günümüzün ve geleceğin öğretmenlerini yetiştirmektir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dekanlığı Dumlupınar Bulvarı,Kampus 07058/ANTALYA
Tel:
Tel: