Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

Kuruluş Yılı 2005/2006 Eğitim Öğretim Yılı
Amacı Bölümümüzün amacı, yabancı dil eğitimi alanında yetkin ve donanımlı, araştırarak ve sorgulayarak bilgiye ulaşan, ulu önder Gazi M.Kemal ATATÜRK’ün işaret ettiği çağdaş ilkeleri benimsemiş, kendini sürekli olarak geliştirmeyi amaçlayan, alanındaki teknolojik gelişimleri takip edip bu gelişimleri mesleğine aktarabilen öğretmenler yetiştirmek ve öğretmen adaylarına mesleki gelişimleri için gerekli olan yabancı dil eğitimi ve öğretimi ile ilgili güncel yöntemler ile çağdaş yaklaşımları kazandırmaktır.
Programlar İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı
Misyon Misyonumuz, yaşam boyu öğrenmeyi kendilerine ilke edinmiş, profesyonel ve kişisel olarak kendini sürekli geliştiren, bu doğrultuda bilim ve teknolojideki gelişimlerden yararlanarak alan uzmanlık bilgisini öğretmenlik meslek bilgisiyle başarıyla bütünleştirebilmiş eleştirel düşünebilen, sorunlara çözüm odaklı yaklaşarak alternatifler üretebilen, aldıkları lisans eğitimi ile lisansüstü düzeyde araştırma yapabilecek, araştırma, eğitim ve hizmet alanlarındaki üretimini toplum yararına sunabilecek, ülkenin geleceği için üstün nitelikli öğretmenler yetiştirmek ve yabancı dil öğretmeni yetiştirmede ışık saçan, toplumu aydınlatan bir üniversitenin misyonuna uygun, ulusal ve uluslararası alanda söz sahibi kurumlardan birisi olma yolunda gerekli öğretimi verebilen nitelikli öğretim elemanlarından oluşan bir bölüm haline gelebilmektir.
Vizyon Işık saçan, toplumu aydınlatan bir üniversitenin öğrencilerini yetiştirmenin ayrıcalığının bilinciyle, yetiştirdiği öğretmen ve bilim insanlarının üreteceği bilgi, donanım ve hizmetler ile ulusal ve küresel bağlamda eğitim dünyasına katkıda bulunan bir bölüm olabilmek.
Bölüm Başkanı: Doç. Dr. Binnur GENÇ İLTER

bgilter@akdeniz.edu.tr

0 (242) 310 2068

Yürütülen Lisans Programları İngilizce Öğretmenliği Programı
Yürütülen Y.Lisans ve Doktora Programları İngiliz Dili Eğitimi Yüksek Lisans Programı (Tezli)

 

Misyon

Bugünün ve geleceğin öğretmenlerini; bugünün olduğu kadar geleceğin dünyasının da başarı koşullarını kavramış bireyler olarak yetiştirmek, bunun için gerekli olan yöntemleri aramak, uygulamak ve sürekli olarak yenilemektir.

Vizyon

Fakültemizin hedefi, öğretmenlik davranışlarını kavramış, uygun öğretme yaklaşımını seçebilen, öğrencileri öğrenmeye güdüleyebilen, öğrenme kuramlarının bilincinde olan ve eğitim etkinliklerinde öğrenciyi merkeze alan, kaynak arayan, güçlükleri, sorunları görebilen, disiplinlerarası bağlantılar kuran mesleki uygulamalar ve bireysel uğraşılar üzerinde danışmanlık yapar; çevredeki özel konuları inceleyip öğretebilen, mesleğe hazırlıkta öğrencilere yardımcı olan; geleceğe yönelik süreçlerde yorumlar yapabilen ve eldeki temel bilgilerden yararlanabilen günümüzün ve geleceğin öğretmenlerini yetiştirmektir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dekanlığı Dumlupınar Bulvarı,Kampus 07058/ANTALYA
Tel:
Tel: 02422261953 - fax