YATAY GEÇİŞ BAŞVURU SONUÇLARI

2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Yatay Geçiş Başvuru Sonuçları

Yatay geçiş müracaatları aşağıdaki hususlar dikkate alınarak incelenmiştir.

★Yatay geçiş yapabilmek için öğrenci ayrılacağı yükseköğretim programında sorumlu olduğu tüm dersleri almış ve aldığı tüm derslerden, Üniversitemiz “Akdeniz Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nin 32’nci Maddesinin 5’inci Fıkrasının (a) Bendi “AA, BA, BB, CB, ve CC başarılı harf notlarıdır.” hükümleri ile belirlenen harf notuna sahip olmaları ve kayıt dondurma dışında dönem kaybetmemiş olmaları gerekir. Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.

★Ayrılacağı kurumda öğretim süresinde sağladığı genel ağırlıklı not ortalaması en az 4 üzerinden 2.50 ya da 100 üzerinden 70 olmalıdır.

★Kurumlar arası ve kurum içi yatay geçiş yapmak isteyen tüm öğrencilerin başvuruları, her eşdeğer diploma programı için ayrı ayrı olmak üzere, adayın Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı Puanı(ÖSYS Puanı)/Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Puanı kullanılarak değerlendirme yapılır.

(Değerlendirme Puanı )= [(ÖSYS Puanı/YKS Puanı)× 0.70] + [(100’lük not sistemine göre Genel Not Ortalaması)× 0.30]

★Ek Madde 1 ile geçişlerde, ÖSYS Puanının sınava giriş yılındaki taban puandan yüksek olması gerekmektedir.

★İstenen belgelerin tam olması ve başvurunun Akdeniz Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönergesi hükümlerine uygun olması gerekmektedir.

Kayıt İçin İstenen Belgeler:
1- Kimlik Fotokopisi
2- 3 Adet Fotoğraf
Başvuruda teslim etmeyenler için:
3- Not Döküm Çizelgesi
4- Onaylı ders içerikleri

Kayıt Tarihleri:
Kesin Kayıt : 17-21 Eylül 2018 tarihleri arası
Yedek Kayıt İlan Tarihi: 22 Eylül 2018
Yedek Kayıt : 24-26 Eylül 2018 tarihleri arası

2018-2019 Öğretim Yılı Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yatay Geçiş Başvuru Sonuçları

Fen Bilgisi Öğretmenliği

İngilizce Öğretmenliği

İlköğretim Matematik Öğretmenliği

Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün)

Okul Öncesi Öğretmenliği (ikinci Öğretim)

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Sınıf Öğretmenliği

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

Türkçe Öğretmenliği

0

Misyon

Bugünün ve geleceğin öğretmenlerini; bugünün olduğu kadar geleceğin dünyasının da başarı koşullarını kavramış bireyler olarak yetiştirmek, bunun için gerekli olan yöntemleri aramak, uygulamak ve sürekli olarak yenilemektir.

Vizyon

Fakültemizin hedefi, öğretmenlik davranışlarını kavramış, uygun öğretme yaklaşımını seçebilen, öğrencileri öğrenmeye güdüleyebilen, öğrenme kuramlarının bilincinde olan ve eğitim etkinliklerinde öğrenciyi merkeze alan, kaynak arayan, güçlükleri, sorunları görebilen, disiplinlerarası bağlantılar kuran mesleki uygulamalar ve bireysel uğraşılar üzerinde danışmanlık yapar; çevredeki özel konuları inceleyip öğretebilen, mesleğe hazırlıkta öğrencilere yardımcı olan; geleceğe yönelik süreçlerde yorumlar yapabilen ve eldeki temel bilgilerden yararlanabilen günümüzün ve geleceğin öğretmenlerini yetiştirmektir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dekanlığı Dumlupınar Bulvarı,Kampus 07058/ANTALYA
Tel:
Tel: 02422261953 - fax