Öğretim Elemanları

Öğretim Elemanı

E-posta

İletişim

Anabilim Dalı

Doç. Dr. Binnur Genç İLTER
bgilter@akdeniz.edu.tr 0 (242) 310 2068 İngiliz Dili Eğitimi A.B.D.
Yrd.Doç. Dr. Ersen VURAL ersenvural@akdeniz.edu.tr 0 (242) 227 4670
İngiliz Dili Eğitimi A.B.D.
Yrd. Doç. Dr. Fatma Özlem SAKA
ozlemsaka@akdeniz.edu.tr 0 (242) 310 6623
İngiliz Dili Eğitimi A.B.D.
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin KAFES hkafes@akdeniz.edu.tr 0 (242) 227 4611
İngiliz Dili Eğitimi A.B.D.
Yrd. Doç. Dr. Mustafa CANER mcaner@akdeniz.edu.tr 0 (242) 227 4612
İngiliz Dili Eğitimi A.B.D.
Yrd.Doç. Dr. Simla COURSE simlacourse@gmail.com 0 (242) 227 4601
İngiliz Dili Eğitimi A.B.D.
Arş.Gör. Burak ASMA burakasma@akdeniz.edu.tr 0 (242) 227 4621 İngiliz Dili Eğitimi A.B.D.
Arş.Gör. Fatma Şeyma KOÇ fatmaseymakoc@akdeniz.edu.tr   0 (242) 227 4664 İngiliz Dili Eğitimi A.B.D.
Arş.Gör. Funda ÖLMEZ 0 (242) 227 4400 İngiliz Dili Eğitimi A.B.D.
Arş.Gör. Gizem BERBER 0 (242) 227 4400 İngiliz Dili Eğitimi A.B.D.

Misyon

Bugünün ve geleceğin öğretmenlerini; bugünün olduğu kadar geleceğin dünyasının da başarı koşullarını kavramış bireyler olarak yetiştirmek, bunun için gerekli olan yöntemleri aramak, uygulamak ve sürekli olarak yenilemektir.

Vizyon

Fakültemizin hedefi, öğretmenlik davranışlarını kavramış, uygun öğretme yaklaşımını seçebilen, öğrencileri öğrenmeye güdüleyebilen, öğrenme kuramlarının bilincinde olan ve eğitim etkinliklerinde öğrenciyi merkeze alan, kaynak arayan, güçlükleri, sorunları görebilen, disiplinlerarası bağlantılar kuran mesleki uygulamalar ve bireysel uğraşılar üzerinde danışmanlık yapar; çevredeki özel konuları inceleyip öğretebilen, mesleğe hazırlıkta öğrencilere yardımcı olan; geleceğe yönelik süreçlerde yorumlar yapabilen ve eldeki temel bilgilerden yararlanabilen günümüzün ve geleceğin öğretmenlerini yetiştirmektir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dekanlığı Dumlupınar Bulvarı,Kampus 07058/ANTALYA
Tel:
Tel: 02422261953 - fax