Koordinatörlükler

YABANCI DİLLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KOORDİNATÖRLÜKLER

  KOORDİNATÖRLÜKLER ÖĞRETİM ÜYESİ
  EĞİTİM-ÖĞRETİM Dr. Öğr. Üyesi Fatma Özlem SAKA
BOLOGNA Arş. Gör. Dr. Funda ÖLMEZ ÇAĞLAR
YAZ OKULU Doç.Dr. Mustafa CANER
ERASMUS Dr. Öğr. Üyesi Ersen VURAL
ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI Dr. Öğr. Üyesi Fatma Özlem SAKA
FARABİ Prof. Dr. Binnur İLTER
ETKİNLİKLER Arş. Gör. Gizem BERBER
TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Doç.Dr. Mustafa CANER
MEVLANA Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin KAFES
SPOR Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin KAFES
AKÜNSEM Dr. Öğr. Üyesi Fatma Özlem SAKA
İNTERNET SİTESİ Arş. Gör. Gizem Berber

 

Misyon

Bugünün ve geleceğin öğretmenlerini; bugünün olduğu kadar geleceğin dünyasının da başarı koşullarını kavramış bireyler olarak yetiştirmek, bunun için gerekli olan yöntemleri aramak, uygulamak ve sürekli olarak yenilemektir.

Vizyon

Fakültemizin hedefi, öğretmenlik davranışlarını kavramış, uygun öğretme yaklaşımını seçebilen, öğrencileri öğrenmeye güdüleyebilen, öğrenme kuramlarının bilincinde olan ve eğitim etkinliklerinde öğrenciyi merkeze alan, kaynak arayan, güçlükleri, sorunları görebilen, disiplinlerarası bağlantılar kuran mesleki uygulamalar ve bireysel uğraşılar üzerinde danışmanlık yapar; çevredeki özel konuları inceleyip öğretebilen, mesleğe hazırlıkta öğrencilere yardımcı olan; geleceğe yönelik süreçlerde yorumlar yapabilen ve eldeki temel bilgilerden yararlanabilen günümüzün ve geleceğin öğretmenlerini yetiştirmektir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dekanlığı Dumlupınar Bulvarı,Kampus 07058/ANTALYA
Tel:
Tel: 02422261953 - fax