Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Öğretim Elemanları

Öğretim Elemanı

İletişim

Ana Bilim Dalı

Prof. Dr. Binnur İLTER
0 (242) 310 2068 İngiliz Dili Eğitimi A.B.D.
Doç.Dr. Fatma Özlem SAKA
0 (242) 310 6623
İngiliz Dili Eğitimi A.B.D.
Doç. Dr. Hüseyin KAFES 0 (242) 227 4400/ Dahili: 4611
İngiliz Dili Eğitimi A.B.D.
Doç.Dr. Mustafa CANER 0 (242) 227 2082
İngiliz Dili Eğitimi A.B.D.
Dr. Öğr. Üyesi Başak Eda  AZİZOĞLU 0 (242) 227 4400/ Dahili: 4675
İngiliz Dili Eğitimi A.B.D.
Dr. Öğr. Üyesi Ersen VURAL 0 (242) 227 4400/ Dahili: 4670
İngiliz Dili Eğitimi A.B.D.
Dr. Öğr. Üyesi Simla COURSE 0 (242) 227 4400/ Dahili: 4601
İngiliz Dili Eğitimi A.B.D.
Arş. Gör. Dr. Funda ÖLMEZ ÇAĞLAR 0 (242) 227 4400/ Dahili: 4682 İngiliz Dili Eğitimi A.B.D.
Arş. Gör. Fatma Şeyma KOÇ 0 (242) 227 4400/ Dahili: 4664 İngiliz Dili Eğitimi A.B.D.
Arş. Gör. Gizem BERBER 0 (242) 227 4400/ Dahili: 4690 İngiliz Dili Eğitimi A.B.D.

Misyon

Bugünün ve geleceğin öğretmenlerini; bugünün olduğu kadar geleceğin dünyasının da başarı koşullarını kavramış, toplumsal hayatın aktif üyesi, yenilikçi, özgüven sahibi, milli ve manevi değerlerin bilincinde bireyler olarak yetiştirmek, bunun için gerekli olan yöntemleri aramak, uygulamak, en nitelikli öğrenme materyalleri ve metotları ile hayat boyu öğrenmeyi toplumda sürekli kılmak ve sürekli olarak yenilenmektir.   

Vizyon

Öğretmenlik davranışlarını kavramış, uygun öğretme yaklaşımını seçebilen, öğrencileri öğrenmeye güdüleyebilen, öğrenme kuramlarının bilincinde olan ve eğitim etkinliklerinde öğrenciyi merkeze alan, kaynak arayan, güçlükleri, sorunları görebilen, disiplinler arası bağlantılar kuran mesleki uygulamalar ve bireysel uğraşılar üzerinde danışmanlık yapan, mesleğe hazırlıkta öğrencilere yardımcı olan, geleceğe yönelik süreçlerde yorumlar yapabilen ve eldeki temel bilgilerden yararlanabilen güçlü yarınlar için; okuyan, düşünen, sorgulayan, kendini ifade edebilen, sporu, sanatı ve bilimi yaşam tarzı hâline dönüştüren, gelişmelere açık, farklılıklara saygılı, yenilikçi, etik değerlere bağlı; karar süreçlerine katılan, kaynakları etkili değerlendiren, çevreye duyarlı, öz güveni yüksek, mutlu, sağlıklı, güçlü günümüzün ve geleceğin öğretmenlerini yetiştirmektir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dekanlığı Dumlupınar Bulvarı,Kampus 07058/ANTALYA
Tel:
Tel: