Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Anabilim Dalları

İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı

Kuruluş Yılı 2009/2010 Eğitim Öğretim Yılı
Amacı Anabilim dalımızın amacı, yabancı dil eğitimi alanında yetkin ve donanımlı, araştırarak ve sorgulayarak bilgiye ulaşan, ulu önder Gazi M.Kemal ATATÜRK’ün işaret ettiği çağdaş ilkeleri benimsemiş, kendini sürekli olarak geliştirmeyi amaçlayan, alanındaki teknolojik gelişimleri takip edip bu gelişimleri mesleğine aktarabilen akademisyenler yetiştirmek ve akademisyen adaylarına mesleki gelişimleri için gerekli olan akademik beceriyi kazandırmaktır.
Programlar
Misyon Misyonumuz, yaşam boyu öğrenmeyi kendilerine ilke edinmiş, profesyonel ve kişisel olarak kendini sürekli geliştiren, bu doğrultuda bilim ve teknolojideki gelişimlerden yararlanan, eleştirel düşünebilen, sorunlara çözüm odaklı yaklaşarak alternatifler üretebilen, lisansüstü düzeyde araştırma yapabilecek, araştırma, eğitim ve hizmet alanlarındaki üretimini toplum yararına sunabilecek, ülkenin geleceği için üstün nitelikli akademisyenler yetiştirmek ve yabancı dil öğretim elemanı yetiştirmede ışık saçan, toplumu aydınlatan bir üniversitenin misyonuna uygun, ulusal ve uluslararası alanda söz sahibi kurumlardan birisi olma yolunda gerekli öğretimi verebilen nitelikli akademisyenlerden oluşan bir anabilim dalı haline gelebilmektir.
Vizyon Işık saçan, toplumu aydınlatan bir üniversiteye akademisyen yetiştirmenin ayrıcalığının bilinciyle, yetiştirdiği bilim insanlarının üreteceği bilgi, donanım ve hizmetler ile ulusal ve küresel bağlamda eğitim dünyasına katkıda bulunan bir anabilim dalı olabilmek.
Anabilim Dalı Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Fatma Özlem Saka

ozlemsaka@akdeniz.edu.tr

0 (242) 310 6623

Anabilim Dalı Başkan Yardımcısı:  
Anabilim Dalı Sekreteri:
Toplam Öğrenci Sayısı
Lisans Programı: 305 (I. Öğretim)

Yüksek Lisans Programı: 32

Doktora Programı: yok

Mezunların İş Olanakları
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, İngilizce Öğretmenliği programı mezunları T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı devlet ve özel statülü okullarda öğretmen olarak ve üniversitelerin ilgili bölümlerinde akademisyen olarak çalışabildikleri gibi eğitim yaşamları süresince kazandıkları nitelikli yabancı dil sayesinde özel sektörde de bir çok alanda iş imkanları bulabilmektedirler.

İngilizce Öğretmenliği Anabilim Dalı Öğretim Elemanları

Doç.Dr. Binnur Genç İLTER
bgilter@akdeniz.edu.tr 0 (242) 310 2068
Yrd. Doç. Dr. Fatma Özlem SAKA
ozlemsaka@akdeniz.edu.tr 0 (242) 310 6623
Yrd. Doç. Dr. Mustafa CANER mcaner@akdeniz.edu.tr 0 (242) 227 4400 / 4612
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin KAFES hkafes@akdeniz.edu.tr 0 (242) 227 4400 /  4611
Yrd. Doç. Dr. Simla COURSE simlacourse@gmail.com 0 (242) 227 4400 /  4601
Arş. Gör. Burak ASMA burakasma@akdeniz.edu.tr 0 (242) 227 4400 / 4621
Arş. Gör. Fatma Şeyma KOÇ fatmaseymakoc@akdeniz.edu.tr   0 (242) 227 4400 / 4664

Misyon

Bugünün ve geleceğin öğretmenlerini; bugünün olduğu kadar geleceğin dünyasının da başarı koşullarını kavramış, toplumsal hayatın aktif üyesi, yenilikçi, özgüven sahibi, milli ve manevi değerlerin bilincinde bireyler olarak yetiştirmek, bunun için gerekli olan yöntemleri aramak, uygulamak, en nitelikli öğrenme materyalleri ve metotları ile hayat boyu öğrenmeyi toplumda sürekli kılmak ve sürekli olarak yenilenmektir.   

Vizyon

Öğretmenlik davranışlarını kavramış, uygun öğretme yaklaşımını seçebilen, öğrencileri öğrenmeye güdüleyebilen, öğrenme kuramlarının bilincinde olan ve eğitim etkinliklerinde öğrenciyi merkeze alan, kaynak arayan, güçlükleri, sorunları görebilen, disiplinler arası bağlantılar kuran mesleki uygulamalar ve bireysel uğraşılar üzerinde danışmanlık yapan, mesleğe hazırlıkta öğrencilere yardımcı olan, geleceğe yönelik süreçlerde yorumlar yapabilen ve eldeki temel bilgilerden yararlanabilen güçlü yarınlar için; okuyan, düşünen, sorgulayan, kendini ifade edebilen, sporu, sanatı ve bilimi yaşam tarzı hâline dönüştüren, gelişmelere açık, farklılıklara saygılı, yenilikçi, etik değerlere bağlı; karar süreçlerine katılan, kaynakları etkili değerlendiren, çevreye duyarlı, öz güveni yüksek, mutlu, sağlıklı, güçlü günümüzün ve geleceğin öğretmenlerini yetiştirmektir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dekanlığı Dumlupınar Bulvarı,Kampus 07058/ANTALYA
Tel:
Tel: