Vytautas Magnus Üniversitesi ile Erasmus İkili Anlaşması

Vytautas Magnus Üniversitesi ile Eğitim Fakültesi Arasında Erasmus İkili Anlaşması Yapıldı

Fakültemiz ile Litvanya Vytautas Magnus Üniversitesi arasında imzalanan ikili Erasmus işbirliği anlaşması çerçevesinde karşılıklı tecrübe paylaşımında bulunmak amacıyla üniversitemizde konuk olan Vytautas Magnus Üniversitesinde görev yapan 4 kişilik akademisyen heyeti fakültemizi ziyaret etti. Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Mehmet Canbulat tarafından dekanlık makamında kabul edilen heyet ile fakültemiz hakkında bilgi paylaşımında bulunulmuş ve karşılıklı işbirliği içerisinde eğitim-öğretim alanında neler yapılabileceğine dair görüşmeler yapılmıştır.

Sonrasında yapılan toplantıda, Dekanımız Prof. Dr. Mehmet Canbulat tarafından, Dekan Yardımcımız Doç. Dr. Bayram Bıçak ve fakültemiz öğretim üyelerinin de katılımıyla fakültemiz hakkında genel bilgi verilmiştir. Fakültemizin alt yapısını görerek ve çeşitli birimlerini inceleyerek fakültemizi daha yakından tanıyan heyet burada öğrendikleri tecrübelerini Litvanya Vytautas Magnus Üniversitesine aktaracaklardır.

 

0

Misyon

Bugünün ve geleceğin öğretmenlerini; bugünün olduğu kadar geleceğin dünyasının da başarı koşullarını kavramış, toplumsal hayatın aktif üyesi, yenilikçi, özgüven sahibi, milli ve manevi değerlerin bilincinde bireyler olarak yetiştirmek, bunun için gerekli olan yöntemleri aramak, uygulamak, en nitelikli öğrenme materyalleri ve metotları ile hayat boyu öğrenmeyi toplumda sürekli kılmak ve sürekli olarak yenilenmektir.   

Vizyon

Öğretmenlik davranışlarını kavramış, uygun öğretme yaklaşımını seçebilen, öğrencileri öğrenmeye güdüleyebilen, öğrenme kuramlarının bilincinde olan ve eğitim etkinliklerinde öğrenciyi merkeze alan, kaynak arayan, güçlükleri, sorunları görebilen, disiplinler arası bağlantılar kuran mesleki uygulamalar ve bireysel uğraşılar üzerinde danışmanlık yapan, mesleğe hazırlıkta öğrencilere yardımcı olan, geleceğe yönelik süreçlerde yorumlar yapabilen ve eldeki temel bilgilerden yararlanabilen güçlü yarınlar için; okuyan, düşünen, sorgulayan, kendini ifade edebilen, sporu, sanatı ve bilimi yaşam tarzı hâline dönüştüren, gelişmelere açık, farklılıklara saygılı, yenilikçi, etik değerlere bağlı; karar süreçlerine katılan, kaynakları etkili değerlendiren, çevreye duyarlı, öz güveni yüksek, mutlu, sağlıklı, güçlü günümüzün ve geleceğin öğretmenlerini yetiştirmektir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dekanlığı Dumlupınar Bulvarı,Kampus 07058/ANTALYA
Tel: 0 (242) 310 6961
Tel: 0 (242) 310 1527